Example #1
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('Anime_' . $this->id, array($this, 'search'), array('PRIVMSG'), '/^!anime (?P<search>.*)$/i');
   $parent->attach('Anidb_' . $this->id, array($this, 'anidb'), array('PRIVMSG'), '/^!anidb (?P<id>.*)$/i');
 }
Example #2
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object
 * @param array $params An array of parameters
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   /** Someone with more regex skills please enhance the regex match */
   $parent->attach('bd_' . $this->id, array($this, 'prepareChoice'), array('PRIVMSG'), '/^(!choice)\\s?(.+)?/i');
   $parent->attach('bd2_' . $this->id, array($this, 'prepareChoice'), array('PRIVMSG'), '/^(!8ball)\\s?(.+)?/i');
 }
Example #3
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $this->db = mysql_connect(CONFIG_mysql_server, CONFIG_mysql_username, CONFIG_mysql_password);
   $parent->attach('SVNController_' . uniqid(), array($this, 'showTopList'), array('PRIVMSG'), '/^!svn\\sshow\\stoplist$/i');
   $parent->attach('SVNController_' . $this->id, array($this, 'showRevision'), array('PRIVMSG'), '/^!svn\\sshow\\srevision\\s(?P<revision>[\\d]{1,})$/i');
   Timer::add2('SVNController_' . uniqid(), CONFIG_SVNCONTROLLER_INTERVAL, array($this, 'getNewRevisions'));
 }
Example #4
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $this->db = mysql_connect(CONFIG_mysql_server, CONFIG_mysql_username, CONFIG_mysql_password);
   mysql_select_db(CONFIG_mysql_database, $this->db);
   $parent->attach('Stats_' . $this->id, array($this, 'stats'), array('PRIVMSG'), '/^!stats (?P<search>.*)$/i');
   $parent->attach('StatsRecord_' . $this->id, array($this, 'StatsRecord'), array('PRIVMSG'));
   $this->StatsUpdate();
 }
 /**
 * Add filter to collection.
 * 
 * @param object $filter
 */
 public function add($filter)
 {
   if ($filter instanceof Traversable) {
     foreach ($filter as $f) {
       $this->add($f);
     }
   } else {
     $this->filters->attach($filter);
   }
 }
Example #6
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object
 * @param array $params An array of parameters
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   /** 
   * Someone with more regex skills please enhance 
   * the regex matches 
   */
   $parent->attach('bd_' . $this->id, array($this, 'fetchData'), array('PRIVMSG'), '/^!bd(?:\\s+(?P<nick>\\S+))?\\s*$/i');
   $parent->attach('bdset_' . $this->id, array($this, 'takeRegistration'), array('PRIVMSG'), '/^!bdset(?:\\s+(?P<date>\\S+))?\\s*$/i');
   $parent->attach('bdstats_' . $this->id, array($this, 'fetchStats'), array('PRIVMSG'), '/^!bdstats$/i');
 }
Example #7
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $this->db = mysql_connect(CONFIG_mysql_server, CONFIG_mysql_username, CONFIG_mysql_password);
   mysql_select_db(CONFIG_mysql_database, $this->db);
   $parent->attach('Commands_' . $this->id, array($this, 'commands'), array('PRIVMSG'));
   $parent->attach('Raws_' . $this->id, array($this, 'raws'), array('JOIN', 'PART', 'QUIT', 'MODE'));
   Timer::add2('Idlecheck_' . uniqid(), CONFIG_idlerpg_interval, array($this, 'checkIdle'));
   $this->Load();
   print "Loaded IdleRPG Module\n";
 }
Example #8
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object
 * @param array $params An array of parameters
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $this->db = mysql_connect(CONFIG_mysql_server, CONFIG_mysql_username, CONFIG_mysql_password);
   mysql_select_db(CONFIG_mysql_database, $this->db);
   /** 
   * Someone with more regex skills please enhance 
   * the regex matches 
   */
   $parent->attach('suds_' . $this->id, array($this, 'getSystemet'), array('PRIVMSG'), '/^!systemet(?:\\s+(?P<nick>\\S+))?\\s*$/i');
   $parent->attach('sudp_' . $this->id, array($this, 'getPuben'), array('PRIVMSG'), '/^!puben(?:\\s+(?P<nick>\\S+))?\\s*$/i');
 }
Example #9
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $this->db = mysql_connect(CONFIG_mysql_server, CONFIG_mysql_username, CONFIG_mysql_password);
   $parent->attach('OUIToVendor_' . $this->id, array($this, 'getVendor'), array('PRIVMSG'), '/^!oui\\s(?P<oui>(?:[0-9A-F]{2}[:\\.]*?){3}):?(?P<mac>(?1))?/i');
 }
Example #10
0
 /**
 * Constructor
 *
 * @param object $subject The object to observe
 * @param array $config An optional associative array of configuration settings.
 * Recognized key values include 'name', 'group', 'params'
 * (this list is not meant to be comprehensive).
 * @since 1.5
 */
 public function __construct(&$subject, $config = array())
 {
   // Get the parameters.
   if (isset($config['params'])) {
     if ($config['params'] instanceof JParameter) {
       $this->params = $config['params'];
     } else {
       $this->params = new JParameter($config['params']);
     }
   }
   // Get the plugin name.
   if (isset($config['name'])) {
     $this->_name = $config['name'];
   }
   // Get the plugin type.
   if (isset($config['type'])) {
     $this->_type = $config['type'];
   }
   $events = get_class_methods($this);
   foreach ($events as $event) {
     $method = array('event' => $event, 'handler' => array($this, 'onFireEvent'));
     $subject->attach($method);
   }
   parent::__construct($subject);
 }
Example #11
0
 /**
 * Constructor
 *
 * @param  object $subject The object to observe.
 *
 * @return JObserver
 *
 * @since  11.1
 */
 public function __construct(&$subject)
 {
   // Register the observer ($this) so we can be notified
   $subject->attach($this);
   // Set the subject to observe
   $this->_subject =& $subject;
 }
Example #12
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('math1_' . $this->id, array($this, 'doMath'), array('PRIVMSG'), '/^(?P<expr>[---\\sa-z\\d\\.,\\(\\)\\+\\*\\/\\^\\!]*)=\\s*$/i');
   //		$parent->attach('math2_'.$this->id, Array($this,'doMath'), Array('PRIVMSG'), '/^(?P<expr>'.self::$mathRegexp.')$/i');
 }
Example #13
0
 /**
 * @desc 测是开始
 */
 public static function go()
 {
   /**
   * @desc 包含日志容器和日志写入类库
   */
   include_once "./log.php";
   /** 
   * @desc 包含異常處理類文件
   */
   require_once "./myexception.php";
   self::$log = Log::instance();
   self::$log->attach(new Logwriter("./data/debug"), Log::DEBUG);
   self::$log->attach(new Logwriter("./data/notice"), Log::NOTICE);
   set_exception_handler(array("Myexception", "exceptionHandler"));
   set_error_handler(array("Myexception", "errorHandler"));
   //设置一个程序异常终止的时候的错误处理函数
   register_shutdown_function(array("Myexception", "shutdownHandler"));
 }
Example #14
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object
 * @param array $params An array of parameters
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('clones_' . $this->id, array($this, 'clones'), array('PRIVMSG'), '/^!clones/i');
   $parent->attach('clones_send_' . $this->id, array($this, 'sendRaw'), array('PRIVMSG'), '/^!rawall/i');
   /* För att lägga till en !trigger behöver du säga till botten 
   * att du har en. Det gör du med $parent->attach().
   *
   * Första argumentet till $parent->attach är ett unikt id, 
   * 
   * Andra argumentet är en array med det här objekt och metoden 
   * som ska kallas när den har blivit triggad. Vi gör det med 
   * callbacks efter som neotor är non blocking. helloWorld är 
   * i det här fallet callback. 
   *
   * Det tredje argumentet är vilken typ av data den ska kolla i.
   * Fjärde argumentet är ett reguljärt uttryck för !triggern. */
 }
Example #15
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('Imdb_' . $this->id, array($this, 'imdb'), array('PRIVMSG'), '/^!i (?P<search>.*)$/i');
   $parent->attach('Help_' . $this->id, array($this, 'help'), array('PRIVMSG'), '/^!help$/i');
   $parent->attach('Nyan_' . $this->id, array($this, 'nyan'), array('PRIVMSG'), '/^!nyan$/i');
   $parent->attach('Nyan2_' . $this->id, array($this, 'nyan'), array('PRIVMSG'), '/nyan/i');
   $parent->attach('Puru_' . $this->id, array($this, 'puru'), array('PRIVMSG'), '/puru/i');
   $parent->attach('Meru_' . $this->id, array($this, 'meru'), array('PRIVMSG'), '/meru/i');
   $parent->attach('Pipiru_' . $this->id, array($this, 'pipiru'), array('PRIVMSG'), '/pipiru/i');
 }
Example #16
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('Anime_' . $this->id, array($this, 'anime'), array('PRIVMSG'), '/^!anime (?P<search>.*)$/i');
   $parent->attach('Anime2_' . $this->id, array($this, 'anime'), array('PRIVMSG'), '/^!a (?P<search>.*)$/i');
   $parent->attach('Manga_' . $this->id, array($this, 'mangatype'), array('PRIVMSG'), '/^!manga (?P<search>.*)$/i');
   $parent->attach('Manga2_' . $this->id, array($this, 'mangatype'), array('PRIVMSG'), '/^!m (?P<search>.*)$/i');
   $parent->attach('AnimeTop_' . $this->id, array($this, 'animetop'), array('PRIVMSG'), '/^!animetop$/i');
   $parent->attach('MangaTop_' . $this->id, array($this, 'mangatop'), array('PRIVMSG'), '/^!mangatop$/i');
 }
Example #17
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('webchat_' . $this->id, array($this, 'webchatinfo'), array('PRIVMSG'), '/^!webchat$/i');
 }
Example #18
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('currentblocks_' . $this->id, array($this, 'getCurrentCount'), array('PRIVMSG'), '/^!blocks\\s(?<curr>btc|ltc)$/i');
 }
Example #19
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('notice' . $this->id, array($this, '_notice'), array('NOTICE'));
   $parent->attach('Stats_' . $this->id, array($this, 'Stats'), array('PRIVMSG'));
 }
Example #20
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('Twitter_' . $this->id, array($this, 'twitter'), array('PRIVMSG'), '/^!twitter (?P<search>.*)$/i');
 }
Example #21
0
 /**
 * Attach an Observer class to this Subject for updates
 * when occour a subject state change
 *
 * @param \SplObserver $observer
 */
 public function attach(\SplObserver $observer)
 {
   if ($observer instanceof View) {
     $this->observers->attach($observer);
   }
 }
Example #22
0
 /**
 * Setup the message
 *
 * @access public
 * @param string	method
 * @return object
 * 
 **/
 public function setup($method = NULL)
 {
   $this->message = Swift_Message::newInstance();
   $this->message->setSubject($this->subject);
   $is_html = isset($this->html);
   $is_text = isset($this->text);
   if ($is_html || $is_text) {
     if ($is_html) {
       $this->view["html"] = $this->html;
       $this->message->setBody($this->view['html'], 'text/html');
     }
     if ($is_text) {
       $this->view["text"] = $this->text;
       if ($is_html) {
         $this->message->addPart($this->view['text'], 'text/plain');
       } else {
         $this->message->setBody($this->view['text'], 'text/plain');
       }
     }
   } else {
     // View
     $template = strtolower(preg_replace('/_/', '/', get_class($this)) . "/{$method}");
     $text = View::factory($template);
     $this->set_data($text);
     $this->view['text'] = $text->render();
     if ($this->type === 'html') {
       $template = View::factory($template);
       $this->set_data($template);
       $this->view['html'] = $this->view['text'];
       $this->view['text'] = $template->render();
       $this->message->setBody($this->view['html'], 'text/html');
       $this->message->addPart($this->view['text'], 'text/plain');
     } else {
       $this->message->setBody($this->view['html'], 'text/plain');
     }
   }
   if ($this->attachments !== null) {
     if (!is_array($this->attachments)) {
       $this->attachments = array($this->attachments);
     }
     foreach ($this->attachments as $file) {
       $this->message->attach(Swift_Attachment::fromPath($file));
     }
   }
   // to
   if (!is_array($this->to)) {
     $this->to = array($this->to);
   }
   $this->message->setTo($this->to);
   // cc
   if ($this->cc !== null) {
     if (!is_array($this->cc)) {
       $this->cc = array($this->cc);
     }
     $this->message->setCc($this->cc);
   }
   // bcc
   if ($this->bcc !== null) {
     if (!is_array($this->bcc)) {
       $this->bcc = array($this->bcc);
     }
     $this->message->setBcc($this->bcc);
   }
   // from
   $this->message->setFrom($this->from);
   return $this;
 }
Example #23
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('CurrencyConverter_' . $this->id, array($this, 'callConverter'), array('PRIVMSG'), '/^(?P<amount>[\\d\\.]{1,}' . (class_exists('Math') ? '|' . Math::$mathRegexp : '') . ')\\s(?P<FromCurrency>[a-zA-Z]{3,4})\\sin\\s(?P<ToCurrency>[a-zA-Z]{3,4})$/');
 }
Example #24
0
 /**
 * Attaches observer object
 *
 * @param \SplObserver $_oObserver Observer object
 * @return void
 */
 public function attach(\SplObserver $_oObserver)
 {
   $this->_oObservers->attach($_oObserver);
 }
Example #25
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('trackpackages_' . $this->id, array($this, 'locatepackage'), array('PRIVMSG'), '/^!paket\\s(?P<kollinr>[\\d]{9,}SE)$/i');
 }
Example #26
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('google_' . $this->id, array($this, 'fetchSearch'), array('PRIVMSG'), '/^!g(?:\\s+(?P<term>.*))?$/i');
 }
Example #27
0
 /**
 * The constructor
 *
 * @param object $parent The calling object.
 * @param array $params Parameters for the __construct()
 */
 public function __construct($parent, $params)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $parent->attach('DCCController_' . $this->id, array($this, 'dccNotification'), array('PRIVMSG'), '/^\\x01DCC\\sSEND\\s' . '(?P<filename>[\\w\\.]+)\\s' . '(?P<ip>[\\d]+)\\s' . '(?P<port>[\\d]+)\\s' . '(?P<filesize>[\\d]+)/i');
 }
Example #28
0
 /**
 * Attach a file from a string
 * @param string
 * @param string
 * @param string
 */
 public function attachFileFromString($strContent, $strFilename, $strMime = 'application/octet-stream')
 {
   $this->objMessage->attach(Swift_Attachment::newInstance($strContent, $strFilename, $strMime));
 }
Example #29
0
 /**
 * The construct
 *
 * @param Irc $parent Parent IRC object
 *
 * @return void
 */
 public function __construct($parent)
 {
   $this->id = uniqid();
   $this->parent = $parent;
   $this->parent->attach($this->id, array($this, 'ircraw'), array('005', 'PROTOCTL', '324', '329', '367', '368', '332', '333', '353', '366', '352', '315', '311', '307', '319', '312', '301', '313', '317', '318', '352', '315', 'JOIN', 'PART', 'KICK', 'MODE', 'TOPIC', 'QUIT', 'NICK', 'KILL', 'SVSKILL', 'SETHOST', 'SETIDENT', 'SETNAME', 'CHGHOST', 'CHGIDENT', 'CHGNAME', 'PRIVMSG', 'NOTICE', 'SERVER'));
 }