Example #1
0
 /**
 * @return void
 * @Description Sitenin çalışabilmesi için gerekli bileşenlerin load edildiği method
 */
 public static final function setPage()
 {
   // session bilgilerini set eder
   Session::set();
   $LANGUAGE = new \model\language\Language($_GET);
   $LANGUAGE->init();
   // login bilgilerini set eder
   //$AUTH = Auth::getInstance();
   //$AUTH->init();
   // formlar için token oluşturur
   Token::createTokenSession();
   // ################################################################
   parent::init();
   // formMessage bilgisini siliyoruz
   Session::deleteSession(['formMessage']);
   // session commit
   Session::commit();
 }
 public function actionEnd()
 {
   Session::deleteSession();
   $this->render('end');
 }