$haystack = $md5HashKey;
  $haystackCount = strlen($haystack);
  $needleAantal = substr_count($haystack, $needle);
  $needleProcent = $needleAantal / $haystackCount * 100;
  return $needleProcent;
}
function telKarakters3($needle)
{
  $haystack = $GLOBALS['md5HashKey'];
  $haystackCount = strlen($haystack);
  $needleAantal = substr_count($haystack, $needle);
  $needleProcent = $needleAantal / $haystackCount * 100;
  return $needleProcent;
}
$eersteMethode = telKarakters1($md5HashKey, $needle1);
$tweedeMethode = telKarakters2($needle2);
$derdeMethode = telKarakters3($needle3);
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Oplossing functies gevorderd: deel1</title>
	</head>
	<body>
		
		<h1>Oplossing functies gevorderd: deel1</h1>

		<pre><?php 
// var_dump ( $GLOBALS )
?>
  $key = $md5HashKey;
  $keyCount = strlen($key);
  $searchAantal = substr_count($key, $search);
  $searchProcent = $searchAantal / $keyCount * 100;
  return $searchProcent;
}
function telKarakters3($search)
{
  $key = $GLOBALS['md5HashKey'];
  $keyCount = strlen($key);
  $searchAantal = substr_count($key, $search);
  $searchProcent = $searchAantal / $keyCount * 100;
  return $searchProcent;
}
$eersteMethode = telKarakters1($md5HashKey, $search1);
$tweedeMethode = telKarakters2($search2);
$derdeMethode = telKarakters3($search3);
?>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Opdracht functies gevorderd</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://web-backend.local/css/global.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://web-backend.local/css/facade.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://web-backend.local/css/directory.css">
</head>
<body class="web-backend-opdracht">

  <section class="body">