Пример #1
0
 /**
 * toon Toont de gegevens op het scherm. maakt gebruik van Smarty templates
 * 
 * @return void
 */
 public function toon()
 {
   // creeer een Smarty-object
   $oSmarty = new SmartyWrapper();
   $oSmarty->assign('sTitel', $this->m_sTitel);
   $oSmarty->assign('sHTML', $this->m_sHTML);
   $oBCRiantoInfo = BCRiantoInfoObject::instantiate();
   $aContactInfo = $oBCRiantoInfo->getContactInfo();
   $aAfbeeldingenCarousel = $oBCRiantoInfo->getAfbeeldingenCarousel();
   $aJarigenVanDeMaand = $oBCRiantoInfo->getJarigenVanDeMaand();
   if (is_object($this->m_oMenu)) {
     $oSmarty->assign('aMenu', $this->m_oMenu->getData());
   }
   $sNaam = '';
   $oSmarty->assign('aContact', $aContactInfo);
   $oSmarty->assign('aAfbeeldingen', $aAfbeeldingenCarousel);
   $oSmarty->assign('aJarigenVanDeMaand', $aJarigenVanDeMaand);
   $oSmarty->assign('sGebruikerNaam', $sNaam);
   $oSmarty->assign('aScripts', $this->m_aScripts);
   $oSmarty->assign('aData', $this->m_aData);
   if (strlen($this->m_sTemplate) > 0) {
     $oSmarty->display($this->m_sTemplate);
   } else {
     throw new WebsiteException('Geen template gedefinieerd');
   }
 }
Пример #2
0
 protected function defaultAssingns()
 {
   parent::defaultAssingns();
   $this->assign('__jsFiles', base64_url_encode(gzcompress(serialize($this->jsFiles))));
   $this->assign('__cssFiles', base64_url_encode(gzcompress(serialize($this->cssFiles))));
   $this->assign('__customJsFiles', $this->customJsFiles);
   $this->assign('__customCssFiles', $this->customCssFiles);
 }