Пример #1
0
function debusquer_squelette ($fonc, $mode, $self) {
	global $debug_objets;

	if ($mode !== 'validation') {
		if ($debug_objets['sourcefile']) {
			$res = "<div id='spip-boucles'>\n" 
			. debusquer_navigation_squelettes($self)
			. "</div>";
		} else $res = '';
		if ($fonc) {
			$id = " id='$fonc'";
			if (!empty($GLOBALS['debug_objets'][$mode][$fonc])) {
				list($legend, $texte, $res2) = debusquer_source($fonc, $mode);
				$texte .= $res2;
			} elseif (!empty($debug_objets[$mode][$fonc . 'tout'])) {
			 $legend = _T('zbug_' . $mode);
			 $texte = $debug_objets[$mode][$fonc . 'tout'];
			 $texte = ancre_texte($texte, array('',''));
			}
		} else return strlen(trim($res))
				? "<div id='spip-debug'>$res</div>"
			 // cas de l'appel sur erreur: montre la page
				: $GLOBALS['debug_objets']['resultat']['tout'];
	} else {
		$valider = charger_fonction('valider', 'xml');
		$val = $valider($debug_objets['validation'][$fonc . 'tout']);
		// Si erreur, signaler leur nombre dans le formulaire admin
		$debug_objets['validation'] = $val[1] ? count($val[1]):'';
		list($texte, $err) = emboite_texte($val, $fonc, $self);
		if ($err === false)
			$err = _T('impossible');
		elseif ($err === true)
		 $err = _T('correcte');
		else $err = ": $err";
		$legend = _T('validation') . ' ' . $err;
		$res = $id = '';
	}
	return !trim($texte) ? '' : (
		"<div id='spip-debug'>$res"
		. "<div id='debug_boucle'><fieldset$id><legend>"
		. $legend
		. "</legend>"
		. $texte
		. "</fieldset></div>"
		. "</div>");
}
Пример #2
0
function debusquer_squelette($fonc, $mode, $self)
{
  global $debug_objets;
  if ($mode !== 'validation') {
    if (isset($debug_objets['sourcefile']) and $debug_objets['sourcefile']) {
      $res = "<div id='spip-boucles'>\n" . debusquer_navigation_squelettes($self) . "</div>";
    } else {
      $res = '';
    }
    if ($fonc) {
      $id = " id='{$fonc}'";
      if (!empty($GLOBALS['debug_objets'][$mode][$fonc])) {
        list($legend, $texte, $res2) = debusquer_source($fonc, $mode);
        $texte .= $res2;
      } elseif (!empty($debug_objets[$mode][$fonc . 'tout'])) {
        $legend = _T('zbug_' . $mode);
        $texte = $debug_objets[$mode][$fonc . 'tout'];
        $texte = ancre_texte($texte, array('', ''));
      }
    } else {
      if (strlen(trim($res))) {
        return "<img src='" . chemin_image('compat-16.png') . "' alt='afficher-masquer le debug' id='spip-debug-toggle' onclick=\"var x = document.getElementById('spip-debug'); (x.style.display == '' ? x.style.display = 'none' : x.style.display = '');\" /><div id='spip-debug'>{$res}</div>";
      } else {
        // cas de l'appel sur erreur: montre la page
        return isset($GLOBALS['debug_objets']['resultat']['tout']) ? $GLOBALS['debug_objets']['resultat']['tout'] : '';
      }
    }
  } else {
    $valider = charger_fonction('valider', 'xml');
    $val = $valider($debug_objets['validation'][$fonc . 'tout']);
    // Si erreur, signaler leur nombre dans le formulaire admin
    $debug_objets['validation'] = $val->err ? count($val->err) : '';
    list($texte, $err) = emboite_texte($val, $fonc, $self);
    if ($err === false) {
      $err = _T('impossible');
    } elseif ($err === true) {
      $err = _T('correcte');
    } else {
      $err = ": {$err}";
    }
    $legend = _T('validation') . ' ' . $err;
    $res = $id = '';
  }
  return !trim($texte) ? '' : "<img src='" . chemin_image('compat-16.png') . "' alt='afficher-masquer le debug' id='spip-debug-toggle' onclick=\"var x = document.getElementById('spip-debug'); (x.style.display == '' ? x.style.display = 'none' : x.style.display = '');\" /><div id='spip-debug'>{$res}" . "<div id='debug_boucle'><fieldset{$id}><legend>" . "<a href='" . $self . "#f_" . substr($fonc, 0, 37) . "'> &#8593; " . ($legend ? $legend : $mode) . "</a></legend>" . $texte . "</fieldset></div>" . "</div>";
}
Пример #3
0
function debusquer_squelette($fonc, $mode, $self)
{
  global $debug_objets;
  if ($mode !== 'validation') {
    if (isset($debug_objets['sourcefile']) and $debug_objets['sourcefile']) {
      $res = "<div id='spip-boucles'>\n" . debusquer_navigation_squelettes($self) . "</div>";
    } else {
      $res = '';
    }
    if ($fonc) {
      $id = " id='{$fonc}'";
      if (!empty($GLOBALS['debug_objets'][$mode][$fonc])) {
        list($legend, $texte, $res2) = debusquer_source($fonc, $mode);
        $texte .= $res2;
      } elseif (!empty($debug_objets[$mode][$fonc . 'tout'])) {
        $legend = _T('zbug_' . $mode);
        $texte = $debug_objets[$mode][$fonc . 'tout'];
        $texte = ancre_texte($texte, array('', ''));
      }
    } else {
      return strlen(trim($res)) ? "<div id='spip-debug'>{$res}</div>" : $GLOBALS['debug_objets']['resultat']['tout'];
    }
  } else {
    $valider = charger_fonction('valider', 'xml');
    $val = $valider($debug_objets['validation'][$fonc . 'tout']);
    // Si erreur, signaler leur nombre dans le formulaire admin
    $debug_objets['validation'] = $val->err ? count($val->err) : '';
    list($texte, $err) = emboite_texte($val, $fonc, $self);
    if ($err === false) {
      $err = _T('impossible');
    } elseif ($err === true) {
      $err = _T('correcte');
    } else {
      $err = ": {$err}";
    }
    $legend = _T('validation') . ' ' . $err;
    $res = $id = '';
  }
  return !trim($texte) ? '' : "<div id='spip-debug'>{$res}" . "<div id='debug_boucle'><fieldset{$id}><legend>" . "<a href='" . $self . "#f_" . substr($fonc, 0, 37) . "'> &#8593; " . ($legend ? $legend : $mode) . "</a></legend>" . $texte . "</fieldset></div>" . "</div>";
}