Exemplo n.º 1
0
 /**
 * @param integer $smsId
 * @throws Logic_WebService_Sms_Exception
 */
 public function handle($smsId)
 {
   if (empty($smsId)) {
     throw new Logic_WebService_Sms_Exception('Niepoprawny identyfikator sms: (nie podano wartosci)', 422);
   }
   $multiinfo = new Logic_Service_SerwerSMS($this->_service->getParams()->service_login, $this->_service->getParams()->service_password, $this->_service->getParams()->new_api);
   $handler = new Logic_Service_Multiinfo_Response(new Logic_Service_SerwerSMS_Response_InfoSms());
   return $handler->handle($multiinfo->infosms($smsId));
 }
Exemplo n.º 2
0
 /**
 * @return Logic_Service_Multiinfo_Response_GetSms
 */
 public function handle()
 {
   $multiinfo = new Logic_Service_SerwerSMS($this->_service->getParams()->service_login, $this->_service->getParams()->service_password, $this->_service->getParams()->new_api);
   $handler = new Logic_Service_Multiinfo_Response(new Logic_Service_SerwerSMS_Response_GetSms());
   return $handler->handle($multiinfo->getsms($this->_service->getParams()->phone_number));
 }
Exemplo n.º 3
0
 /**
 *
 * @param string $number      
 * @param mixed $content      
 * @param boolean $isContentConfidentially      
 * @param Logic_Service_Multiinfo_Params $params      
 * @throws Logic_WebService_Sms_Exception
 * @return Logic_Service_Multiinfo_Response_Container
 */
 public function handle($number = null, $content = null, $isContentConfidentially = false, Logic_Service_Multiinfo_Params $params = null)
 {
   $recipient = new Logic_WebService_Sms_Recipient($number);
   // jezeli to NIE jest produkcja sprawdzam, czy numer jest na liscie
   // numerow tel. bezpiecznych do wykonania testow
   if (!$this->_environment->checkStatus()) {
     $recipient->checkNumberOnWhiteList();
   }
   $content = new Logic_WebService_Sms_Content($content, $isContentConfidentially);
   // sprawdzam na liscie numerow zablokowanych do wysylki dla tej uslugi
   if ($recipient->checkNumberOnBlackList($this->_client->getParams()->id)) {
     $model = new SmsBlacklistStorage();
     $model->addSms($recipient->getRecipient()->id, $this->_client->getParams()->id, $this->_service->getParams()->id, $content->getHash(), $content->getContentToLog());
     throw new Logic_WebService_Sms_Exception('Proba wyslania sms na numer obecny na blacklist: ' . $this->_number, 417);
   }
   // test limitow ilosciowych miesiac/dzien
   $recipient->checkLimit($this->_client, $this->_service);
   // test numeru na limit ilosciowy sms z dana trescia
   $recipient->checkLimitByContent($this->_client, $this->_service, $content);
   // jesli wszystko jest ok, probuje wyslac sms
   if ($this->_service->getParams()->use_db) {
     throw new Exception("Functionality not implemented in this Service Type yet.");
     // $multiinfo = new
     // Logic_Service_Multiinfo_ToDb($this->_service->getParams()->service_login,
     // $this->_service->getParams()->service_password);
   } else {
     $multiinfo = new Logic_Service_SerwerSMS($this->_service->getParams()->service_login, $this->_service->getParams()->service_password);
   }
   $contentLenght = $content->countContentLenght();
   if ($contentLenght > 1377) {
     // maksymalny rozmiar sms long
     throw new Logic_WebService_Sms_Exception('Przekroczono limit maksymalnego rozmiaru sms (max. 1377; wiadomosc: ' . $contentLenght . ')', 423);
   } elseif ($contentLenght > 160) {
     // sms long
     throw new Logic_WebService_Sms_Exception('Obsługa wiadomości dłuższych niż 160 znaków nie została zaimplementowana w tej wersji.', 424);
     // $handler = new Logic_Service_Multiinfo_Response(new
     // Logic_Service_Multiinfo_Response_SendSmsLong());
     // $response = $handler->handle($multiinfo->sendsmslong(
     // $this->_service->getParams()->special_id,
     // $recipient->getNumber(), $content->getContent(),
     // $params->validTo,
     // $params->delivNotifRequest, $params->advancedEncoding,
     // $params->deleteContent
     // ));
   } elseif ($contentLenght > 0 && $contentLenght <= 160) {
     // sms standard
     $handler = new Logic_Service_Multiinfo_Response(new Logic_Service_SerwerSMS_Response_SendSms());
     $response = $handler->handle($multiinfo->sendsms($this->_service->getParams()->special_id, $recipient->getNumber(), $content->getContent(), $params->validTo, $params->delivNotifRequest, $params->zeroclass, $params->advancedEncoding, $params->deleteContent, $this->_service->getParams()->from_title));
   } else {
     // z jakiegos powodu wiadomosc jest pusta (nie podano tresci,
     // pusty szablon, ogolnie awaria)
     throw new Logic_WebService_Sms_Exception('Proba wyslania pustego sms (brak tresci przygotowanej do wysylki)', 510);
   }
   $model = new SmsStorageWithOperator();
   $model->addSms($recipient->getRecipient()->id, $this->_client->getParams()->id, $this->_service->getParams()->id, $content->getHash(), $content->getContentToLog(), $response, Logic_WebService_Sms_Handler::$OPERATOR_SERVER_SMS);
   $smsLog = new Logic_WebService_Sms_Log();
   if ($response->status == true) {
     // wysylanie sms zakonczylo sie
     // sukcesem
     $smsLog->log('Wyslano SMS', 5, $response->toArray());
   } else {
     // wysylanie sms zakonczylo sie bledem
     $smsLog->log('Blad bramki SMS', 3, $response->toArray());
     $this->_errorHandler($response->errorCode, $response->errorMessage, $this->_service->getParams()->id);
   }
   return $response;
 }