コード例 #1
0
/**
 * Toteuttaa
 * @param Parametrit $parametriolio
 * @return Palaute $palauteolio
 */
function toteuta_nayta_kuvalomake(&$parametriolio)
{
  $palauteolio = new Palaute();
  unset($_FILES['ladattu_kuva']);
  //Poistetaan entiset.
  $ilmoitus = $parametriolio->ilmoitus_kuva;
  $sisalto = "";
  // Alla on turhaa toistoa, mutten vielä jaksanut yhdistää. HUOM! Alla
  // parametri "$parametriolio->uusi" viittaa isäntäolioon, eikä kuvaan!
  if (!$parametriolio->uusi_kuva) {
    $sisalto .= nayta_kuvalomake_muokkaus($parametriolio->kohde_kuva, $parametriolio->get_omaid(), $parametriolio->uusi, $parametriolio->ilmoitus_kuva, $parametriolio->get_tietokantaolio(), $parametriolio->id_kuva, $parametriolio->id_kokon, $parametriolio->id_teht, $parametriolio->id_ratk, $parametriolio->kuvaotsikko_kuva, $parametriolio->kuvaselitys_kuva, $parametriolio->vuosi_kuva, $parametriolio->kk_kuva, $parametriolio->paiva_kuva, $parametriolio->nayttokokoindeksi_kuva);
  } else {
    $sisalto .= nayta_kuvalomake_uusi($parametriolio->kohde_kuva, $parametriolio->get_omaid(), $parametriolio->uusi, $parametriolio->ilmoitus_kuva, $parametriolio->get_tietokantaolio(), $parametriolio->id_kuva, $parametriolio->id_kokon, $parametriolio->id_teht, $parametriolio->id_ratk, $parametriolio->kuvaotsikko_kuva, $parametriolio->kuvaselitys_kuva, $parametriolio->vuosi_kuva, $parametriolio->kk_kuva, $parametriolio->paiva_kuva, $parametriolio->nayttokokoindeksi_kuva);
  }
  $palauteolio->set_sisalto($sisalto);
  $palauteolio->set_valikkonaytto(false);
  //
  return $palauteolio;
}
コード例 #2
0
 /**
 * Toteuttaa kuvalomakkeen näyttämisen tiivistelmää varten.
 *
 * @return Palaute $palauteolio
 */
 function toteuta_nayta_kuvalomake_kokon(&$palauteolio)
 {
   $parametriolio = $this->get_parametriolio();
   $uusi = false;
   // Miksi false?
   unset($_FILES['ladattu_kuva']);
   //Poistetaan entiset.
   $sisalto = nayta_kuvalomake_uusi($parametriolio->kohde_kuva, $parametriolio->get_omaid(), $uusi, $parametriolio->get_ilmoitus_kuva(), $parametriolio->get_tietokantaolio(), $parametriolio->get_id_kuva(), $parametriolio->get_id_kokon(), $parametriolio->get_id_teht(), $parametriolio->get_id_ratk(), $parametriolio->kuvaotsikko_kuva, $parametriolio->kuvaselitys_kuva, $parametriolio->vuosi_kuva, $parametriolio->kk_kuva, $parametriolio->paiva_kuva, $parametriolio->nayttokokoindeksi_kuva);
   $palauteolio->set_sisalto($sisalto);
   $palauteolio->set_valikkonaytto(false);
   $palauteolio->set_virhekoodi(Palaute::$VIRHEKOODI_KAIKKI_OK);
   return $palauteolio;
 }