Esempio n. 1
0
 private function start()
 {
   if (FALSE === self::$started) {
     session_start();
     self::$started = TRUE;
   }
 }
Esempio n. 2
0
 private function showUserPersonal()
 {
   $user = Bobr_Session::getInstance()->user;
   $output = '<p>Uzivatel: <b>' . $user->nick . '</b> je zalogovan.<p>';
   $output .= '<a href="' . Lib_Link::build('odhlaseni', TRUE) . '" title="Odhlasit se">Odhlasit se</a>';
   return $output;
 }
Esempio n. 3
0
 /**
 * Nastavi lang sybmol dle pravidel.
 *
 * @return Process
 */
 private function setLang()
 {
   $config = new Config();
   switch ($config->remoteLangFrom) {
     case 'config':
       $this->lang = $config->defaultLang;
       $this->webRoot = $config->webRoot;
       break;
     case 'browser':
       throw new Bobr_ProcessException('fycura prebrani jazyku z prohlizece neni jeste napsana.');
       break;
     case 'uri':
       // Nactem si lang z GETu
       $lang = Bobr_Request_HttpRequest::lang();
       if (empty($lang)) {
         // Lang byl prazdny presmerujem ho na url s defaultnim langem
         $this->webRoot = $config->webRoot . $config->defaultLang . '/';
         Bobr_Request_HttpRequest::redirect($this->webRoot);
       } else {
         $this->webRoot = $config->webRoot . $config->defaultLang . '/';
         $this->lang = $lang;
       }
       break;
     default:
       $this->lang = $config->defaultLang;
       $this->webRoot = $config->webRoot;
       break;
   }
   // @todo mela by probehnout nejake validace langu.
   Bobr_Session::getInstance()->lang = $this->lang;
   return $this;
 }
Esempio n. 4
0
 public function __construct()
 {
   $user = Bobr_Session::getInstance()->user;
   if (empty($user->commands)) {
     throw new Exception('Zrejme neni nastaven uzivatel nebo nema zadna prava.');
   }
   $this->commandList = $user->commands;
 }
Esempio n. 5
0
 /**
 * Zvaliduje jestli v session je paltny objekt User.
 *
 * @return boolean
 */
 public function validate()
 {
   $session = Bobr_Session::getInstance();
   if (isset($session->user) && $session->user instanceof Bobr_User_User) {
     return TRUE;
   } else {
     return FALSE;
   }
 }
Esempio n. 6
0
 /**
 * Vygeneruje link na webRoot.
 * Pozor pouzivat az po tom co se provede Process, pouzivaji se z nej hodnoty.
 *
 * @return string
 */
 public static function getWebRoot()
 {
   $config = new Config();
   $webRoot = $config->webRoot;
   if ($config->remoteLangFrom === 'uri') {
     $webRoot .= Bobr_Session::lang() . '/';
   }
   return $webRoot;
 }
Esempio n. 7
0
 /**
 * Vraci instanci objektu Messanger, ktera je ulozena v session.
 *
 * @return Messanger
 */
 public static function getInstance()
 {
   if (Bobr_Session::getNamespace('Messanger') instanceof Lib_Messanger) {
     return Bobr_Session::getNamespace('Messanger');
   } else {
     Bobr_Session::setNamesapce('Messanger', new Lib_Messanger());
     self::$instance = Bobr_Session::getNamespace('Messanger');
     return self::$instance;
   }
 }
Esempio n. 8
0
 /**
 * Pokud je v session validni uzivatel a neni to anonymnous vraci true.
 *
 * @return boolean
 */
 public static function isLoged()
 {
   $userValidator = new Bobr_User_UserValidator();
   $user = Bobr_Session::getInstance()->user;
   if (TRUE === $userValidator->validate() && self::ANONYMOUS_USER_ID != $user->id) {
     return TRUE;
   } else {
     return FALSE;
   }
 }
Esempio n. 9
0
 /**
 * Odnastavi celou session a nastavi ji novy has
 *
 * @param mixed Bobr_Session
 * @return void
 */
 private function setSession(Bobr_Session $session)
 {
   $session->destroy();
   $session->hash = sha1(sha1($this->salt) . sha1(self::$remoteAddr . sha1($this->publicKey)));
 }
Esempio n. 10
0
 /**
 * Odnastavi usera v session.
 *
 * @return UserLogin
 */
 private function unsetUserFromSession()
 {
   unset(Bobr_Session::getInstance()->user);
   return $this;
 }
Esempio n. 11
0
 public function __construct()
 {
   $user = Bobr_Session::getInstance()->user;
   $this->webInstanceList = $user->webInstance;
 }
Esempio n. 12
0
 /**
 * Zvaliduje session a nastavi uzivatele.
 *
 * @return Bobr
 */
 private function setUser()
 {
   // Zvalidujem platnost Session
   new Bobr_SessionValidator();
   $validator = new Bobr_User_UserValidator();
   // Zvalidujem uzivatele v session
   if (FALSE === $validator->validate()) {
     // Uzivatel nebyl validni nastavime anonymouse
     $user = Bobr_Session::getInstance()->user = new Bobr_User_User(2);
     echo '<p>Nastavil jsem <b>' . $user->nick . '</b>.</p>';
   } else {
     $user = Bobr_Session::getInstance()->user;
     echo '<p>Uzivatel <b>' . $user->nick . '</b> mel jiz vytvorenou session.</p>';
   }
   $user = Bobr_Session::getInstance()->user;
   $webInstanceValidatdor = new Bobr_WebInstanceValidator();
   if (TRUE === $webInstanceValidatdor->validate(Lib_Tools::getWebInstance())) {
     echo '<p>Uzivatel ma pristup na tuto web instanci</p>';
   } else {
     Lib_Messanger::addError('Nemate pristup na tuto stranku.');
     //@todo tato hlaska se pri presmerovani vymaze!!
     Bobr_Request_HttpRequest::redirect('/');
   }
   return $this;
 }