Esempio n. 1
0
function flushExit()
{
  global $nArrError, $strStartDateTime, $bLogFileOpen, $fLog, $bErrorFileOpen, $fError;
  // PHP slutt through flushExit
  $strDescription = PHP_EOL . 'PHP start [' . $strStartDateTime . ']' . PHP_EOL;
  $strLine = '';
  logLog(0, $strDescription, $strLine, 2);
  // Error count
  if (0 < $nArrError) {
    $strDescription = '- error count = ' . $nArrError . PHP_EOL;
    $strLine = '';
    logLog(0, $strDescription, $strLine, 2);
  }
  $timeEnd = time();
  $strEndDateTime = date('Y-m-d\\TH:i:sP', $timeEnd);
  $strDescription = 'PHP slutt [' . $strEndDateTime . ']' . PHP_EOL;
  $strLine = '';
  logLog(0, $strDescription, $strLine, 2);
  // final output to log-file and error-file (if content still inside arrays)
  flushLog();
  flushError();
  // Close log-file
  if ($bLogFileOpen) {
    fclose($fLog);
    $bLogFileOpen = false;
  }
  // Close error-file
  if ($bErrorFileOpen) {
    fclose($fError);
    $bErrorFileOpen = false;
  }
}
Esempio n. 2
0
logLog(0, $strDescription, $strLine, 2);
// Error count
if (0 == $nError) {
  // Log no errors
  $strDescription = '- no errors detected' . PHP_EOL;
  $strLine = '';
  logLog(0, $strDescription, $strLine, 2);
} else {
  // Log error count
  $strDescription = '- error count = ' . $nError . PHP_EOL;
  $strLine = '';
  logLog(0, $strDescription, $strLine, 2);
}
$timeEnd = time();
$strEndDateTime = date('Y-m-d\\TH:i:sP', $timeEnd);
$strDescription = 'PHP slutt [' . $strEndDateTime . ']' . PHP_EOL;
$strLine = '';
logLog(0, $strDescription, $strLine, 2);
// final output to log-file and error-file (if content still inside arrays)
flushLog();
flushError();
// Close log-file
if ($bLogFileOpen) {
  fclose($fLog);
  $bLogFileOpen = false;
}
// Close error-file
if ($bErrorFileOpen) {
  fclose($fError);
  $bErrorFileOpen = false;
}