function setCombatIndex($defenderId)
 {
   $combatLog = "";
   $battle = Battle::getBattle();
   $combatRules = $battle->combatRules;
   $combats = $battle->combatRules->combats->{$defenderId};
   /* @var Force $force */
   $force = $battle->force;
   $hexagon = $battle->force->units[$defenderId]->hexagon;
   $hexpart = new Hexpart();
   $hexpart->setXYwithNameAndType($hexagon->name, HEXAGON_CENTER);
   if (count((array) $combats->attackers) == 0) {
     $combats->index = null;
     $combats->attackStrength = null;
     $combats->defenseStrength = null;
     $combats->terrainCombatEffect = null;
     return;
   }
   $defenders = $combats->defenders;
   $attackStrength = 0;
   $combatLog .= "Attackers<br>";
   $attackers = 0;
   foreach ($combats->attackers as $id => $v) {
     $attackers++;
     $unit = $force->units[$id];
     $los = new Los();
     $los->setOrigin($force->getUnitHexagon($id));
     $los->setEndPoint($force->getUnitHexagon($defenderId));
     $range = (int) $los->getRange();
     $strength = $unit->strength;
     $combatLog .= $strength . " " . $unit->class;
     if ($battle->gameRules->phase == BLUE_TORP_COMBAT_PHASE || $battle->gameRules->phase == RED_TORP_COMBAT_PHASE) {
       if ($range > 2 * $unit->range) {
         $strength /= 3;
         $combatLog .= " One third for extended Range {$strength}";
       } elseif ($range > $unit->range) {
         $strength /= 2;
         $combatLog .= " Halved for extended Range {$strength}";
       }
       if ($range === 1) {
         $strength *= 2;
         $combatLog .= " Doubled for close Range {$strength}";
       }
       if ($range === 2 && $unit->nationality === 'ijn') {
         $strength *= 2;
         $combatLog .= " Doubled for close Range {$strength}";
       }
     } else {
       if ($range > $unit->range) {
         $strength /= 2;
         $combatLog .= " Halved for extended Range {$strength}";
       }
       if ($range <= $unit->range / 2) {
         if ($range <= 2) {
           $strength *= 3;
           $combatLog .= " Tripled for range 2 or less {$strength}";
         } else {
           $strength *= 2;
           $combatLog .= " Doubled for Range less than half normal {$strength}";
         }
       }
     }
     $combatLog .= "<br>";
     $attackStrength += $strength;
   }
   if ($attackers > 1 && !($battle->gameRules->phase == BLUE_TORP_COMBAT_PHASE || $battle->gameRules->phase == RED_TORP_COMBAT_PHASE)) {
     $beforeStr = $attackStrength;
     $attackStrength /= 2;
     $combatLog .= "{$beforeStr} Attack strength halved fore multi ship attack {$attackStrength}<br>";
   }
   $defenseStrength = 0;
   $combatLog .= " = {$attackStrength}<br>Defenders<br> ";
   foreach ($defenders as $defId => $defender) {
     $unit = $battle->force->units[$defId];
     $combatLog .= " " . $unit->class . " ";
     $defenseStrength += $unit->defStrength;
     $combatLog .= "<br>";
   }
   if ($battle->gameRules->phase == BLUE_TORP_COMBAT_PHASE || $battle->gameRules->phase == RED_TORP_COMBAT_PHASE) {
     $combats->unitDefenseStrength = $defenseStrength;
     $combats->oneHitCol = $this->getOneHitColumn($defenseStrength);
     $combats->twoHitCol = $this->getTwoHitColumn($defenseStrength);
     $defenseStrength = $unit->maxMove + 1;
   }
   $combatLog .= " = {$defenseStrength}";
   $combatIndex = $this->getCombatIndex($attackStrength, $defenseStrength);
   /* Do this before terrain effects */
   if ($combatIndex >= $this->maxCombatIndex) {
     $combatIndex = $this->maxCombatIndex;
   }
   /* @var $combatRules CombatRules */
   $combats->attackStrength = $attackStrength;
   $combats->defenseStrength = $defenseStrength;
   $combats->terrainCombatEffect = 0;
   $combats->index = $combatIndex;
   $combats->combatLog = $combatLog;
 }
Exemple #2
0
 function unitIsInRange($id, $argRange = false)
 {
   $b = Battle::getBattle();
   $isInRange = false;
   $range = $this->units[$id]->range;
   $unitRange = $range * 2;
   if ($b->gameRules->phase == BLUE_TORP_COMBAT_PHASE || $b->gameRules->phase == RED_TORP_COMBAT_PHASE) {
     $unitRange = $range * 3;
   }
   $range = $unitRange;
   if ($argRange !== false) {
     $range = $argRange;
   }
   $los = new Los();
   $los->setOrigin($this->units[$id]->hexagon);
   for ($i = 0; $i < count($this->units); $i++) {
     /* hexagons without names are off map */
     if (!$this->units[$i]->hexagon->name) {
       continue;
     }
     $los->setEndPoint($this->units[$i]->hexagon);
     $losRange = $los->getRange();
     if ($losRange <= $range && $this->units[$i]->forceId != $this->units[$id]->forceId && $this->units[$i]->status != STATUS_CAN_REINFORCE && $this->units[$i]->status != STATUS_ELIMINATED) {
       if ($b->combatRules->checkBlocked($los, $id)) {
         $isInRange = true;
         break;
       }
     }
   }
   return $isInRange;
 }