public function __construct()
  {
    global $user, $config;
    $design_url = $config['path']['domain'];
    $mikor = $_POST['mikor'];
    $mikordatum = $_POST['mikordatum'];
    if ($mikor != 'x') {
      $mikordatum = $mikor;
    }
    $mikor2 = $_POST['mikor2'];
    $mikorido = $_POST['mikorido'];
    $varos = $_POST['varos'];
    $ehm = $_POST['ehm'];
    $espkerT = $_POST['espkerT'];
    $nyelv = $_POST['nyelv'];
    $zene = $_POST['zene'];
    $kor = $_POST['kor'];
    $ritus = $_POST['ritus'];
    $ige = $_POST['ige'];
    $min = $_POST['min'];
    if (!isset($min)) {
      $min = 0;
    }
    $leptet = $_POST['leptet'];
    if (!isset($leptet)) {
      $leptet = 25;
    }
    $ma = date('Y-m-d');
    $holnap = date('Y-m-d', time() + 86400);
    if ($ehm > 0) {
      $query = "select nev from egyhazmegye where id={$ehm} and ok='i'";
      $lekerdez = mysql_query($query);
      list($ehmnev) = mysql_fetch_row($lekerdez);
    }
    if ($espkerT[$ehm] > 0) {
      $query = "select nev from espereskerulet where id='{$espkerT[$ehm]}'";
      $lekerdez = mysql_query($query);
      list($espkernev) = mysql_fetch_row($lekerdez);
    }
    $zeneT = array('g' => 'gitáros', 'o' => 'orgonás', 'cs' => 'csendes', 'na' => 'meghátorazatlan');
    $korT = array('csal' => 'családos', 'd' => 'diák', 'ifi' => 'ifjúsági', 'na' => 'meghátorazatlan');
    $ritusT = array('gor' => 'görögkatolikus', 'rom' => 'római katolikus', 'regi' => 'régi rítusú');
    $nyelvekT = array('h' => 'magyar', 'en' => 'angol', 'de' => 'német', 'it' => 'olasz', 'va' => 'latin', 'gr' => 'görög', 'sk' => 'szlovák', 'hr' => 'horvát', 'pl' => 'lengyel', 'si' => 'szlovén', 'ro' => 'román', 'fr' => 'francia', 'es' => 'spanyol');
    $tartalom .= "\n<span class=kiscim>Keresési paraméterek:</span><br><span class=alap>";
    if (isset($_REQUEST['kulcsszo']) and $_REQUEST['kulcsszo'] != '') {
      $tartalom .= "<img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> Kulcsszó: " . $_REQUEST['kulcsszo'] . "<br/>";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=kulcsszo value='" . $_REQUEST['kulcsszo'] . "'>";
    }
    if (isset($_REQUEST['hely']) and $_REQUEST['hely'] != '') {
      $_REQUEST['hely_geocode'] = mapquestGeocode($_REQUEST['hely']);
      $tartalom .= "<img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> " . $_REQUEST['hely'] . " + " . $_REQUEST['tavolsag'] . " km<br/><img src='" . $_REQUEST['hely_geocode']['mapUrl'] . "'><br/>";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=hely value='" . $_REQUEST['hely'] . "'>";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=tavolsag value='" . $_REQUEST['tavolsag'] . "'>";
    }
    if (!empty($varos)) {
      $varos = ucfirst($varos);
      $tartalom .= "<img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> {$varos} településen<br/>";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=varos value='{$varos}'>";
    }
    if (isset($_REQUEST['gorog']) and $_REQUEST['gorog'] == 'gorog') {
      $tartalom .= "<br><img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> Csak görögkatolikus templomokban.";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=gorog value='gorog'>";
    }
    if (isset($_REQUEST['tnyelv']) and $_REQUEST['tnyelv'] != '0') {
      $tartalom .= "<br><img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle>Amelyik templomban van '" . $_REQUEST['tnyelv'] . "' nyelvű mise.<br/>";
    }
    $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=tnyelv value='" . $_REQUEST['tnyelv'] . "'>";
    if (!empty($ehmnev)) {
      $tartalom .= "<br><img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> {$ehmnev} egyházmegyében,";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=ehm value='{$ehm}'>";
    }
    if (!empty($espkernev)) {
      $tartalom .= "<br><img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> {$espkernev} espereskerületben,";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=espkerT[{$ehm}] value='{$espkerT[$ehm]}'>";
    }
    if (!empty($ehmnev)) {
      $tartalom .= '<br/>';
    }
    $tartalom .= "<img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> ";
    if ($mikordatum == $ma) {
      $tartalom .= 'ma';
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikor value='{$ma}'>";
    } elseif ($mikordatum == $holnap) {
      $tartalom .= 'holnap';
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikor value='{$holnap}'>";
    } else {
      $mev = substr($mikordatum, 0, 4);
      $mho = substr($mikordatum, 5, 2);
      $mnap = substr($mikordatum, 8, 2);
      $mnapnev = date('w', mktime(0, 0, 0, $mho, $mnap, $mev));
      $napokT = array('vasárnap', 'hétfő', 'kedd', 'szerda', 'csütörtök', 'péntek', 'szombat');
      $mikornap = ' ' . $napokT[$mnapnev];
      $tartalom .= $mikordatum . $mikornap;
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikor value='x'>";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikordatum value='{$mikordatum}'>";
    }
    $tartalom .= ' ';
    if ($mikor2 == 'de') {
      $tartalom .= 'délelőtt,';
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikor2 value='de'>";
    } elseif ($mikor2 == 'du') {
      $tartalom .= 'délután,';
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikor2 value='du'>";
    } elseif ($mikor2 == 'x') {
      $tartalom .= $mikorido;
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikor2 value='x'>";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikorido value='{$mikorido}'>";
    } else {
      $tartalom .= 'egész nap,';
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=mikor2 value='0'>";
    }
    if (!empty($nyelv) or !empty($zene) and count($zene) < 3 or !empty($kor) and count($kor) < 4) {
      $tartalom .= "<br><img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> ";
    }
    if (!empty($nyelv)) {
      $tartalom .= "{$nyelvekT[$nyelv]} nyelvű, ";
      //		$leptet_urlap.="<input type=hidden name=nyelv value='$nyelv'>";
    }
    $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=nyelv value='{$nyelv}'>";
    if (!empty($zene)) {
      foreach ($zene as $z) {
        if (count($zene) < 3) {
          $tartalom .= "{$zeneT[$z]}, ";
        }
        $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=zene[] value='{$z}'>";
      }
    }
    if (!empty($kor)) {
      foreach ($kor as $k) {
        if (count($kor) < 4) {
          $tartalom .= "{$korT[$k]}, ";
        }
        $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=kor[] value='{$k}'>";
      }
    }
    if (!empty($ritus)) {
      $tartalom .= "<br><img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> {$ritusT[$ritus]}";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=ritus value='{$ritus}'>";
    }
    if (!empty($ige)) {
      $tartalom .= "<br><img src={$design_url}/img/negyzet_lila.gif align=absmidle> igeliturgiák is";
      $leptet_urlap .= "<input type=hidden name=ige value='yes'>";
    }
    $tartalom .= "</span><br/>" . LiturgicalDayAlert('html', $mikordatum);
    if (!empty($_POST['leptet'])) {
      $visszalink = "?";
    } else {
      $visszalink = "javascript:history.go(-1);";
    }
    $templomurlap = "<img src=img/space.gif width=5 height=6><br><a href={$visszalink} class=link><img src=img/search.gif width=16 height=16 border=0 align=absmiddle hspace=2><b>Vissza a főoldali keresőhöz</b></a><br><img src=img/space.gif width=5 height=6>";
    /*
    
     if(isset($results['results'])) foreach($results['results'] as $result) {
     $tid = $result['tid'];
     //$tnev = $result['']; ,$tismertnev,$tvaros,$letrehozta,$mido,$mnyelv,$mmegjegyzes
    
     $nyelvikon='';
     if(empty($templom[$tid])) {
     $templomT[$tid]="<img src=img/templom1.gif align=absmiddle width=16 height=16 hspace=2><a href=?templom=$tid class=felsomenulink><b>$tnev</b> <font color=#8D317C>($tvaros)</font></a><br><span class=alap style=\"margin-left: 20px; font-style: italic;\">$tismertnev</span>";
     if($user->checkRole('miserend')) $templomT[$tid].=" <a href=?m_id=27&m_op=addtemplom&tid=$tid$><img src=img/edit.gif title='szerkesztés' align=absmiddle border=0></a> <a href=?m_id=27&m_op=addmise&tid=$tid><img src=img/mise_edit.gif align=absmiddle border=0 title='mise módosítása'></a>";
     elseif($letrehozta==$user->login) $templomT[$tid].=" <a href=?m_id=29&m_op=addtemplom&tid=$tid><img src=img/edit.gif title='szerkesztés' align=absmiddle border=0></a> <a href=?m_id=29&m_op=addmise&tid=$tid><img src=img/mise_edit.gif align=absmiddle border=0 title='mise módosítása'></a>";
     }
     if(!empty($mmegjegyzes)) $megj="<img src=$design_url/img/info2.gif border=0 title='$mmegjegyzes' align=absmiddle width=16 height=16>";
     else $megj='';
    
     if(strstr($mnyelv,'de')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/de.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='német nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'it')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/it.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='olasz nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'en')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/en.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='angol nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'hr')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/hr.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='horvát nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'gr')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/gr.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='görög nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'va')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/va.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='latin nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'si')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/si.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='szlovén nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'ro')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/ro.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='román nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'sk')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/sk.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='szlovák nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'pl')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/pl.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='lengyel nyelvű mise'>";
     if(strstr($mnyelv,'fr')) $nyelvikon.="<img src=img/zaszloikon/fr.gif width=16 height=11 vspace=2 align=absmiddle title='francia nyelvű mise'>";
    
     if($mido<$mostido and $mikordatum==$ma) $elmult=true;
     else $elmult=false;
     if($mido=='00:00:00') $mido='?';
     if($mido[0]=='0') $mido=substr($mido,1,4);
     else $mido=substr($mido,0,5);
     if($elmult) $mido="<font color=#555555>$mido</font>";
     else $mido="<b>$mido</b>";
     $miseT[$tid][]="<img src=img/clock.gif width=16 height=16 align=absmiddle hspace=2><span class=alap>$mido</span>$nyelvikon$megj &nbsp; ";
     }
    */
    $results = searchMasses($_POST, $min, $leptet);
    $mennyi = $results['sum'];
    $kezd = $min + 1;
    $prev = $min - $leptet;
    if ($prev < 0) {
      $prev = 0;
    }
    $veg = $mennyi;
    if ($min > 0) {
      $leptetprev .= "\n<form method=post><input type=hidden name=m_id value=26><input type=hidden name=m_op value=keres><input type=\"hidden\" id=\"misekereses\" name=\"misekereses\" value=\"1\">";
      $leptetprev .= $leptet_urlap;
      $leptetprev .= "<input type=hidden name=min value={$prev}>";
      $leptetprev .= "\n<input type=submit value=Előző class=urlap><input type=text size=2 value={$leptet} name=leptet class=urlap></form>";
    }
    if ($mennyi > $leptet) {
      $veg = $min + $leptet;
      $next = $min + $leptet;
      if ($mennyi > $min + $leptet) {
        $leptetnext .= "\n<form method=post><input type=hidden name=m_id value=26><input type=hidden name=m_op value=keres><input type=hidden name=min value={$next}><input type=\"hidden\" id=\"misekereses\" name=\"misekereses\" value=\"1\">";
        $leptetnext .= $leptet_urlap;
        $leptetnext .= "\n<input type=submit value=Következő class=urlap><input type=text size=2 value={$leptet} name=leptet class=urlap></form>";
      }
    }
    if ($mennyi == 0) {
      $tartalom .= '<br/><span class=alap><strong>Sajnos nincs találat</strong></span>';
      //$tartalom.='<span class=alap>Elnézést kérünk, a kereső technikai hiba miatt nem üzemel. Javításán már dolgozunk.</span>';
    } else {
      //$tartalom.="<span class=kiscim>Összesen $mennyi templomban van megfelelő mise.</span><br><br>";
      $tartalom .= "<br><span class=alap>Összesen: {$mennyi} templomban van megfelelő mise.<br>Listázás: {$kezd} - {$veg}</span><br><br>";
      //echo "<pre>".print_r($results['results'],1)."</pre>";
      foreach ($results['churches'] as $result) {
        $tartalom .= "<img src=img/templom1.gif align=absmiddle width=16 height=16 hspace=2>\n\t\t\t\t<a href=?templom=" . $result['tid'] . " class=felsomenulink><b>" . $result['nev'] . "</b> <font color=#8D317C>(" . $result['varos'] . ")</font></a><br><span class=alap style=\"margin-left: 20px; font-style: italic;\">" . $result['ismertnev'] . "</span>";
        if ($user->checkRole('miserend') or $result['letrehozta'] == $user->login) {
          $tartalom .= " <a href=?m_id=27&m_op=addtemplom&tid=" . $result['tid'] . "><img src=img/edit.gif title='szerkesztés' align=absmiddle border=0></a> <a href=?m_id=27&m_op=addmise&tid=" . $result['tid'] . "><img src=img/mise_edit.gif align=absmiddle border=0 title='mise módosítása'></a>";
        }
        $tartalom .= $ertek . '<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;';
        if ($_REQUEST['mikor'] == 'x') {
          $_REQUEST['mikor'] = $_REQUEST['mikordatum'];
        }
        //$masses = getMasses($result['tid'],$_REQUEST['mikordatum']);
        //$masses = searchMasses(array_merge(array('templom'=>$result['tid']),$_POST));
        foreach ($result['masses'] as $mass) {
          $tartalom .= "<img src=img/clock.gif width=16 height=16 align=absmiddle hspace=2><span class=alap>" . substr($mass['ido'], 0, 5) . "</span>";
          $mass['nyelv'] = decodeMassAttr($mass['nyelv']);
          foreach ($mass['nyelv'] as $milyen) {
            $tartalom .= '<img src="' . $design_url . 'img/' . $milyen['file'] . '" class="massinfo" width=14 title="' . $milyen['description'] . '"" height=14 align=absmiddle style="margin-top:0px;margin-left:1px">
  					<span class="massfullinfo" style="display:none" >' . $milyen['description'] . '</span>';
          }
          $mass['milyen'] = decodeMassAttr($mass['milyen']);
          foreach ($mass['milyen'] as $milyen) {
            $tartalom .= '<img src="' . $design_url . 'img/' . $milyen['file'] . '" class="massinfo" width=14 title="' . $milyen['description'] . '"" height=14 align=absmiddle style="margin-top:0px;margin-left:1px">
  					<span class="massfullinfo" style="display:none">' . $milyen['description'] . '</span>';
          }
          if ($mass['megjegyzes'] != '') {
            $tartalom .= '<img src="' . $design_url . 'img/info2.gif" class="massinfo" width=14 title="' . $milyen['megjegyzes'] . '" height=14 align=absmiddle style="margin-top:0px;margin-left:1px">
					<span class="massfullinfo" style="display:none">' . $mass['megjegyzes'] . '</span>';
          }
        }
        //$tartalom .= print_r($masses,1);
        $tartalom .= "<br><img src=img/space.gif width=4 height=8><br>";
      }
    }
    //Léptetés
    if ($mennyi > $min + $leptet) {
      $next = $min + $leptet;
      $leptetes = "<br><form method=post><input type=hidden name=m_id value=26><input type=hidden name=m_op value=keres><input type=\"hidden\" id=\"keresestipus\" name=\"keresestipus\" value=\"1\">";
      $leptetes .= $leptet_urlap;
      $leptetes .= "<input type=submit value=Következő class=urlap><input type=text name=leptet value={$leptet} class=urlap size=2><input type=hidden name=min value={$next}></form>";
    }
    $tartalom .= $leptetprev . $leptetnext;
    $focim = "Szentmise kereső";
    global $twig;
    $variables = array('focim' => $focim, 'content' => $tartalom, 'templomurlap' => $templomurlap, 'design_url' => $design_url);
    $variables['template'] = 'search/resultsChurches.twig';
    foreach ($variables as $key => $var) {
      $this->{$key} = $var;
    }
  }
function getMasses($tid, $date = false)
{
  if ($date == false or $date == '') {
    $date = date('Y-m-d');
  }
  $napok = array('x', 'hétfő', 'kedd', 'szerda', 'csütörtök', 'péntek', 'szombat', 'vasárnap');
  $nap2options = array(0 => 'minden héten', 1 => '1. héten', 2 => '2. héten', 3 => '3. héten', 4 => '4. héten', 5 => '5. héten', '-1' => 'utolsó héten', 'ps' => 'páros héten', 'pt' => 'páratlan héten');
  $return = array();
  $query = "SELECT * FROM misek WHERE torles = '0000-00-00 00:00:00' AND tid = {$tid} GROUP BY idoszamitas ORDER BY weight DESC";
  $result = mysql_query($query);
  while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
    $tmp = array();
    $tmp['nev'] = $row['idoszamitas'];
    $tmp['weight'] = $row['weight'];
    $tmp['tol'] = $row['tol'];
    $tmp['ig'] = $row['ig'];
    $tmp['datumtol'] = $datumtol = $row['tmp_datumtol'];
    //event2Date($row['tol']);
    $tmp['datumig'] = $datumig = $row['tmp_datumig'];
    //event2Date($row['ig']);
    if (checkDateBetween($date, $datumtol, $datumig)) {
      $tmp['now'] = true;
    }
    for ($i = 1; $i < 8; $i++) {
      $tmp['napok'][$i]['nev'] = $napok[$i];
    }
    //unset($tmp['napok'][1]); $tmp['napok'][1]['nev'] = $napok[1];
    $query2 = "SELECT * FROM misek WHERE torles = '0000-00-00 00:00:00' AND tid = {$tid} AND idoszamitas = '" . $row['idoszamitas'] . "' ORDER BY nap, ido";
    $result2 = mysql_query($query2);
    while ($row2 = mysql_fetch_array($result2, MYSQL_ASSOC)) {
      if ($row2['milyen'] != '') {
        $row2['attr'] = decodeMassAttr($row2['milyen']);
      } else {
        $row2['attr'] = array();
      }
      $row2['attr'] = array_merge($row2['attr'], decodeMassAttr($row2['nyelv']));
      $ido = (int) substr($row2['ido'], 0, 2);
      $row2['ido'] = $ido . ":" . substr($row2['ido'], 3, 2);
      $row2['nap2_raw'] = $row2['nap2'];
      if ($row2['nap2'] != '') {
        $row2['nap2'] = '(' . $nap2options[$row2['nap2']] . ')';
      }
      $row2['napid'] = $row2['nap'];
      $row2['nap'] = $napok[$row2['nap']];
      $tmp['napok'][$row2['napid']]['misek'][] = $row2;
      $tmp['napok'][$row2['napid']]['nev'] = $row2['nap'];
    }
    if ($tmp['tol'] == $tmp['ig']) {
      $return['particulars'][] = $tmp;
    } else {
      $return['periods'][] = $tmp;
    }
  }
  //order byweight
  if (is_array($return['periods'])) {
    usort($return['periods'], "cmp");
  }
  if (is_array($return['particulars'])) {
    usort($return['particulars'], "cmp");
  }
  return $return;
}