Example #1
0
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $zaposlitev = null)
 {
   if (parent::assert($authorizationService, $zaposlitev, true)) {
     return true;
   }
   /**
   * vse zaposlitve so osebni podatki
   */
   return $authorizationService->isGranted("OsebniPodatki-read", $zaposlitev);
 }
Example #2
0
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $trr = null)
 {
   if (parent::assert($authorizationService, $trr, false)) {
     return true;
   }
   /**
   * trr pri osebah so osebni podatki
   */
   return !$trr->getOseba() || $authorizationService->isGranted("OsebniPodatki-write", $trr);
 }
Example #3
0
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $naslov = null)
 {
   if (parent::assert($authorizationService, $naslov, true)) {
     return true;
   }
   /**
   * naslovi pri osebah so osebni podatki
   */
   return !$naslov->getOseba() || $authorizationService->isGranted("OsebniPodatki-read", $naslov);
 }
Example #4
0
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $pogodba = null)
 {
   if (parent::assert($authorizationService, $pogodba, false)) {
     return true;
   }
   /**
   * pogodbe pri osebah so osebni podatki če ni preko poslovnega partnerja
   */
   return $pogodba->getPopa() || !$pogodba->getOseba() || $authorizationService->isGranted("OsebniPodatki-write", $pogodba);
 }
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $alternacija = null)
 {
   if (parent::assert($authorizationService, $alternacija, false)) {
     return true;
   }
   /**
   * za področje ne tehnike rabiš posebno dovoljenje
   */
   return !$alternacija->getFunkcija() || $alternacija->getFunkcija()->getPodrocje() == 'tehnik' || $authorizationService->isGranted("Alternacija-vse", $alternacija);
 }
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $tel = null)
 {
   if (parent::assert($authorizationService, $tel, FALSE)) {
     return true;
   }
   /**
   * telefonska pri osebah so osebni podatki
   */
   return !$tel->getOseba() || $authorizationService->isGranted("OsebniPodatki-write", $tel);
 }
Example #7
0
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $oseba = null)
 {
   if (parent::assert($authorizationService, $oseba)) {
     return true;
   }
   //            'priimek' => 'write protected12345', //to je vrednost, ki je assert ne dovoli
   $isG = $authorizationService->isGranted("OsebniPodatki-write", $oseba);
   //ker je drug perm, se ne bi smel zaciklati
   $priimek = $oseba->getPriimek();
   // za zaščiten zapis potrebujemo dodaten permission OsebniPodatki-write
   $ret = (!('write protected12345' === $priimek) or $isG);
   return $ret;
 }
Example #8
0
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $dogodek = null)
 {
   /**
   * a la short curcuit
   */
   $permread = true;
   // ker se permission konča z -read
   if (parent::assert($authorizationService, $dogodek, $permread)) {
     return true;
   }
   // za npr. direktorja in planerja ne glede na status dogodka
   if ($authorizationService->isGranted("Dogodek-readVse", $dogodek)) {
     //ker je drug perm, se ne bi smel zaciklati
     return true;
   }
   $ret = false;
   // init
   // običajni uporabniki
   if ($dogodek->getStatus() >= '500s') {
     // $$ pazi -to primerjanje velja le za vrednosti od '100s' do '999s'
     $ret = true;
   }
   return $ret;
 }
 /**
 * 
 * @param \ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService
 * @param Prisotnost\Entity\TerminStoritve   $terminStoritve
 * @return boolean
 */
 public function assert(\ZfcRbac\Service\AuthorizationService $authorizationService, $terminStoritve = null)
 {
   if (parent::assert($authorizationService, $terminStoritve)) {
     return true;
   }
   $iden = $authorizationService->getIdentity();
   $user = $iden->getEmail();
   /* $$ plan:
   * - izjema za tiste dogodke, ki nimajo uprizoritve (npr. oddaja prostora, knjženje ur za hostese, ki pomagajo 
   *  => tisti, ki ima dovoljenje 
   * TerminStoritve-vse, lahko vse zapise popravlja
   * $$ razčisti, ali bo asociacija na alternacijo, ali le na osebe - verjetno najboljše oboje, redundantno
   * - kontrola za tehničnega vodjo select joini
   * - kontrola za inšpicienta 
   *  . ali vse alternacije (t.j. tudi funkcija.podrocje je tehnik  (morda bi lahko dali dodatno dovoljenje ..ure-vodjaekipetehnik
   *  . ali le tiste, kjer je funkcija.podrocje igralec ali umetnik
   * 
   */
   // npr. za vnos tistih dogodkov, ki nimajo uprizoritve , npr. za vnos ur hostes, ki le pomagajo pri prireditvi, ko smo prodali dvorano
   if ($authorizationService->isGranted("TerminStoritve-vse", $terminStoritve)) {
     //ker je drug perm, se ne bi smel zaciklati
     return true;
   }
   $em = $this->getServiceLocator()->getServiceLocator()->get('doctrine.entitymanager.orm_default');
   // najprej najdemo uprizoritev od termina storitve, če le-ta obstaja
   //    $uprizoritevId=""; //$$
   //    termin storitve -> alternacija -> funkcija-> uprizoritev
   // $$ še manager definirati - ali naj se pošlje kot parameter funkciji?
   $altR = $em->getRepository('Produkcija\\Entity\\Alternacija');
   $funR = $em->getRepository('Produkcija\\Entity\\Funkcija');
   $uprR = $em->getRepository('Produkcija\\Entity\\Uprizoritev');
   $oseR = $em->getRepository('App\\Entity\\Oseba');
   /**
   * za dežurnega pri predstavi in gosta ima inšpicient pravico ažurirati
   */
   $fpodrocje = '';
   //init
   if (!empty($terminStoritve->getAlternacija())) {
     $alt = $altR->findOneById($terminStoritve->getAlternacija());
     if (!empty($alt->getFunkcija())) {
       $fun = $funR->findOneById($alt->getFunkcija());
       $fpodrocje = $fun->getPodrocje();
       // ali je tehnik ali netehnik
     }
   }
   /**
   * najdemo uprizoritev, ki pripada temu terminu storitve
   */
   if (!empty($terminStoritve->getDogodek())) {
     $upr = $terminStoritve->getDogodek()->getUprizoritev();
   }
   /**
   * če smo našli uprizoritev, pogledamo še, če je vodja ekipe
   * ident -> oseba -> alternacije ->funkcija -> uprizoritev (ista kot tista iz terminastoritve)
   */
   if (!empty($upr)) {
     /**
     * ali je uporabnik vodja ekipe inšpicient ali tehnik?
     */
     $qb = $em->createQueryBuilder();
     $e = $qb->expr();
     $qb->select('count(a) c');
     $qb->from('Produkcija\\Entity\\Alternacija', 'a');
     $qb->join('a.funkcija', 'f');
     $qb->join('a.oseba', 'o');
     $qb->where($e->eq('f.uprizoritev', ':upriz'));
     $qb->setParameter('upriz', $upr->getId(), "string");
     $qb->andWhere($e->eq('f.vodjaEkipe', 'TRUE'));
     $qb->andWhere('o.user=:user');
     $qb->setParameter('user', $iden->getId(), "string");
     /**
     * $$ tu bi še lahko kontrolirali, če je še veljavna alternacija 
     */
     // ali vodja ekipe umetnik ali igralec ali inšpicient
     $qbUI = clone $qb;
     $qbUI->andWhere('f.podrocje = :igralec OR f.podrocje = :umetnik OR f.podrocje = :inspicient OR f.podrocje = :sepetalec');
     $qbUI->setParameter('igralec', 'igralec', "string");
     $qbUI->setParameter('umetnik', 'umetnik', "string");
     $qbUI->setParameter('inspicient', 'inspicient', "string");
     $qbUI->setParameter('sepetalec', 'sepetalec', "string");
     $queryUI = $qbUI->getQuery();
     $cntUI = $queryUI->getSingleScalarResult();
     if ($cntUI >= 1) {
       //vodja celotne ekipe
       /**
       * lahko za celotno ekipo - torej tudi za
       * dezurnega in gosta
       */
       return true;
     }
     // ali vodja ekipe tehnik
     $qbT = clone $qb;
     $qbT->andWhere($e->eq('f.podrocje', ':tehnik'));
     $qbT->setParameter('tehnik', 'tehnik', "string");
     $queryT = $qbT->getQuery();
     $cntT = $queryT->getSingleScalarResult();
     if ($cntT >= 1) {
       //vodja tehnične ekipe
       if ($fpodrocje == 'tehnik') {
         //lahko le za svojo ekipo
         return true;
       }
     }
   }
   return false;
 }