public function processUserRegistration(Form $form)
 {
   $values = $form->getValues();
   $forbiddenNames = array_flip(['systém', 'system', 'admin', 'administrator', 'administrátor']);
   if (array_key_exists(strtolower($values['username']), $forbiddenNames)) {
     $form->addError('Vámi zadané jméno nelze použít. Vyberte si prosím jiné.');
     return;
   }
   $values['ip'] = $this->getHttpRequest()->getRemoteAddress();
   $values['role'] = 'employee';
   $user = new User($values['username'], $values['password'], $values['email'], $values['ip'], $this->invitation->getSender(), $values['role']);
   try {
     $this->usersFacade->registerNewUser($user, $this->invitation);
     $this->flashMessage('Váš účet byl vytvořen. Nyní se můžete přihlásit.', 'success');
     $this->redirect('Login:default');
   } catch (InvitationValidityException $iu) {
     $this->flashMessage('Registrovat se může pouze uživatel s platnou pozvánkou.', 'warning');
     $this->redirect('Login:default');
   } catch (InvalidUserInvitationEmailException $iue) {
     $form->addError('Nesouhlasí Vámi zadaný E-mail a E-mail vázaný na pozvánku.');
   } catch (\Exceptions\Runtime\DuplicateUsernameException $du) {
     $form->addError('Vámi zvolené jméno využívá již někdo jiný. Vyberte si prosím jiné jméno.');
   } catch (\Exceptions\Runtime\DuplicateEmailException $de) {
     $this->flashMessage('E-mail svázaný s pozvánkou využívá již jeden z registrovaných
       uživatelů. Nechte si zaslat novou pozvánku s jinou E-mailovou adresou.', 'warning');
     $this->redirect('Login:default');
   } catch (DBALException $d) {
     $form->addError('Registraci nelze dokončit. Zkuste to prosím později.');
   }
 }
 /**
 * @param Invitation $invitation
 * @throws InvitationExpiredException
 * @throws SendException
 */
 public function sendInvitation(Invitation $invitation)
 {
   try {
     $this->emailNotifier->send('Výčetkový systém <' . $this->systemEmail . '>', $invitation->email, function (ITemplate $template, Invitation $invitation, $senderName, $applicationUrl) {
       $template->setFile(__DIR__ . '/../../model/Notifications/templates/invitation.latte');
       $template->invitation = $invitation;
       $template->username = $senderName;
       $template->applicationUrl = $applicationUrl;
     }, [$invitation, $invitation->getSender()->username, $this->applicationUrl]);
   } catch (SendException $e) {
     $this->onCritical(sprintf('Invitation sending failed. [%s]', $invitation->getEmail()), $e, self::class);
     throw $e;
   }
 }
Example #3
0
 /**
 * @param User $user
 * @param Invitation $invitation
 * @return User
 * @throws InvalidUserInvitationEmailException
 * @throws InvitationNotFoundException
 * @throws InvitationExpiredException
 * @throws DuplicateEmailException
 * @throws DuplicateUsernameException
 */
 public function registerNewUser(User $user, Invitation $invitation)
 {
   if ($user->email !== $invitation->email) {
     throw new InvalidUserInvitationEmailException();
   }
   if (!$invitation->isActive()) {
     throw new InvitationExpiredException();
   }
   return $this->userSystemCreator->registerUser($user, $invitation);
 }
 /**
 * @param Invitation $invitation
 */
 private function checkInvitationState(Invitation $invitation)
 {
   if (!$invitation->isActive()) {
     throw new InvitationExpiredException();
   }
 }
 public function onAfterInvitationSending(Invitation $invitation)
 {
   $invitation->setLastSendingTime();
   $this->invitationsFacade->saveInvitation($invitation);
 }