Example #1
0
 /**
 * @return ContainerInterface
 */
 public static function getCont()
 {
   if (!static::$_kernel) {
     global $kernel;
     static::$_kernel = $kernel;
     if ($kernel instanceof AppCache) {
       static::$_kernel = $kernel->getKernel()->getContainer();
     }
   }
   return static::$_kernel->getContainer();
 }
Example #2
0
 /**
 * @return Kernel
 */
 public static function getKernel($hrow = true)
 {
   if (!static::$_kernel) {
     global $kernel;
     if (!isset($kernel)) {
       if ($hrow) {
         throw new NoFrameworkException('UtilsBundle nie uzyskał dostępu do komponentów symfony');
       }
       return;
     }
     static::$_kernel = $kernel;
     if ($kernel instanceof AppCache) {
       static::$_kernel = $kernel->getKernel();
     }
   }
   return static::$_kernel;
 }