Example #1
0
 /**
 *
 * @return type
 * Pri volbe lokalizace vrati skupiny (call from a class lokalizace -> action_setLoc() )
 *
 * honDivide ->
 * osevPostup -> ID osevniho postupus
 * osevIsUser -> zda je osevni postup uzivatelsky
 * c_plodina -> jednotlive plodiny osevniho postupu
 * cp_pb -> hodnota Cp za osevni postup
 * zvo -> ZVO odpovidajici lokalizaci
 * zvoAll
 */
 public function action_getSkupiny()
 {
   $this->STOP_PROPAGATION = true;
   $skupinaCont = [];
   $skupiny = $this->doctrine->entityManager->getRepository('Skupina')->findBy(array('id_lokalizace' => $this->idLocation), array('skupina_cislo' => 'ASC'));
   foreach ($skupiny as $key => $skupina) {
     if ($skupina->getModelPostup()) {
       $name = $skupina->getModelPostup()->getNazev();
       $idOsev = $skupina->getModelPostup()->getId();
       $isUser = false;
       $vypocet = new vypocetControl();
       $vypocet->request['osevPostup'] = $skupina->getModelPostup()->getId();
       $vypocet->request['zvo'] = $skupina->getZvoOblast();
       $vypocetRes = $vypocet->action_solveOsevPostup();
     } elseif ($skupina->getUzivPostup()) {
       $name = $skupina->getUzivPostup()->getNazev();
       $idOsev = $skupina->getUzivPostup()->getId();
       $isUser = true;
       $vypocet = new vypocetControl();
       $vypocet->request['osevPostup'] = $skupina->getUzivPostup()->getId();
       $vypocetRes = $vypocet->action_solveUserOsevPostup();
     } else {
       $name = null;
       $idOsev = null;
       $isUser = null;
       $vypocetRes['c_plodina'] = false;
       $vypocetRes['c_osev'] = null;
       $zvo = null;
     }
     /**
     * nastaveni zvo pro skupinu, zvo je definovano pokud je vybran osevni postup jinak se urci z vyberu
     * ZVO default = null
     */
     if ($skupina->getZvoOblast()) {
       $zvo = $skupina->getZvoOblast();
     } else {
       $osev = new osevControl();
       $osev->request['skupina'] = $skupina->getSkupina();
       $zvoOsev = $osev->action_getZvoBySkupina();
       $zvo = $zvoOsev['zvo'];
     }
     $proper = ['skupina' => $skupina->getSkupina(), 'honDivide' => $skupina->getDeleniHon(), 'osevPostup' => ["nazev" => $name, "id" => $idOsev], 'osevIsUser' => $isUser, 'c_plodina' => $vypocetRes['c_plodina'], 'cp_pb' => $vypocetRes['c_osev'], 'zvo' => $zvo];
     array_push($skupinaCont, $proper);
   }
   return ['skupiny' => $skupinaCont, "success" => true, "msg" => "OK"];
 }