Example #1
0
 public function spracuj($parametry)
 {
   //parameter - zvysna cast URL v poli ( uz bez nazvu controleru)
   if (User::jePrihlaseny()) {
     $fm = new FirmaManager();
     //vytvorenie modelu
     $this->view = "pridanie";
     $this->hlavicka = array('titulok' => 'Pridaj firmu', 'klucove_slova' => 'pridanie firmy', 'popis' => 'popis');
     $kluce = array('nazov', 'popis', 'telefon', 'email', 'www', 'adresa', 'mesto', 'psc', 'kraj', 'otvaracie_hodiny', 'kategoria', 'gps');
     $this->data = array_intersect_key($_POST, array_flip($kluce));
     $this->data['kategoria'] = $fm->vratKategorie();
     if (isset($_POST['nazov']) && isset($_POST['popis'])) {
       foreach ($_POST as $value) {
         //odstranenie specialnych znakov pre vsetky odoslane polia
         $value = Validator::odstranSpecialneZnaky($value);
         $value = trim($value);
       }
       $firma = array_intersect_key($_POST, array_flip($kluce));
       $firma['url'] = $this->vytvorUrl($_POST['nazov']);
       try {
         $firma['email'] = Validator::validujEmail($firma['email']);
         if (file_exists($_FILES['image']['tmp_name'])) {
           //ak bol odoslany obrazok s logom
           $firma['image'] = $this->spracujSubor();
         }
         $fm->pridajFirmu($firma);
         Sprava::zobraz("Uspesne pridane!");
         $this->presmeruj("/firma/" . $firma['url']);
         exit;
       } catch (Exception $e) {
         Sprava::zobraz("Došlo k chybe: " . $e->getMessage());
       }
     }
   } else {
     $this->presmeruj('/home');
     exit;
   }
 }
Example #2
0
 public function actionUpdatePass()
 {
   if (User::jePrihlaseny()) {
     $this->view = "zmenheslo";
     $this->hlavicka = array('titulok' => 'Zmena hesla', 'klucove_slova' => 'klucove slova', 'popis' => 'popis');
     if (isset($_POST['heslo']) && isset($_POST['heslon']) && isset($_POST['heslonz'])) {
       foreach ($_POST as $value) {
         //odstranenie specialnych znakov pre vsetky odoslane polia
         $value = Validator::odstranSpecialneZnaky($value);
         $value = trim($value);
       }
       try {
         User::update($_POST['heslo'], $_POST['heslon'], $_POST['heslonz']);
         Sprava::zobraz("Heslo uspesne zmenene!");
         $this->presmeruj('/home');
         exit;
       } catch (Exception $e) {
         Sprava::zobraz("Došlo k chybe: " . $e->getMessage());
       }
     }
   } else {
     $this->presmeruj('/user/login');
     exit;
   }
 }