Example #1
0
 public function testObject()
 {
   $product = new Product();
   $product->setTitle('title');
   $product->setSize('10k');
   $product->setUnitPrice('10');
   $product->setDescription('description');
   $products = new Products();
   $products->add($product);
   $this->assertArrayHasKey('total', $products->getItems());
 }
Example #2
0
 public function testProduct()
 {
   //nazwa $stockQty jest zdefiniowana w klasie a w funkcji getStockQty jest zapisana jako stockqty
   //co uniemożliwiało pobranie wartości
   $prod = new Product();
   $this->assertFalse(false, $prod->hasStock());
   $this->assertTrue(true, $prod->hasStock());
   /*
   Jako, że funckaj sell nie zwraca wartości nie mogę użyć czegoś takiego
   chyba, że dopiszę return do tej funkcji
   $quantity = 2;
   $this->assertEquals($prod->getStockQty()-2, $prod->sell($quantity));
   */
   $quantity = 2;
   $quantityBefore = $prod->getStockQty();
   $prod->sell($quantity);
   $this->assertEquals($quantityBefore, $prod->getStockQty() - $quantity);
   /*
   Jako, że funkcja buy nie zwraca wartości nie mogę użyć czegoś takiego
   chyba, że dopiszę return do tej funkcji
   $quantity = 3;
   $this->assertEquals($prod->getStockQty()+3, $prod->buy($quantity));
   */
   $quantity = 3;
   $quantityBefore = $prod->getStockQty();
   $prod->buy($quantity);
   $this->assertEquals($quantityBefore, $prod->getStockQty() + $quantity);
   /*
   funkcja nie zwróci wartości z użytą zmienną bo nie używa zmiennej $quantity w swoim ciele
   domyślnie będzie zawsze 0
   */
   $quantity = 5;
   $this->assertEquals(0, $prod->getPriceForQuantity($quantity));
   //skoro nastawiamy $product_code na 10 powinien zwrócic 10
   $product_code = 10;
   $prod->setProductCode($product_code);
   $this->assertEquals(10, $prod->getProductCode());
   /*
   Skoro ustawiam $unitPrice na 15 powinno zwrócic 15 jako tą sama wartość
   */
   $unitPrice = 15;
   $prod->setUnitPrice($unitPrice);
   $this->assertEquals($prod->getUnitPrice(), $unitPrice);
 }
Example #3
0
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use Symfony\Component\ClassLoader\ClassMapGenerator;
ClassMapGenerator::dump(array(__DIR__ . '/src'), __DIR__ . '/class_map.php');
use Symfony\Component\ClassLoader\MapClassLoader;
$mapping = (include __DIR__ . '/class_map.php');
$loader = new MapClassLoader($mapping);
$loader->register();
use Goutte\Client;
use Guzzle\Common\Event;
use Symfony\Component\Serializer\Serializer;
use Symfony\Component\Serializer\Encoder\XmlEncoder;
use Symfony\Component\Serializer\Encoder\JsonEncoder;
use Symfony\Component\Serializer\Normalizer\ObjectNormalizer;
date_default_timezone_set('Europe/London');
$client = new Client();
$url_crawl = 'http://www.sainsburys.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?msg=&categoryId=185749&langId=44&storeId=10151&krypto=CWSPwJn7%2FfNCQJ17kIzWIEvEWIHZR3Bj3iR4i5MAF9M7qzk%2FP9%2B4zVL66KSWG186Uk9LnjKfPgCi%0AMsUYGCAI6oj6XhceppObUmu5R1ud8Z7wJuqB5X214E%2BBA47VydOEDYPnnJM%2BvN%2FIT5QMVV5%2B2aGv%0Alb1unCWjvafVBq7m6USN2aiCjWKM5mUPqPuXdvOWsUIFwpRb3OMbqw0sp5n8RyO6gCstruK1H%2B3L%0AGstBthGCZEJIXfuWPan04OtMjtzKYB1lUYa1f1JJu7YBoqhhyEgYYl0MlcS8vhp8Dn4dsKY%3D#langId=44&storeId=10151&catalogId=10137&categoryId=185749&parent_category_rn=12518&top_category=12518&pageSize=20&orderBy=FAVOURITES_FIRST&searchTerm=&beginIndex=0&hideFilters=true';
$crawler = $client->request('GET', $url_crawl);
$product_elms = new Products();
$crawler->filter('ul.productLister > li .productInner')->each(function ($node) use(&$product_elms) {
  $product_elm = new Product();
  $product_elm->setTitle($node->filter('h3 a')->text());
  $product_elm->setUnitPrice($node->filter('.pricePerUnit')->text());
  // get the item description from the linked page
  $client_internal = new Client();
  $crawler_internal = $client_internal->request('GET', $node->filter('h3 a')->attr('href'));
  $product_elm->setDescription($crawler_internal->filter('.productText')->text());
  $product_elm->setSize(strlen($crawler_internal->html()));
  // calc total unit price
  $product_elms->add($product_elm)->addUnitPrice($product_elm);
});
ProductsOutputUtil::output('json', $product_elms);
 public function testUnitPrice()
 {
   $this->assertSame($this->entity, $this->entity->setUnitPrice(12.34));
   $this->assertSame(12.34, $this->entity->getUnitPrice());
 }