function saveSubscriber()
 {
   //region SAVE_PARAMS
   $getResponse = new Getresponse();
   if (isset($_GET['CONTACT_ID'])) {
     $getResponse->setContact_id(urldecode($_GET['CONTACT_ID']));
   } else {
     $getResponse->setContact_id('-');
   }
   if (isset($_GET['ACCOUNT_ID'])) {
     $getResponse->setAccount_id(urldecode($_GET['ACCOUNT_ID']));
   } else {
     $getResponse->setAccount_id('-');
   }
   if (isset($_GET['account_login'])) {
     $getResponse->setAccount_login(urldecode($_GET['account_login']));
   } else {
     $getResponse->setAccount_id('-');
   }
   if (isset($_GET['contact_name'])) {
     $getResponse->setContact_name(urldecode($_GET['contact_name']));
   } else {
     $getResponse->setContact_name('-');
   }
   if (isset($_GET['campaign_name'])) {
     $getResponse->setCampaign_name(urldecode($_GET['campaign_name']));
   } else {
     $getResponse->setCampaign_name('-');
   }
   if (isset($_GET['contact_ip'])) {
     $getResponse->setContact_ip(urldecode($_GET['contact_ip']));
   } else {
     $getResponse->setContact_ip('-');
   }
   if (isset($_GET['CAMPAIGN_ID'])) {
     $getResponse->setCampaign_id(urldecode($_GET['CAMPAIGN_ID']));
   } else {
     $getResponse->setCampaign_id('-');
   }
   if (isset($_GET['contact_email'])) {
     $getResponse->setContact_email(urldecode($_GET['contact_email']));
   } else {
     $getResponse->setContact_email('-');
   }
   if (isset($_GET['contact_origin'])) {
     $getResponse->setContact_origin(urldecode($_GET['contact_origin']));
   } else {
     $getResponse->setContact_origin('-');
   }
   if (isset($_GET['action'])) {
     $getResponse->setAction(urldecode($_GET['action']));
   } else {
     $getResponse->setAction('-');
   }
   $timeZone = new DateTimeZone("Europe/Vilnius");
   $time = new DateTime("now", $timeZone);
   $getResponse->setA_date($time->format("Y-m-d H:i:s"));
   if (!$this->storeParams($getResponse)) {
     $getResponse->setId(99999);
   }
   //endregion
   //var_dump($getResponse);
   //region CHECK_POJECT
   $criteriaOr = new OrStatement();
   $field = $this->projectDao->getQCampaignName();
   $criteriaOr->addStatement($field . "='" . addslashes($getResponse->getCampaign_name()) . "'");
   $field = $this->projectDao->getQSuspendingName();
   $criteriaOr->addStatement($field . "='" . addslashes($getResponse->getCampaign_name()) . "'");
   $field = $this->projectDao->getQEndingName();
   $criteriaOr->addStatement($field . "='" . addslashes($getResponse->getCampaign_name()) . "'");
   $projects = $this->projectDao->find($criteriaOr, null, 1000);
   if (!is_array($projects)) {
     $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nepavyko nustatyti projekto");
     return false;
   } else {
     if (count($projects) == 0) {
       $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nepavyko nustatyti projekto");
       return false;
     }
   }
   //$project = reset($projects);
   //endregion
   //var_dump($project);
   foreach ($projects as $project) {
     $campaignType = -1;
     switch ($getResponse->getCampaign_name()) {
       case $project->getCampaign():
         $campaignType = 1;
         break;
       case $project->getSuspending():
         $campaignType = 0;
         break;
       case $project->getEnding():
         $campaignType = 3;
         break;
     }
     if ($campaignType == -1) {
       $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nepavyko nustatyti kampanijos tipo");
       return FALSE;
     }
     $newClient = FALSE;
     //Aktyvavimo kampanija
     if ($campaignType == 1) {
       // Patikrinam ar neegzistuoja toks klientas
       $criteria = new AndStatement();
       $field = $this->clientDaol->getQPidName();
       $criteria->addStatement($field . "='" . addslashes($project->getId()) . "'");
       $field = $this->clientDaol->getQEmailName();
       $criteria->addStatement($field . "='" . addslashes($getResponse->getContact_email()) . "'");
       $clients = $this->clientDaol->find($criteria, NULL, 1000);
       if (is_null($clients)) {
         $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nepavyko patikrinti ar toks klientas jau uzregistruotas [1]");
         return FALSE;
       } else {
         if (is_string($clients)) {
           $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nepavyko patikrinti ar toks klientas jau uzregistruotas [2]");
           return FALSE;
         } else {
           if (!is_array($clients)) {
             $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nepavyko patikrinti ar toks klientas jau uzregistruotas [3]");
             return FALSE;
           }
         }
       }
       if (count($clients) == 0) {
         //Jei neradome kliento - kuriame nauaja
         $client = new Client();
         $client->setPid($project->getId());
         $client->setEmail($getResponse->getContact_email());
         $client->setTelephone($getResponse->getContact_name());
         $client->setActive(TRUE);
         $newClient = TRUE;
       } else {
         $client = reset($clients);
         if (!$client->isActive() && !$client->isEnded()) {
           $client->setActive(TRUE);
           $this->saveEventHistory($client, "Aktyvuotas GetResponse sistemos");
         } else {
           $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Klientas jau yra sukurtas projekte ir yra aktyvus arba pabaigtas");
           return FALSE;
         }
       }
     }
     //Suspendavimo kampanija
     if ($campaignType == 0) {
       $criteria = new AndStatement();
       $field = $this->clientDaol->getQPidName();
       $criteria->addStatement($field . "='" . addslashes($project->getId()) . "'");
       $field = $this->clientDaol->getQEmailName();
       $criteria->addStatement($field . "='" . addslashes($getResponse->getContact_email()) . "'");
       $field = $this->clientDaol->getQActiveName();
       $criteria->addStatement($field . "='1'");
       $clients = $this->clientDaol->find($criteria, NULL, 1000);
       if (is_null($clients)) {
         $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nerastas klientas [1]");
         return FALSE;
       } else {
         if (is_string($clients)) {
           $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nerastas klientas [2]");
           return FALSE;
         } else {
           if (!is_array($clients)) {
             $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nerastas klientas [3]");
             return FALSE;
           } else {
             if (count($clients) == 0) {
               $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nerastas klientas [4]");
               return FALSE;
             }
           }
         }
       }
       var_dump($clients);
       $client = reset($clients);
       if (!$client->isActive()) {
         $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Klientas jau suspenduotas");
         return FALSE;
       }
       if ($client->isEnded()) {
         $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Klientas jau pabaigtas");
         return FALSE;
       }
       $client->setActive(FALSE);
       $this->saveEventHistory($client, "Atsisakyta per GetResponse sistemÄ…");
     }
     //Pabaigos kampanija
     if ($campaignType == 3) {
       $criteria = new AndStatement();
       $field = $this->clientDaol->getQPidName();
       $criteria->addStatement($field . "='" . addslashes($project->getId()) . "'");
       $field = $this->clientDaol->getQEmailName();
       $criteria->addStatement($field . "='" . addslashes($getResponse->getContact_email()) . "'");
       $field = $this->clientDaol->getQActiveName();
       $criteria->addStatement($field . "='1'");
       $clients = $this->clientDaol->find($criteria, NULL, 1000);
       if (is_null($clients)) {
         $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nerastas klientas [1]");
         return FALSE;
       } else {
         if (is_string($clients)) {
           $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nerastas klientas [2]");
           return FALSE;
         } else {
           if (!is_array($clients)) {
             $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nerastas klientas [3]");
             return FALSE;
           } else {
             if (count($clients) == 0) {
               $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Nerastas klientas [4]");
               return FALSE;
             }
           }
         }
       }
       var_dump($clients);
       $client = reset($clients);
       if ($client->isEnded()) {
         $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 2, "Klientas jau pabaigtas");
         return FALSE;
       }
       $client->setEnded(TRUE);
       $this->saveEventHistory($client, "Pabaigtas GetResponse sistemos");
     }
     $timeZone = new DateTimeZone("Europe/Vilnius");
     $time = new DateTime("now", $timeZone);
     $client->setR_date($time->format("Y-m-d H:i:s"));
     $client->setR_user(9999);
     $store = $this->storeClient($client, $getResponse);
     if (!$store) {
       return FALSE;
     }
     if ($newClient) {
       $this->saveEventHistory($client, "Sukurtas GetResponse sistemos");
     }
     $this->setParamPoz($getResponse->getId(), 1);
   }
   return true;
 }
Example #2
0
 function getEventList($date, $state)
 {
   $criteria = new AndStatement();
   $field = $this->eventDao->getQStateName();
   $criteria->addStatement($field . "='" . addslashes($state) . "'");
   $field = $this->eventDao->getQValid_DateName();
   if (is_array($date)) {
     $criteriaOr = new OrStatement();
     foreach ($date as $dt) {
       $criteriaOr->addStatement($field . " like'" . addslashes($dt) . "%'");
     }
     $criteria->addStatement($criteriaOr);
   } else {
     $criteria->addStatement($field . " like '" . addslashes($date) . "%'");
   }
   /*$criteriaOr = new OrStatement();
    $criteriaOr->addStatement($field ."='". addslashes($date) ."'");
    $criteriaOr->addStatement($field ."='". addslashes($this->minusDaysFromGetDate(1)) ."'");
    $criteriaOr->addStatement($field ."='". addslashes($this->minusDaysFromGetDate(2)) ."'");
    $criteria->addStatement($criteriaOr);*/
   $eventList = $this->eventDao->find($criteria, null, 1000);
   if (is_string($eventList)) {
     return false;
   } else {
     if (!is_array($eventList)) {
       return false;
     }
   }
   return $eventList;
 }
Example #3
0
 function checkCampaignUnique($campaign)
 {
   $criteriaOr = new OrStatement();
   $field = $this->projectDao->getQCampaignName();
   $criteriaOr->addStatement($field . "='" . addslashes($campaign) . "'");
   $field = $this->projectDao->getQSuspendingName();
   $criteriaOr->addStatement($field . "='" . addslashes($campaign) . "'");
   $field = $this->projectDao->getQEndingName();
   $criteriaOr->addStatement($field . "='" . addslashes($campaign) . "'");
   $projects = $this->projectDao->find($criteriaOr, null, 1);
   //      var_dump($projects);
   //      exit;
   /*if (!$projects){
      return false;
    } else */
   if (count($projects) > 0) {
     return false;
   }
   return true;
 }