Example #1
0
  /**
   * értesitő email új szavazásról
   * @param string cimzett email
   * @param JTable az új szavazás rekordot tartalmazó JTable
   * @return void
   */
  protected function ujSzavazasEmail($email, $table)
  {
    $mailbody = '<h2>Új szavazás indult a li-de rendszerben<h2>
		<h3>Adminoknak szoló értesités</h3>
		<p><a href="' . JURI::base() . 'index.php' . '?option=com_alternativak&task=browse' . '&szavazas=' . $table->id . '&temakor=' . $table->temakor_id . '">' . $table->megnevezes . '</a></p>
		<div>' . $table->leiras . '</div>
		<br /><br />
		<p><a href="' . JURI::base() . 'index.php?option=com_alternativak&task=browse' . '&szavazas=' . $table->id . '&temakor=' . $table->temakor_id . '">Látogass el a szavazás oldalára!</a></p>
		<br /><br />
		';
    $subject = 'Uj szavazas a li-de rendszerben';
    $mail = JFactory::getmailer();
    $mail->clearAllRecipients();
    $mail->addRecipient($email);
    $mail->isHTML(true);
    $mail->setBody($mailbody);
    $mail->setSubject($subject);
    $mail->setSender('li-de@adatmagus.hu');
    $mail->send();
    return true;
  }
Example #2
0
 /**
 * levél elküldése
 * @return void
 * @JRequest integer temakor
 * @JRequest integer tag
 * @JRequest string targy
 * @JRequest string szoveg
 * @JRequest urlencoded string return  (opcionális)  
 */
 public function mail()
 {
   $session = JFactory::getSession();
   $secret = $session->get('secret', '@');
   $sender = JFactory::getUser();
   $to = JFactory::getUser(JRequest::getVar('tag'));
   $return = JRequest::getVar('return', '');
   $return = urldecode($return);
   if ($sender->id <= 0 | $to->id <= 0 | JRequest::getVar($secret) != 1) {
     echo '<div class="errorMsg">Acces denied</div>';
     return;
   }
   $mail = JFactory::getmailer();
   $mail->CharSet = 'utf-8';
   //$mail->clearAllRecipient();
   $mail->addRecipient($to->email);
   $mail->isHTML(false);
   $mail->setBody(JRequest::getVar('szoveg'));
   $mail->setSubject(JRequest::getVar('targy'));
   $sender = array();
   $sender[0] = $sender->email;
   $sender[1] = $sender->name;
   $mail->setSender($sender);
   if ($mail->send()) {
     $this->setMessage(JText::_('EMAILKULDVE'));
   } else {
     $this->setMessage('error in send email ' . '<br />to:' . $to->email . '<br />from:' . $sender->email . '<br />subject:' . JRequest::getVar('targy') . '<br />body:' . JRequest::getVar('szoveg'));
   }
   if ($return != '') {
     $this->setRedirect($return);
   } else {
     $this->setRedirect(JURI::base() . 'index.php?option=com_tagok&view=tagoklist&temakor=' . JRequest::getVar('temakor'));
   }
   $this->redirect();
 }
Example #3
0
/**
 * cron -ban futtatandó script
 * a com_szavazasok levél küldő rendszerhez tartozik, 
 * ez végzi a levelek fizikai szétküldését
 * egszerre 20 levelet küld el. Küldési hiba esetén ötször próbálkozik
 */
define('_JEXEC', 1);
define('JPATH_BASE', dirname(__FILE__));
define('DS', '/');
require_once JPATH_BASE . DS . 'includes' . DS . 'defines.php';
require_once JPATH_BASE . DS . 'includes' . DS . 'framework.php';
JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterLoad') : null;
$mainframe =& JFactory::getApplication('site');
$mainframe->initialise();
$params =& JComponentHelper::getParams('com_ammvc');
$mail = JFactory::getmailer();
$db = JFactory::getDBO();
$db->setQuery('select l.targy, l.szoveg,k.cimzett_email, k.id
 from #__levelkuldesek k
 inner join #__levelek l on l.id = k.level_id
 where k.status <> "ok" and probalkozas < 5
 order by idopont limit 20');
$res = $db->loadObjectList();
foreach ($res as $res1) {
  $email = $res1->cimzett_email;
  $targy = $res1->targy;
  $szoveg = str_replace('{naplo_id}', $res1->id, $res1->szoveg);
  //+ TEST
  //$szoveg = 'TEST li-de.tk hírlevél orig to:'.$email.'<br />'.$szoveg;
  //$email = 'tibor.fogler@gmail.com';
  //- TEST