Example #1
0
    echo "<br />";
    $titles = array("5. İş Deneyimi", "Başlangıç Tarihi", "Bitiş Tarihi", "İşyeri", "Unvan", "İş Tanımı");
    $tableIds = array("DENEYIM_BASLANGIC", "DENEYIM_BITIS", "DENEYIM_ISYERI", "DENEYIM_UNVAN", "DENEYIM_ISTANIMI");
    $isDeneyimA = getPersonelArr($isDeneyim, $tableIds);
    if (isset($isDeneyimA[$i])) {
      echo tabloHTML($titles, $tableIds, $isDeneyimA[$i]);
    } else {
      echo statikHTML("5. İş Deneyimi", null);
    }
    echo "<br />";
    $titles = array("6. Yabancı Dil Bilgisi", "Yabancı Dil", "Okuma", "Konuşma", "Yazma", "Anlama");
    $tableIds = array("DIL_ADI", "DIL_DERECESI");
    $dilA = getPersonelArr($dil, $tableIds, 1);
    $tableIds = array("DIL_ADI", "DIL_DERECESI_1", "DIL_DERECESI_2", "DIL_DERECESI_3", "DIL_DERECESI_4");
    if (isset($dilA[$i])) {
      echo tabloHTML($titles, $tableIds, $dilA[$i]);
    } else {
      echo statikHTML("6. Yabancı Dil Bilgisi", null);
    }
    echo "<br />";
    if ($i < count($personel) - 1) {
      echo spacer();
      echo "<br />";
    }
  }
}
?>
	</div>
	<div class="form_element">
		 <div style="padding-bottom:10px;">
			<input type='button' name='geriUst' value='Geri' onClick='formSubmitted(1);'/>
Example #2
0
echo tabloHTML($titles, $tableIds, $dil, 1);
//Sertifika ve Belgeler
echo "<br><br>";
$titles = array("<u>5. Sertifika Ve Belgeler</u>", "Belge/Sertifika Adı", "Veren Kurum/Kuruluş", "Verilme Tarihi", "Açıklama", "Dosya Yolu");
$tableIds = array("BELGE_ADI", "VEREN", "TARIH", "ACIKLAMA", "PATH");
echo tabloHTML($titles, $tableIds, $sertifika, 1);
//İş Deneyimleri
echo "<br><br>";
$titles = array("<u>6. İş Deneyimleri</u>", "Başlangıç", "Bitiş", "Kurum/Kuruluş", "Ünvanı", "İş Tanımı");
$tableIds = array("BASLANGIC", "BITIS", "ISYERI", "UNVAN", "IS_TANIMI");
echo tabloHTML($titles, $tableIds, $deneyim, 1);
//MYK ile İlgili Deneyimler
echo "<br><br>";
$titles = array("<u>7. MYK ile İlgili Deneyimler</u>", "Çalıştığı Alan", "Açıklama", "Süre (Ay)");
$tableIds = array("TIP", "ACIKLAMA", "SURE");
echo tabloHTML($titles, $tableIds, $mykdeneyim, 1, $deneyim_tipleri);
echo "<span style='width:100px; float:right; text-align:right;'><br><br><br>" . $kurulus[ONEK] . " " . $kurulus[AD] . " " . $kurulus[SOYAD] . "</span>";
?>
	</div>
	<?php 
function statikHTML($paramTitle, $param)
{
  $html = "";
  if (strlen($paramTitle) != 0) {
    $html = '<div style = "height:auto; padding:5px;">
					<span><strong>' . $paramTitle . ': </strong></span>
				</div>';
  }
  if (strlen($param) != 0) {
    $html .= '<div style = "height:auto; padding: 5px 5px 5px 10px;">
					<span>' . FormFactory::ignoreBreaks($param) . '</span>			
Example #3
0
  echo statikTabloHTML("Faks", $data["IRTIBAT_FAKS"]);
  if ($i + 1 < $irtibatCount) {
    echo spacer();
  }
}
//FAALIYET BILGILERI
echo "<br />";
//Sektor
$titles = array("5. Faaliyet Gösterdiği Sektör(ler)", "Faaliyet Gösterdiği Sektör(ler)", "Açıklama");
$tableIds = array("SEKTOR_ADI", "SEKTOR_ACIKLAMA");
echo tabloHTML($titles, $tableIds, $sektor);
//Faaliyet Alanları
echo "<br />";
$titles = array("6. Faaliyet Alanları", "Faaliyet Alanları");
$tableIds = array("FALIYET_ALAN_ADI");
echo tabloHTML($titles, $tableIds, $faaliyet);
//Faaliyet Suresi
echo "<br />";
echo blockTitle("7. Faaliyet Süresi");
echo statikHTML(null, $basvuru["FALIYET_SURE_ADI"]);
// Personel Sayısı
echo "<br />";
echo blockTitle("8. Kuruluşun sürekli çalışan personel sayısı ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görev yapan personel sayısı");
echo statikHTML("a) Toplam Personel Sayısı", $basvuru["PERSONEL_SAYISI"]);
echo statikHTML("b) Görevlendirilecek ekipteki kişi sayısı", $basvuru["EKIP_SAYISI"]);
echo "<br />";
echo blockTitle("9. Kuruluşun sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ve yetkilendirilme talebine ilişkin bilgiler");
echo statikHTML("a) Sınav ve belgelendirme yapılan yeterlilikler, kuruluşun sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ne zaman başladığı ve sürekliliği, bir yılda alınan ortalama başvuru, yapılan sınav ve verilen belge sayıları gibi kuruluşun faaliyetlerini açıklayan bilgiler", $basvuru["KURULUS_TALEP_ACIKLAMA"]);
//Yeterlilik Talep
echo statikHTML("b) Yetki talep edilen yeterlilik(ler)");
$tableIds = array("YETERLILIK_ADI", "SEVIYE_ADI", "VERILEN_BELGE", "YAPILAN_SINAV");
Example #4
0
echo statikHTML("", $taslakYeterlilik["YETERLILIK_ORTAM"]);
echo "<br /><br />";
$paramTitles = array("Değerlendirme Araçları", "Değerlendirme Materyalleri", "Puanlama", "Başarı Ölçütü", "Gerekli Görülen Diğer Şartlar");
$paramIds = array("DEGERLENDIRME_ARAC_ADI", "DEGERLENDIRME_MATERYAL", "DEGERLENDIRME_PUANLAMA", "DEGERLENDIRME_BASARI_OLCUT", "DEGERLENDIRME_DIGER");
echo blockTitle("YETERLİLİK İÇİN UYGULANACAK SINAV ve DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER");
echo statikHTML("A) Sınav ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Bilgiler", null);
//TEORIK OLCME ARACLARI
echo statikHTML("Teorik Ölçme Araçları", null);
if ($teorikOlcme != null) {
  echo tabloHTML($paramTitles, $paramIds, $teorikOlcme);
}
echo "<br />";
//PERFORMANSA DAYALI OLCME ARACLARI
echo statikHTML("Performansa Dayalı Ölçme Araçları", null);
if ($performansOlcme != null) {
  echo tabloHTML($paramTitles, $paramIds, $performansOlcme);
}
echo "<br />";
echo statikHTML("Sınav ve Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Diğer Koşullar", $taslakYeterlilik["YETERLILIK_DIGER"]);
echo "<br /><br />";
echo statikHTML("B) Değerlendirici Ölçütleri", $taslakYeterlilik["YETERLILIK_DEGERLENDIRICI"]);
echo "<br /><br />";
//ACIKLAMA
echo blockTitle("YETERLİLİK BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ");
echo statikHTML("", $taslakYeterlilik["YETERLILIK_GECERLILIK_SURE"]);
echo "<br /><br />";
echo blockTitle("BELGE SAHİBİNİN GÖZETİMİNDE UYGULANACAK PERFORMANS İZLEME METODLARI ve BELGE SAHİBİNİN GÖZETİM SIKLIĞI");
echo statikHTML("", $taslakYeterlilik["YETERLILIK_METHOD_GOZETIM"]);
echo "<br /><br />";
echo blockTitle("GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN BELGELERİN YENİLENMESİNDE UYGULANACAK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ");
echo statikHTML("", $taslakYeterlilik["YETERLILIK_DEG_YONTEM"]);