Example #1
0
function total()
{
  $totaal = 0;
  foreach (cart() as $albumId) {
    $totaal += searchAlbum($albumId)["price"];
  }
  return $totaal;
}
Example #2
0
<?php

include "albums.php";
/* file uit boeken.php wordt uitgelezen en als onderdeel van de huidige php file gezien*/
include "cart.php";
$theAlbum = searchAlbum($_POST["isbn"]);
echo "U heeft <i>" . $theAlbum["name"] . "</i> besteld.";
?>
<h3>uw winkelwagen:</h3>
<table>
<?php 
voegBoekToeAanWiWa($theAlbum["id"]);
foreach (cart() as $albumId) {
  $album = searchAlbum($albumId);
  echo "<tr><td>";
  echo '<img height="80" src="img/' . $album['afbeelding'] . '">';
  echo "</td><td>";
  echo $album["titel"];
  echo "</td><td>";
  echo number_format($album['prijs'] / 100, 2);
  echo "</td></tr>";
}
echo "<tr><td></td><td>totaal:</td><td>" . number_format(totaalBedrag() / 100, 2) . "</td></tr>";
?>
</table>
doei...