Example #1
1
function getTopFive($uid)
{
  $db = new DB();
  //Create an array of all companies in format [companyname => companyid]
  $sql = "SELECT company_id, Name FROM Companies";
  $compresults = $db->execute($sql);
  $allcompanies = [];
  $compavg = [];
  while ($row = $compresults->fetch_assoc()) {
    $allcompanies[$row['Name']] = $row['company_id'];
  }
  //Find the user's priority selection
  $usrsql = "SELECT priority FROM People WHERE person_id = {$uid}";
  $usrresults = $db->execute($usrsql);
  $usrresults = $usrresults->fetch_assoc();
  $priority = $usrresults['priority'];
  //get the average rating of each company in the prioritized category and store in an array
  foreach ($allcompanies as $key => $value) {
    //hey guess what SQL can calculate column averages for you
    $avgsql = "SELECT AVG({$priority}) FROM Reviews WHERE company_id = {$value}";
    $avgresults = $db->execute($avgsql);
    $avgresults = $avgresults->fetch_assoc();
    $compavg[$key] = implode(".", $avgresults);
  }
  //sort finished array high to low and grab the top 5
  arsort($compavg);
  $topfive = array_slice($compavg, 0, 5);
  return $topfive;
}
 public static function get_form_actions($action = 'all')
 {
   $temp_actions = self::$registered_actions;
   if (empty($temp_actions)) {
     self::actions_init();
     $temp_actions = self::$registered_actions->actions;
   } else {
     $temp_actions = $temp_actions->actions;
   }
   $actions = array();
   foreach ($temp_actions as $a) {
     if ('all' != $action && $a->id_base == $action) {
       return $a;
     }
     $actions[$a->id_base] = $a;
   }
   unset($temp_actions, $a);
   $action_limit = 10;
   if (count($actions) <= $action_limit) {
     return $actions;
   }
   // remove the last few inactive icons if there are too many
   $temp_actions = $actions;
   arsort($temp_actions);
   foreach ($temp_actions as $type => $a) {
     if (!isset($a->action_options['active']) || empty($a->action_options['active'])) {
       unset($actions[$type]);
       if (count($actions) <= $action_limit) {
         break;
       }
     }
     unset($type, $a);
   }
   return $actions;
 }
/**
 * Generates statistical, based on n-grams language profile from the given text.
 * @param string $string				The input text. It should be UTF-8 encoded. Practically it should be at least 3000 characters long, 40000 characters size is for increased accuracy.
 * @param int $n_grams_max (optional)	The size of the array of the generated n-grams.
 * @param int $n_max (optional)			The limit if the number of characters that a n-gram may contain.
 * @return array						An array that contains cunstructed n-grams, sorted in reverse order by their frequences. Frequences are not stored in the array.
 */
function &_api_generate_n_grams(&$string, $encoding, $n_grams_max = 350, $n_max = 4)
{
  if (empty($string)) {
    return array();
  }
  // We construct only lowercase n-grams if it is applicable for the given language.
  // Removing all puntuation and some other non-letter characters. Apostrophe characters stay.
  // Splitting the sample text into separate words.
  $words = preg_split('/_/u', preg_replace('/[\\x00-\\x1F\\x20-\\x26\\x28-\\x3E\\?@\\x5B-\\x60{|}~\\x7F]/u', '_', ' ' . api_strtolower(api_utf8_encode($string, $encoding), 'UTF-8') . ' '), -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
  $prefix = '_';
  // Beginning of a word.
  $suffix = str_repeat('_', $n_max);
  // End of a word. Only the last '_' stays.
  $n_grams = array();
  // The array that will contain the constructed n-grams.
  foreach ($words as $word) {
    $k = api_strlen($word, 'UTF-8') + 1;
    $word = $prefix . $word . $suffix;
    for ($n = 1; $n <= $n_max; $n++) {
      for ($i = 0; $i < $k; $i++) {
        $n_gram = api_utf8_decode(api_substr($word, $i, $n, 'UTF-8'), $encoding);
        if (isset($n_grams[$n_gram])) {
          $n_grams[$n_gram]++;
        } else {
          $n_grams[$n_gram] = 1;
        }
      }
    }
  }
  // Sorting the n-grams in reverse order by their frequences.
  arsort($n_grams);
  // Reduction the number of n-grams.
  return array_keys(array_slice($n_grams, 0, $n_grams_max));
}
 public function Pinyin($_String, $_Code = 'UTF8')
 {
   //GBK页面可改为gb2312,其他随意填写为UTF8
   $_DataKey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha" . "|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|" . "cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er" . "|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui" . "|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang" . "|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang" . "|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue" . "|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne" . "|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen" . "|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang" . "|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|" . "she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|" . "tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu" . "|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you" . "|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|" . "zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";
   $_DataValue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990" . "|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725" . "|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263" . "|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003" . "|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697" . "|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211" . "|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922" . "|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468" . "|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664" . "|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407" . "|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959" . "|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652" . "|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369" . "|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128" . "|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914" . "|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645" . "|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149" . "|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087" . "|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658" . "|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340" . "|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888" . "|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585" . "|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847" . "|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055" . "|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780" . "|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274" . "|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";
   $_TDataKey = explode('|', $_DataKey);
   $_TDataValue = explode('|', $_DataValue);
   $_Data = array_combine($_TDataKey, $_TDataValue);
   arsort($_Data);
   reset($_Data);
   if ($_Code != 'gb2312') {
     $_String = $this->_U2_Utf8_Gb($_String);
   }
   $_Res = '';
   for ($i = 0; $i < strlen($_String); $i++) {
     $_P = ord(substr($_String, $i, 1));
     if ($_P > 160) {
       $_Q = ord(substr($_String, ++$i, 1));
       $_P = $_P * 256 + $_Q - 65536;
     }
     $_Res .= $this->_Pinyin($_P, $_Data);
   }
   return str_replace("_", '', $_Res);
   // return preg_replace("/[^a-z0-9]*/", '', $_Res);
 }
Example #5
0
function array_sort2($arr, $keys, $type = 'asc')
{
  if (empty($arr)) {
    return false;
  }
  $keysvalue = $new_array = array();
  foreach ($arr as $k => $v) {
    $keysvalue[$k] = $v[$keys];
  }
  if ($type == 'asc') {
    asort($keysvalue);
  } else {
    arsort($keysvalue);
  }
  reset($keysvalue);
  $count = count($keysvalue);
  foreach ($keysvalue as $k => $v) {
    if ($type == 'asc') {
      $new_array[$k] = $arr[$k];
    } else {
      $new_array[$count - 1 - $k] = $arr[$k];
    }
  }
  return $new_array;
}
 private function generateTagCloud($tags, $resize = true, $min_font_size = 9, $max_font_size = 25, $font_weight)
 {
   if ($resize == true) {
     arsort($tags);
     $max_qty = max(array_values($tags));
     $min_qty = min(array_values($tags));
     $spread = $max_qty - $min_qty;
     if ($spread == 0) {
       $spread = 1;
     }
     $step = ((int) $max_font_size - (int) $min_font_size) / $spread;
     $cloud = array();
     foreach ($tags as $key => $value) {
       $size = rand((int) $min_font_size, (int) $max_font_size);
       $cloud[] = '<a href="' . $this->url->link('product/search', 'tag=' . $value) . '" style="text-decoration:none;font-size:' . $size . 'px;font-weight:' . $font_weight . ';" title="">' . $value . '</a> ';
     }
   } else {
     foreach ($tags as $key => $value) {
       $cloud[] = '<a href="' . $this->url->link('product/search', 'tag=' . $value) . '" style="text-decoration:none;" title="">' . $value . '</a> ';
     }
   }
   $tagcloud = '';
   shuffle($cloud);
   for ($x = 0; $x < count($cloud); $x++) {
     $tagcloud .= $cloud[$x];
   }
   return $tagcloud;
 }
Example #7
0
 public function classify($string)
 {
   if ($this->total_samples === 0) {
     return array();
   }
   $tokens = $this->tokenizer->tokenize($string);
   $total_score = 0;
   $scores = array();
   foreach ($this->subjects as $subject => $subject_data) {
     $subject_data['prior_value'] = log($subject_data['count_samples'] / $this->total_samples);
     $this->subjects[$subject] = $subject_data;
     $scores[$subject] = 0;
     foreach ($tokens as $token) {
       $count = isset($this->tokens[$token][$subject]) ? $this->tokens[$token][$subject] : 0;
       $scores[$subject] += log(($count + 1) / ($subject_data['count_tokens'] + $this->total_tokens));
     }
     $scores[$subject] = $subject_data['prior_value'] + $scores[$subject];
     $total_score += $scores[$subject];
   }
   $min = min($scores);
   $sum = 0;
   foreach ($scores as $subject => $score) {
     $scores[$subject] = exp($score - $min);
     $sum += $scores[$subject];
   }
   $total = 1 / $sum;
   foreach ($scores as $subject => $score) {
     $scores[$subject] = $score * $total;
   }
   arsort($scores);
   $max = max($scores);
   $maxs = array_search(max($scores), $scores);
   return $maxs;
 }
Example #8
0
 public function getUserLang()
 {
   $langs = array();
   if (isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])) {
     preg_match_all('/([a-z]{1,8}(-[a-z]{1,8})?)\\s*(;\\s*q\\s*=\\s*(1|0\\.[0-9]+))?/i', $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'], $lang_parse);
     if (count($lang_parse[1])) {
       $langs = array_combine($lang_parse[1], $lang_parse[4]);
       $tmp = array();
       foreach ($langs as $lang => $val) {
         if (MULTILINGUAL_EXTENDED == true) {
           if (strlen($lang) == 5) {
             $lang = substr($lang, 0, 2) . '-' . strtoupper(substr($lang, 3, 2));
             $tmp[$lang] = $val;
           }
         } else {
           $lang = substr($lang, 0, 2);
           $tmp[$lang] = $val;
         }
         if ($val === '') {
           $tmp[$lang] = 1;
         }
       }
       $langs = $tmp;
       arsort($langs, SORT_NUMERIC);
     }
   }
   return current(array_keys($langs));
 }
Example #9
0
  private function getOrigins($dateBetween)
  {
    $directLink = $this->l('Direct link');
    $sql = 'SELECT http_referer
				FROM ' . _DB_PREFIX_ . 'connections
				WHERE 1
					' . Shop::addSqlRestriction() . '
					AND date_add BETWEEN ' . $dateBetween;
    $result = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->query($sql);
    $websites = array($directLink => 0);
    while ($row = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->nextRow($result)) {
      if (!isset($row['http_referer']) || empty($row['http_referer'])) {
        ++$websites[$directLink];
      } else {
        $website = preg_replace('/^www./', '', parse_url($row['http_referer'], PHP_URL_HOST));
        if (!isset($websites[$website])) {
          $websites[$website] = 1;
        } else {
          ++$websites[$website];
        }
      }
    }
    arsort($websites);
    return $websites;
  }
Example #10
0
 /**
 * @throws Exception\InvalidEnumerationValueException
 * @throws Exception\InvalidEnumerationDefinitionException
 * @internal param string $class
 */
 protected static function loadValues()
 {
   $class = get_called_class();
   if (isset(static::$enumConstants[$class])) {
     return;
   }
   $reflection = new \ReflectionClass($class);
   $constants = $reflection->getConstants();
   $defaultValue = NULL;
   if (isset($constants['__default'])) {
     $defaultValue = $constants['__default'];
     unset($constants['__default']);
   }
   if (empty($constants)) {
     throw new Exception\InvalidEnumerationValueException(sprintf('No enumeration constants defined for "%s"', $class), 1381512807);
   }
   foreach ($constants as $constant => $value) {
     if (!is_int($value) && !is_string($value)) {
       throw new Exception\InvalidEnumerationDefinitionException(sprintf('Constant value must be of type integer or string; constant=%s; type=%s', $constant, is_object($value) ? get_class($value) : gettype($value)), 1381512797);
     }
   }
   $constantValueCounts = array_count_values($constants);
   arsort($constantValueCounts, SORT_NUMERIC);
   $constantValueCount = current($constantValueCounts);
   $constant = key($constantValueCounts);
   if ($constantValueCount > 1) {
     throw new Exception\InvalidEnumerationDefinitionException(sprintf('Constant value is not unique; constant=%s; value=%s; enum=%s', $constant, $constantValueCount, $class), 1381512859);
   }
   if ($defaultValue !== NULL) {
     $constants['__default'] = $defaultValue;
   }
   static::$enumConstants[$class] = $constants;
 }
 /**
 * Array of best matched post_ids. Better matches have a lower index!
 *
 * @return int[]
 */
 public function get_possible_ids_ordered()
 {
   $pages_with_name = $this->data;
   $slugs = $this->slugs;
   $parent_slugs = array_slice($slugs, 0, -1);
   foreach ($this->data as $key => $page) {
     if ($page->parent_name) {
       $slug_pos = array_keys($slugs, $page->post_name, true);
       $par_slug_pos = array_keys($slugs, $page->parent_name, true);
       if ((bool) $par_slug_pos !== false && (bool) $slug_pos !== false) {
         $remove = true;
         foreach ($slug_pos as $child_slug_pos) {
           if (in_array($child_slug_pos - 1, $par_slug_pos)) {
             $remove = false;
             break;
           }
         }
         if ($remove === true) {
           unset($pages_with_name[$key]);
         }
       }
     }
   }
   $possible_ids = array();
   foreach ($pages_with_name as $key => $page) {
     $correct_slug = end($slugs);
     if ($page->post_name === $correct_slug) {
       $possible_ids[$page->ID] = $this->calculate_score($parent_slugs, $pages_with_name, $page);
     }
   }
   arsort($possible_ids);
   return array_keys($possible_ids);
 }
 public function executeShow(sfWebRequest $request)
 {
   $this->question = $this->getRoute()->getObject();
   // ログイン者の回答済み内容
   $yourAnswer = Doctrine::getTable('VoteAnswer')->findOneByMemberIdAndVoteQuestionId($this->getUser()->getMemberId(), $this->question->getId());
   if ($yourAnswer || $this->question->getMemberId() == $this->getUser()->getMemberId()) {
     // 結果出力のためのデータ集計
     $answers = Doctrine::getTable('VoteAnswer')->findByVoteQuestionId($this->question->getId());
     $options = Doctrine::getTable('VoteQuestionOption')->findByVoteQuestionId($this->question->getId());
     $this->options = $options->toKeyValueArray('id', 'body');
     $this->answerTotal = array();
     $this->total = 0;
     foreach ($answers as $answer) {
       $this->total++;
       if (isset($this->answerTotal[$answer->getVoteQuestionOptionId()])) {
         $this->answerTotal[$answer->getVoteQuestionOptionId()]++;
       } else {
         $this->answerTotal[$answer->getVoteQuestionOptionId()] = 1;
       }
     }
     arsort($this->answerTotal);
   } else {
     // 回答済みでないかつ作成者でないときフォームオブジェクト作成
     $voteAnswer = new VoteAnswer();
     $voteAnswer->setVoteQuestion($this->question);
     $voteAnswer->setMember($this->getUser()->getMember());
     $this->form = new VoteAnswerForm($voteAnswer);
   }
 }
 /**
 * Formats any number of seconds into a readable string
 *
 * @param int Seconds to format
 * @param int Number of divisors to return, ie (3) gives '1 Year, 3 Days, 9 Hours' whereas (2) gives '1 Year, 3 Days'
 * @param string Seperator to use between divisors
 * @param array Set of Name => Seconds pairs to use as divisors, ie array('Year' => 31536000)
 * @return string Formatted interval
 */
 public function format_interval($seconds, $precision = -1, $separator = ', ', $divisors = NULL)
 {
   // Default set of divisors to use
   if (!isset($divisors)) {
     $divisors = array('Year' => 31536000, 'Month' => 2628000, 'Day' => 86400, 'Hour' => 3600, 'Minute' => 60, 'Second' => 1);
   }
   arsort($divisors);
   // Iterate over each divisor
   foreach ($divisors as $name => $divisor) {
     // If there is at least 1 of thie divisor's time period
     if ($value = floor($seconds / $divisor)) {
       // Add the formatted value - divisor pair to the output array.
       // Omits the plural for a singular value.
       if ($value == 1) {
         $out[] = "{$value} {$name}";
       } else {
         $out[] = "{$value} {$name}s";
       }
       // Stop looping if we've hit the precision limit
       if (--$precision == 0) {
         break;
       }
     }
     // Strip this divisor from the total seconds
     $seconds %= $divisor;
   }
   // Join the value - divisor pairs with $separator between each element
   return implode($separator, $out);
 }
Example #14
0
/**
 * Scan the exports directory, return the files grouped into intervals of 3 minutes, newest first.
 *
 * @param string $dir fullpath to the Exports folder. (optional)
 * @return array
 */
function group_exports($dir = null)
{
  $ignored = array('.', '..', '.svn', '.git', '.htaccess');
  if (!$dir) {
    $dir = \PressBooks\Modules\Export\Export::getExportFolder();
  } else {
    $dir = rtrim($dir, '/') . '/';
  }
  $files = array();
  foreach (scandir($dir) as $file) {
    if (in_array($file, $ignored)) {
      continue;
    }
    $files[$file] = filemtime($dir . $file);
  }
  arsort($files);
  $interval = 3 * 60;
  // Three minutes
  $pos = 0;
  $output = array();
  foreach ($files as $file => $timestamp) {
    if (0 == $pos) {
      $pos = $timestamp;
    }
    if ($pos - $timestamp > $interval) {
      $pos = $timestamp;
    }
    $output[$pos][] = $file;
  }
  return $output;
}
 /**
 * Retrieves the overrides data
 *
 * @param		boolean	True if all overrides shall be returned without considering pagination, defaults to false
 *
 * @return	array		Array of objects containing the overrides of the override.ini file
 *
 * @since		2.5
 */
 public function getOverrides($all = false)
 {
   // Get a storage key
   $store = $this->getStoreId();
   // Try to load the data from internal storage
   if (!empty($this->cache[$store])) {
     return $this->cache[$store];
   }
   // Parse the override.ini file in oder to get the keys and strings
   $filename = constant('JPATH_' . strtoupper($this->getState('filter.client'))) . DS . 'language' . DS . 'overrides' . DS . $this->getState('filter.language') . '.override.ini';
   $strings = LanguagesHelper::parseFile($filename);
   // Consider the odering
   if ($this->getState('list.ordering') == 'text') {
     if (strtoupper($this->getState('list.direction')) == 'DESC') {
       arsort($strings);
     } else {
       asort($strings);
     }
   } else {
     if (strtoupper($this->getState('list.direction')) == 'DESC') {
       krsort($strings);
     } else {
       ksort($strings);
     }
   }
   // Consider the pagination
   if (!$all && $this->getState('list.limit') && $this->getTotal() > $this->getState('list.limit')) {
     $strings = array_slice($strings, $this->getStart(), $this->getState('list.limit'), true);
   }
   // Add the items to the internal cache
   $this->cache[$store] = $strings;
   return $this->cache[$store];
 }
Example #16
0
 public function __construct($turnBack = 10, $condition = array())
 {
   $publicDay = date('Y-m-d');
   //$publicDay = '2012-10-20';
   $txt = '';
   $turnBackDay = date("Y-m-d", strtotime("-" . $turnBack . " day", strtotime($publicDay)));
   $rsCon = Pond::find()->all();
   foreach ($rsCon as $item) {
     $txt = $txt . $item->tags;
   }
   $txt = '##@' . $txt . '##@';
   $txt = str_replace(array(', ,', ',,'), ',', $txt);
   $txt = str_replace(array('##@,', ',##@'), '', $txt);
   //$txt = 'พี่ปลาอายุ40,พี่ปลาอายุ40,test2,test3 ,test4,พี่ปลาอายุ50,พี่ปลาอายุ50,test2,พี่ปลาอายุ40,พี่ปลาอายุ40,test5,test3,พี่ปลาอายุ50,พี่ปลาอายุ50,พี่ปลาอายุ50';
   $arTag = explode(',', $txt, -1);
   foreach ($arTag as $key => $val) {
     $arTag[$key] = trim($val);
   }
   $countValAr = array_count_values($arTag);
   arsort($countValAr);
   $targetArray = array();
   $icount = 0;
   foreach ($countValAr as $key => $value) {
     $targetArray[] = $key;
     if ($icount >= 9) {
       break;
     }
     $icount = $icount + 1;
   }
   $this->arTagCount = $countValAr;
   $this->arTagResult = $targetArray;
 }
 protected function getInternalData()
 {
   $wow = WoW::getInstance();
   try {
     $adapter = $wow->getAdapter('WoWAPI');
     $result = $adapter->getData('guild');
   } catch (Exception $e) {
     return $e->getMessage();
   }
   $achievements = array();
   foreach ($result->body->achievements->achievementsCompleted as $key => $achievement) {
     $achievements[$achievement] = new stdClass();
     $achievements[$achievement]->timestamp = $result->body->achievements->achievementsCompletedTimestamp[$key];
   }
   arsort($achievements);
   $achievements = array_slice($achievements, 0, $this->params->module->get('rows', 10) ? $this->params->module->get('rows', 10) : count($achievements), true);
   foreach ($achievements as $key => $achievement) {
     try {
       $result = $adapter->getAchievement($key);
     } catch (Exception $e) {
       unset($achievements[$key]);
       continue;
     }
     $achievements[$key]->id = $key;
     $achievements[$key]->name = $result->body->title;
     $achievements[$key]->image = 'http://media.blizzard.com/wow/icons/18/' . $result->body->icon . '.jpg';
     $achievements[$key]->link = $wow->getBattleNetUrl() . 'achievement#15080:a' . $key;
     // TODO 15080 ??
     $achievements[$key]->link = $this->link($achievements[$key]);
     $achievements[$key]->raw = $result->body;
   }
   return $achievements;
 }
Example #18
0
 /**
 * @before _secure, _admin
 */
 public function logs($action = "", $name = "")
 {
   $this->seo(array("title" => "Activity Logs", "view" => $this->getLayoutView()));
   $view = $this->getActionView();
   if ($action == "unlink") {
     $file = APP_PATH . "/logs/" . $name . ".txt";
     @unlink($file);
     $this->redirect("/analytics/logs");
   }
   $logs = array();
   $path = APP_PATH . "/logs";
   $iterator = new DirectoryIterator($path);
   foreach ($iterator as $item) {
     if (!$item->isDot() && substr($item->getFilename(), 0, 1) != ".") {
       $logs[] = $item->getFilename();
     }
   }
   arsort($logs);
   // find the directory size
   exec('du -h ' . $path, $output, $return);
   if ($return == 0) {
     $output = array_pop($output);
     $output = explode("/", $output);
     $size = array_shift($output);
     $size = trim($size);
   } else {
     $size = 'Failed to get size';
   }
   $view->set("size", $size);
   $view->set("logs", $logs);
 }
Example #19
0
 function dodefault()
 {
   $keywords = trim($this->post['keywords']);
   $results = array();
   $nums = array();
   //匹配次数,作为排序权重
   if ($keywords) {
     $keywords = preg_replace("/\\s+/", ' ', $keywords);
     $kws = explode(' ', $keywords);
     $kws = array_map('trim', $kws);
     $kws = array_unique($kws);
     $keywords = implode(' ', $kws);
     $i = 0;
     foreach ($_ENV['actions']->data as $action => $text) {
       foreach ($kws as $kw) {
         if (strpos(strtolower($text), strtolower($kw)) !== FALSE) {
           $nums[$i] = 0;
           $results[$i] = $_ENV['actions']->getHTML($action, $text, $kws, $nums[$i]);
           $i++;
           break;
         }
       }
     }
   }
   arsort($nums);
   $results2 = array();
   foreach ($nums as $key => $value) {
     $results2[] = $results[$key];
   }
   $this->view->assign("keywords", $keywords);
   $this->view->assign("list", $results2);
   $this->view->display('admin_actions');
 }
function ArraySortBy($Array, $ValueKey, $SortFlag = SORT_NUMERIC, $Reverse = false, $DefaultValue = NULL)
{
  $Keys = array();
  if (is_array($ValueKey)) {
    $ValueFunction = $ValueKey[1];
    $ValueKey = $ValueKey[0];
  }
  foreach ($Array as $Key => $SubArray) {
    if (is_array($SubArray)) {
      if (array_key_exists($ValueKey, $SubArray)) {
        if (isset($ValueFunction)) {
          $Keys[$Key] = $ValueFunction($SubArray[$ValueKey]);
        } else {
          $Keys[$Key] = $SubArray[$ValueKey];
        }
      } else {
        $Keys[$Key] = $DefaultValue;
      }
    }
  }
  if ($Reverse) {
    arsort($Keys, $SortFlag);
  } else {
    asort($Keys, $SortFlag);
  }
  $Result = array();
  foreach ($Keys as $Key => $Value) {
    $Result[] = $Array[$Key];
  }
  return $Result;
}
Example #21
0
 public function renderDefault()
 {
   $clanky = array();
   $this->backlink = $this->storeRequest();
   $moje_clanky = $this->pravaKClankum($this->redakce->findClankyByAutor($this->getUser()->id));
   $clanky_ke_schvaleni = $this->pravaKClankum($this->redakce->clankyKeSchvaleni($this->prava->seznamPrav($this->modul), $this->vyse_prav['vsechny_clanky']));
   $seznam_clanku = array_merge($clanky_ke_schvaleni, $moje_clanky);
   $razeni = array('od' => 'DESC');
   if ($this->order) {
     if (preg_match('~(.*)_DESC~', $this->order, $tmp)) {
       $razeni = array($tmp[1] => 'DESC');
     } else {
       $razeni = array($this->order => 'ASC');
     }
     if (isset($razeni['rubrika'])) {
       foreach ($seznam_clanku as $key => $clanek) {
         $rubriky[$key] = join(' - ', $clanek['rubrika_nazev']);
       }
       if ($razeni['rubrika'] == 'ASC') {
         asort($rubriky);
       } else {
         arsort($rubriky);
       }
       foreach ($rubriky as $key => $rubrika) {
         $clanky[] = $seznam_clanku[$key];
       }
     } else {
       $clanky = $seznam_clanku;
     }
   } else {
     $clanky = $seznam_clanku;
   }
   $this->template->clanky = $clanky;
   $this->template->razeni = $razeni;
 }
Example #22
0
 public static function searchNGram($cuv)
 {
   $leng = mb_strlen($cuv);
   $hash = NGram::searchLexemIds($cuv);
   if (empty($hash)) {
     return array();
   }
   arsort($hash);
   $max = current($hash);
   $lexIds = array_keys($hash, $max);
   $results = array();
   foreach ($lexIds as $id) {
     $lexem = Model::factory('Lexem')->where('id', $id)->where_gte('charLength', $leng - self::$LENGTH_DIF)->where_lte('charLength', $leng + self::$LENGTH_DIF)->find_one();
     if ($lexem) {
       $results[] = $lexem;
       if (count($results) == self::$MAX_RESULTS) {
         break;
       }
     }
   }
   // Sort the lexems by their Levenshtein distance from $cuv
   $distances = array();
   foreach ($results as $lexem) {
     $distances[] = Levenshtein::dist($cuv, $lexem->formNoAccent);
   }
   array_multisort($distances, $results);
   return $results;
 }
Example #23
0
 public function populyar_post_by_visits()
 {
   $post = new Post();
   $posts = $post->order_by('time_created', 'desc');
   $posts = $posts->get();
   $res = $this->like('page', 'blog/post/', 'after')->get();
   $sluge = array();
   foreach ($res->all as $key => $value) {
     $post = explode('/', $value->page);
     if ($post[1] == 'post') {
       if (array_key_exists($post[2], $sluge)) {
         $sluge[$post[2]]++;
       } else {
         $sluge[$post[2]] = 1;
       }
     }
   }
   foreach ($posts->all as $post_key => $post_value) {
     if (!array_key_exists($post_value->slug, $sluge)) {
       $sluge[$post_value->slug] = 0;
     }
   }
   arsort($sluge);
   return $sluge;
 }
Example #24
0
function array_sort($array, $on, $order = SORT_ASC)
{
  $new_array = array();
  $sortable_array = array();
  if (count($array) > 0) {
    foreach ($array as $k => $v) {
      if (is_array($v)) {
        foreach ($v as $k2 => $v2) {
          if ($k2 == $on) {
            $sortable_array[$k] = $v2;
          }
        }
      } else {
        $sortable_array[$k] = $v;
      }
    }
    switch ($order) {
      case SORT_ASC:
        asort($sortable_array);
        break;
      case SORT_DESC:
        arsort($sortable_array);
        break;
    }
    foreach ($sortable_array as $k => $v) {
      $new_array[$k] = $array[$k];
    }
  }
  return $new_array;
}
Example #25
0
  /**
   * @return array Get list of browser "plugins" (javascript, media player, etc.)
   */
  private function getEquipment()
  {
    $sql = 'SELECT DISTINCT g.*
				FROM `' . _DB_PREFIX_ . 'connections` c 
				LEFT JOIN `' . _DB_PREFIX_ . 'guest` g ON g.`id_guest` = c.`id_guest`
				WHERE c.`date_add` BETWEEN ' . ModuleGraph::getDateBetween() . '
					' . Shop::addSqlRestriction(false, 'c');
    $result = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->query($sql);
    $calcArray = array('jsOK' => 0, 'jsKO' => 0, 'javaOK' => 0, 'javaKO' => 0, 'wmpOK' => 0, 'wmpKO' => 0, 'qtOK' => 0, 'qtKO' => 0, 'realOK' => 0, 'realKO' => 0, 'flashOK' => 0, 'flashKO' => 0, 'directorOK' => 0, 'directorKO' => 0);
    while ($row = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_)->nextRow($result)) {
      if (!$row['javascript']) {
        ++$calcArray['jsKO'];
        continue;
      }
      ++$calcArray['jsOK'];
      $row['windows_media'] ? ++$calcArray['wmpOK'] : ++$calcArray['wmpKO'];
      $row['real_player'] ? ++$calcArray['realOK'] : ++$calcArray['realKO'];
      $row['adobe_flash'] ? ++$calcArray['flashOK'] : ++$calcArray['flashKO'];
      $row['adobe_director'] ? ++$calcArray['directorOK'] : ++$calcArray['directorKO'];
      $row['sun_java'] ? ++$calcArray['javaOK'] : ++$calcArray['javaKO'];
      $row['apple_quicktime'] ? ++$calcArray['qtOK'] : ++$calcArray['qtKO'];
    }
    if (!$calcArray['jsOK']) {
      return false;
    }
    $equip = array('Windows Media Player' => $calcArray['wmpOK'] / ($calcArray['wmpOK'] + $calcArray['wmpKO']), 'Real Player' => $calcArray['realOK'] / ($calcArray['realOK'] + $calcArray['realKO']), 'Apple Quicktime' => $calcArray['qtOK'] / ($calcArray['qtOK'] + $calcArray['qtKO']), 'Sun Java' => $calcArray['javaOK'] / ($calcArray['javaOK'] + $calcArray['javaKO']), 'Adobe Flash' => $calcArray['flashOK'] / ($calcArray['flashOK'] + $calcArray['flashKO']), 'Adobe Shockwave' => $calcArray['directorOK'] / ($calcArray['directorOK'] + $calcArray['directorKO']));
    arsort($equip);
    return $equip;
  }
 public function __construct($lang = "")
 {
   if (\file_exists(\pocketmine\PATH . "src/pocketmine/lang/Installer/" . $lang . ".ini")) {
     $this->lang = $lang;
     $this->langfile = \pocketmine\PATH . "src/pocketmine/lang/Installer/" . $lang . ".ini";
   } else {
     $files = [];
     foreach (new \DirectoryIterator(\pocketmine\PATH . "src/pocketmine/lang/Installer/") as $file) {
       if ($file->getExtension() === "ini" and \substr($file->getFilename(), 0, 2) === $lang) {
         $files[$file->getFilename()] = $file->getSize();
       }
     }
     if (\count($files) > 0) {
       \arsort($files);
       \reset($files);
       $l = \key($files);
       $l = \substr($l, 0, -4);
       $this->lang = isset(self::$languages[$l]) ? $l : $lang;
       $this->langfile = \pocketmine\PATH . "src/pocketmine/lang/Installer/" . $l . ".ini";
     } else {
       $this->lang = "en";
       $this->langfile = \pocketmine\PATH . "src/pocketmine/lang/Installer/en.ini";
     }
   }
   $this->loadLang(\pocketmine\PATH . "src/pocketmine/lang/Installer/en.ini", "en");
   if ($this->lang !== "en") {
     $this->loadLang($this->langfile, $this->lang);
   }
 }
Example #27
0
 /**
 * Rank / sort items parsed from the log
 *
 * @see parseFile()
 */
 public function generateStatistics()
 {
   if ($this->items === null) {
     throw new \Exception('You have to parse a file first');
   }
   $this->statistics = ['hosts' => [], 'files' => []];
   array_walk($this->items, function ($item) {
     $url = parse_url($item->request);
     $host = $url['host'];
     $file = $host . $url['path'];
     if (isset($this->statistics['hosts'][$host])) {
       $this->statistics['hosts'][$host] += 1;
     } else {
       $this->statistics['hosts'][$host] = 1;
     }
     if ($item->requestMethod == 'GET' && strpos($url['path'], '.') !== false) {
       if (isset($this->statistics['files'][$file])) {
         $this->statistics['files'][$file] += 1;
       } else {
         $this->statistics['files'][$file] = 1;
       }
     }
   });
   arsort($this->statistics['files']);
   arsort($this->statistics['hosts']);
 }
 public function index()
 {
   $arrType = [];
   $arrMenu = Menu::getCache(['active' => 0]);
   if (!empty($arrMenu)) {
     foreach ($arrMenu as $type => $html) {
       if (strpos($type, '-') !== false) {
         unset($arrMenu[$type]);
         list($type, $subType) = explode('-', $type);
         $arrMenu[$type][$subType] = '<ol class="dd-list">' . $html . '</ol>';
         $arrType[] = $subType;
       } else {
         $arrMenu[$type] = '<ol class="dd-list">' . $html . '</ol>';
         $arrType[] = $type;
       }
     }
     arsort($arrMenu);
   } else {
     $arrMenu = [];
   }
   $arrParent = Menu::getCache(['parent' => true]);
   $admin = Auth::admin()->get();
   $permission = new Permission();
   $arrPermission = ['frontend' => ['view' => $permission->can($admin, 'menusfrontend_view_all'), 'create' => $permission->can($admin, 'menusfrontend_create_all'), 'edit' => $permission->can($admin, 'menusfrontend_edit_all'), 'delete' => $permission->can($admin, 'menusfrontend_delete_all')], 'backend' => ['view' => $permission->can($admin, 'menusbackend_view_all'), 'create' => $permission->can($admin, 'menusbackend_create_all'), 'edit' => $permission->can($admin, 'menusbackend_edit_all'), 'delete' => $permission->can($admin, 'menusbackend_delete_all')]];
   $this->layout->title = 'Menu';
   $this->layout->content = View::make('admin.menus-all')->with(['arrMenu' => $arrMenu, 'arrParent' => $arrParent, 'arrType' => $arrType, 'arrPermission' => $arrPermission]);
 }
 function widget()
 {
   // Check if obj exists in cache
   $users = wp_cache_get('active_users');
   if ($users == false) {
     // Generate the query
     $users = get_users(array('role' => 'student'));
     // Cache the results
     wp_cache_set('active_users', $users, '', 300);
   }
   //$users = get_users( array( 'role' => 'student' ) );
   $users_for_counts = array();
   foreach ($users as $user) {
     $users_for_counts[] = $user->ID;
   }
   // Check if obj exists in cache
   $counts = wp_cache_get('user_count');
   if ($counts == false) {
     // Generate the obj
     $counts = count_many_users_posts($users_for_counts);
     // Cache the results
     wp_cache_set('user_count', $counts, '', 300);
   }
   arsort($counts);
   $counts = array_slice($counts, 0, 5, true);
   echo 'There are currently <strong>' . intval(count($users)) . '</strong> students with HS Insider accounts.';
   echo '<p><strong>Most-active students:</strong></p><ul>';
   foreach ($counts as $user_id => $count) {
     echo '<li><a href="' . esc_url(get_author_posts_url($user_id)) . '" target=_blank>' . esc_html(get_the_author_meta('display_name', $user_id)) . '</a>: (<strong>' . intval($count) . '</strong>)</li>';
   }
   echo '</ul>';
 }
Example #30
-1
 /**
 * Show the application dashboard to the user.
 *
 * @return Response
 */
 public function index()
 {
   $tweets = Tweet::all();
   $words = [];
   $aux = [];
   if ($tweets->count() != 0) {
     foreach ($tweets as $tweet) {
       $aux = (array) $tweet->tweet;
       $aux = $aux[0];
       $aux = str_replace(',', '', $aux);
       $aux = explode(' ', $aux);
       $words = array_merge($aux, $words);
     }
     $words = array_count_values($words);
     arsort($words);
     $words = array_keys($words);
     $aux = [];
     for ($i = 0; $i < sizeof($words); $i++) {
       if (strlen($words[$i]) > 3) {
         $aux[] = $words[$i];
       }
     }
   }
   $words = $aux;
   $user = Auth::user();
   return view('home', compact('user', 'words'));
 }