Ejemplo n.º 1
0
    // Katsotaan onko tuotteelle voimassaolevaa hinnastohintaa
    $query = "SELECT\n       *\n       FROM hinnasto\n       WHERE yhtio  = '{$kukarow['yhtio']}'\n        AND tuoteno = '{$alirow['tuoteno']}'\n        AND maa   = '{$yhtiorow['maa']}'\n        AND laji  = ''\n        AND ((alkupvm <= current_date and if (loppupvm = '0000-00-00','9999-12-31',loppupvm) >= current_date) or (alkupvm='0000-00-00' and loppupvm='0000-00-00'))\n       ORDER BY ifnull(to_days(current_date)-to_days(alkupvm),9999999999999)\n       LIMIT 1";
    $hinnastoq = pupe_query($query);
    $hinnastoresult = mysql_fetch_assoc($hinnastoq);
    // Nollataan tämä jos query lyö tyhjää, muuten vanhentunut tarjoushinta ei ylikirjoitu magentossa
    if (!isset($hinnastoresult['hinta'])) {
      $hinnastoresult['hinta'] = '';
    }
    $dnslajitelma[$rowselite["selite"]][] = array('tuoteno' => $alirow["tuoteno"], 'tunnus' => $alirow["tunnus"], 'nimitys' => $alirow["nimitys"], 'kuvaus' => $alirow["kuvaus"], 'lyhytkuvaus' => $alirow["lyhytkuvaus"], 'tuotemassa' => $alirow["tuotemassa"], 'nakyvyys' => $alirow["nakyvyys"], 'try_nimi' => $alirow["try_nimi"], 'nimi_swe' => $alirow["nimi_swe"], 'nimi_eng' => $alirow["nimi_eng"], 'campaign_code' => $alirow["campaign_code"], 'target' => $alirow["target"], 'onsale' => $alirow["onsale"], 'jarjestys' => $alirow["jarjestys"], 'myyntihinta' => $myyntihinta, 'myyntihinta_veroton' => $myyntihinta_veroton, 'myymalahinta' => $myymalahinta, 'myymalahinta_veroton' => $myymalahinta_veroton, 'hinnastohinta' => $hinnastoresult['hinta'], 'kuluprosentti' => $alirow['kuluprosentti'], 'ean' => $alirow["eankoodi"], 'muuta' => $alirow['muuta'], 'tuotemerkki' => $alirow['tuotemerkki'], 'parametrit' => $properties, 'tuotepuun_nodet' => $tuotepuun_nodet);
  }
}
$tuote_export_error_count = 0;
echo date("d.m.Y @ G:i:s") . " - Aloitetaan päivitys verkkokauppaan.\n";
if (isset($verkkokauppatyyppi) and $verkkokauppatyyppi == "magento") {
  $time_start = microtime(true);
  $magento_client = new MagentoClient($magento_api_te_url, $magento_api_te_usr, $magento_api_te_pas);
  if ($magento_client->getErrorCount() > 0) {
    exit;
  }
  // tax_class_id, magenton API ei anna hakea tätä mistään. Pitää käydä katsomassa magentosta
  $magento_client->setTaxClassID($magento_tax_class_id);
  // Verkkokaupan "root" kategorian tunnus, magenton API ei anna hakea tätä mistään. Pitää käydä katsomassa magentosta
  if (isset($magento_parent_id)) {
    $magento_client->setParentID($magento_parent_id);
  }
  // Verkkokaupanhintakenttä, joko myyntihinta tai myymalahinta
  if (isset($magento_hintakentta)) {
    $magento_client->setHintakentta($magento_hintakentta);
  }
  // Käytetäänkö tuoteryhminä tuoteryhmiä(default) vai tuotepuuta
  if (isset($magento_kategoriat)) {
Ejemplo n.º 2
0
  die("Tätä scriptiä voi ajaa vain komentoriviltä!");
}
$pupe_root_polku = dirname(dirname(__FILE__));
require "{$pupe_root_polku}/inc/connect.inc";
require "{$pupe_root_polku}/inc/functions.inc";
// Logitetaan ajo
cron_log();
// Sallitaan vain yksi instanssi tästä skriptistä kerrallaan
pupesoft_flock();
require "{$pupe_root_polku}/rajapinnat/magento_client.php";
require "{$pupe_root_polku}/rajapinnat/edi.php";
if (empty($magento_api_ht_edi) or empty($magento_api_ht_url) or empty($magento_api_ht_usr) or empty($magento_api_ht_pas) or empty($ovt_tunnus) or empty($pupesoft_tilaustyyppi) or empty($verkkokauppa_asiakasnro) or empty($rahtikulu_tuoteno) or empty($rahtikulu_nimitys)) {
  exit("Parametrejä puuttuu\n");
}
// Magenton soap client
$magento = new MagentoClient($magento_api_ht_url, $magento_api_ht_usr, $magento_api_ht_pas);
// Halutaanko estää tilausten tuplasisäänluku, eli jos tilaushistoriasta löytyy käsittely
// 'processing_pupesoft'-tilassa niin tilausta ei lueta sisään jos sisäänluvun esto on päällä
// Default on: YES
if (isset($magento_sisaanluvun_esto) and !empty($magento_sisaanluvun_esto)) {
  $magento->setSisaanluvunEsto($magento_sisaanluvun_esto);
}
if ($magento->getErrorCount() > 0) {
  exit;
}
try {
  // Haetaan maksetut tilaukset magentosta
  $tilaukset = $magento->hae_tilaukset('Processing');
} catch (Exception $e) {
  $message = "Tilausten haku epäonnistui";
  $magento->log($message, $e, "order");