Ejemplo n.º 1
0
	<body>
	
		<div class="container">
		
			<?php 
echo get_body_header("forside");
?>

			<?php 
out_template("admin_topmenu");
?>

			<h1>Opstart - Intromøder</h1>

			<?php 
out_template("admin_opstart_topmenu");
?>
			
			<br>
			<br>
			Viser medlemmer som mangler intromøder eller blanketer. Møder, der er taget, er markeret med X.
			<br>
			<br>
			
			
			<?php 
$sql = <<<ASDF
\t\t\t\t\t\t\t\t\tSELECT concat("<a href=medlemmer_vis_admin_info.php?id=", m.id, ">", m.username, "</a>") as Navn
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t,CASE
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tWHEN intro1 = 1 THEN "X"
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tWHEN intro1 = 0 THEN ""
Ejemplo n.º 2
0
<html>
	<?php 
echo get_html_head();
?>
	<body>
	
		<div class="container">
		
			<?php 
echo get_body_header("forside");
?>

			<h1>Oversigt</h1>
			
			<?php 
out_template("admin_topmenu");
?>
			
			<br>
			<br>
			
			<?php 
echo "Medlemmer i alt: ";
echo db()->get_single_value("SELECT count(*) FROM medlemmer;");
echo "<br>";
echo "&nbsp;Aktive medlemmer: ";
echo db()->get_single_value("SELECT count(*) FROM medlemmer WHERE status = 'aktiv';");
echo "<br>";
echo "&nbsp;Medlemmer i opstart: ";
echo db()->get_single_value("SELECT count(*) FROM medlemmer WHERE status = 'opstart';");
echo "<br>";
Ejemplo n.º 3
0
<html>
	<?php 
echo get_html_head();
?>
	<body>
	
		<div class="container">
				
			<?php 
echo get_body_header("user_profile");
?>

			<h1>Profile</h1>
			
			<?php 
out_template("medlem_topmenu");
?>
			
			<br>
			<br>
			
			<?php 
//besked til brugeren
if (isset($user_message)) {
    echo html_escape($user_message) . "<br><br>";
}
?>

			<form method="post" >
				
				<table>	
Ejemplo n.º 4
0
	<body>
	
		<div class="container">
		
			<?php 
echo get_body_header("forside");
?>

			<?php 
out_template("admin_topmenu");
?>

			<h1>Statistik</h1>
			
			<?php 
out_template("admin_statistik_topmenu");
?>

			<br>
			<br>
			
			<?php 
$sql = <<<ASDF
\t\t\t\t\tSELECT concat("<a href=medlemmer_vis_oversigt.php?id=", m.id, ">", m.username, "</a>") as Navn
\t\t\t\t\t\t\t, count(f.mid) as "Antal Fremmøder"
\t\t\t\t\t\t\t, DATEDIFF(NOW(),created) as "Dage siden opstart"
\t\t\t\t\tFROM medlemmer as m 
\t\t\t\t\t\tLEFT JOIN fremmoede as f 
\t\t\t\t\t\tON m.id = f.mid
\t\t\t\t\tWHERE m.status = 'opstart'
\t\t\t\t\t\tAND (f.dag IS NULL OR f.dag > NOW() - INTERVAL 90 DAY)