<th>#id</th>
   <th>Nazwa</th>
   <th>Cena</th>
   <th>Ilość</th>
   <th>Kategoria</th>
   <th></th>
   <th></th>
  </tr>
 </thead>
  <tbody>   
<?php 
$wynik = mysql_query("SELECT * FROM produkty");
while ($r = mysql_fetch_assoc($wynik)) {
  // podświetlenie rekordu, jeśli ma być podświetlony
  if ($id_podswietlenia > 0 && $id_podswietlenia == $r['id_produktu']) {
    echo "<tr class='success'>";
  } else {
    echo "<tr>";
  }
  echo "<td>{$r['id_produktu']}</td>";
  echo "<td><a href='?v=tresc/karta_produktu/karta_produktu&id_produktu={$r['id_produktu']}'>{$r['nazwa']}</a></td>";
  echo "<td>{$r['cena']} zł</td>";
  echo "<td>{$r['ilosc']}</td>";
  echo "<td>" . nazwa_kategorii($r['kategoria']) . "</td>";
  // adresy do plików z edycją i usuwaniem
  $adres_edytuj = "?v=tresc/p_zarzadzanie/p_panel&prawa=tresc/p_zarzadzanie/produkty/p_edytuj_produkt&id_produktu={$r['id_produktu']}";
  $adres_usun = "?v=tresc/p_zarzadzanie/p_panel&prawa=tresc/p_zarzadzanie/produkty/p_usun_produkt&id_produktu={$r['id_produktu']}";
  echo "<td><a href='{$adres_edytuj}' class='btn btn-default'>Edytuj</a></td>";
  echo "<td><a href='{$adres_usun}' class='btn btn-default'>Usuń</a></td>";
  echo "</tr>";
}
Ejemplo n.º 2
0
function okruch_kategoria($id_kategorii)
{
  return '<a href="?kat=' . $id_kategorii . '">' . nazwa_kategorii($id_kategorii) . '</a>';
}