/**
 * Toteuttaa tehtävän muokkauksen perumisen.
 * @param Palaute $palauteolio
 */
 function toteuta_peru_tehtavan_muokkaus(&$palauteolio)
 {
   // Otetaan selville, tuleekö käyttäjä koosteesta vai
   // kokonaisuuksista ja näytetään vastaava juttu:
   $parametriolio = $this->get_parametriolio();
   $tietokantaolio = $this->get_tietokantaolio();
   $muokattavan_id = $this->get_olio()->get_id();
   $elem_id = $parametriolio->elementti_id;
   $elemryhma_id = $parametriolio->elemryhma_id;
   // Tarkistetaan, mistä ollaan tulossa ja minne menossa:
   $koostekontrolleri = new Koostekontrolleri($tietokantaolio, $parametriolio);
   if ($elemryhma_id != Elementtiryhma::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
     $koostekontrolleri->toteuta_nayta_elementtiryhma($palauteolio);
     // JOtta palataan varmasti samaan elementtiin:
     $palauteolio->set_muokatun_id($parametriolio->elementti_id);
   } else {
     if ($elem_id != Elementti::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
       $koostekontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
     } else {
       $this->toteuta_nayta_tehtavat($palauteolio);
       $palauteolio->set_muokatun_id($muokattavan_id);
     }
   }
   $palauteolio->set_ilmoitus(Tekstit::$tehtava_ilm_muokkaus_peruttu);
 }
 /**
 * Toteuttaa kokonaisuuden muokkauksen tallentamisen. Erityisesti käyttäjän
 * tekemät muutokset kokonaisuuteen kulkevat aina tämän metodin kautta, 
 * lukuunottamatta näkyvyyttä ja lukitusta.
 * 
 * Huomaa, ettei lukitusta tai käyttöoikeuksia tarkisteta täällä. Ne
 * tarkistetaan Kayttajakontrolleri-luokan metodeilla kokonaisuuden
 * tulostuksen (ruudulle) yhteydessä, jolloin vain asianmukaisille
 * käyttäjille annetaan painikkeet muokkausta tai poistoa varten.
 * 
 * Joitakin ominaisuuksia ei voi muuttaa täällä:
 *  luomishetki_sek - ei muuteta
 *  ed_muutos_sek - automaattinen
 *  näkyvyys - arvoja ei aseteta täällä (oma metodi Kokonaisuusoliossa)
 *  on_lapsia - arvoja ei aseteta täällä (oma metodi Kokonaisuusoliossa)
 *  lukitus - arvoja ei aseteta täällä (oma metodi Kokonaisuusoliossa)
 *  jarjestysluku - arvoja ei aseteta täällä (oma metodi Kokonaisuuskontrollerissa)
 *  kieli_id - arvoa ei aseteta täällä.
 *  taso - ei muuteta
 *  oppiaine - ei muuteta.
 * 
 * Lukitus poistetaan oliolta onnistuneen operaation päätteeksi.
 * 
 * @param Palaute $palauteolio
 */
 function toteuta_tallenna_muokkaus(&$palauteolio)
 {
   $parametriolio = $this->get_parametriolio();
   $ilmoitus = "";
   // Tarkistuksessa putsataan vain riskimerkit.
   $parametriolio->set_uusi(false);
   $omaid = $parametriolio->get_omaid();
   $otsikko_kokon = $parametriolio->get_otsikko_kokon();
   $tiivis_kokon = $parametriolio->get_tiivis_kokon();
   $selitys_kokon = $parametriolio->get_selitys_kokon();
   $laajennetun_id_kokon = $parametriolio->get_laajennetun_id_kokon();
   $ylakokonaisuuden_id_kokon = $parametriolio->get_ylakokonaisuuden_id_kokon();
   $nakyvyys_kokon = $parametriolio->nakyvyys_kokon;
   $muutettavan_kokon_id = $parametriolio->id_kokon;
   $virhekoodi = Palaute::$VIRHEKOODI_KAIKKI_OK;
   // Haetaan kokonaisuuden omistaja, jotta voidaan tarkistaa:
   $vanha_kokon = $this->get_olio();
   if ($vanha_kokon instanceof Kokonaisuusolio && $vanha_kokon->olio_loytyi_tietokannasta) {
     $muutettavan_kokon_luojan_id = $vanha_kokon->getHenkiloId();
   } else {
     $muutettavan_kokon_luojan_id = Kokonaisuusolio::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY;
   }
   //============== Tarkistetaan, onko käyttäjä vielä oikeasti online
   // ja valtuudet kunnossa: ======
   $kohdeoikeudet = Henkilo::hae_kayttajan_kohdeoikeudet($muutettavan_kokon_luojan_id, $omaid, Oliotyyppi::$KOKONAISUUS, $muutettavan_kokon_id, $this->get_tietokantaolio());
   /*====================================================================*/
   //======================================================================
   // Muokattava aolio:
   $muokattava = new Kokonaisuusolio($muutettavan_kokon_id, $this->get_tietokantaolio());
   if ($kohdeoikeudet >= Lisavaltuudet::$SAA_MUOKATA_EI_POISTAA) {
     if ($muokattava->olio_loytyi_tietokannasta) {
       $palauteolio->set_virhekoodi($virhekoodi);
       // Lisätään kokonaisuudelle saadut mahdollisesti muutettavat parametrit
       // (vain ne, joita ylipäätään voidaan muuttaa):
       $muokattava->set_arvo($otsikko_kokon, Kokonaisuusolio::$sarakenimi_otsikko);
       $muokattava->set_arvo($tiivis_kokon, Kokonaisuusolio::$sarakenimi_tiivis);
       $muokattava->set_arvo($selitys_kokon, Kokonaisuusolio::$sarakenimi_selitys);
       $muokattava->set_arvo($laajennetun_id_kokon, Kokonaisuusolio::$sarakenimi_laajennetun_id);
       $muokattava->set_arvo($ylakokonaisuuden_id_kokon, Kokonaisuusolio::$sarakenimi_ylakokonaisuuden_id);
       $muokattava->set_arvo($nakyvyys_kokon, Kokonaisuusolio::$sarakenimi_nakyvyys);
       // Tallennus tietokantaan:
       $palaute = $muokattava->tallenna_muutokset();
       // Jos tiedoissa on vikaa, esim. tyhjä otsikko:
       if ($palaute != Kokonaisuusolio::$OPERAATIO_ONNISTUI) {
         $this->get_parametriolio()->set_ilmoitus_kokon($muokattava->tulosta_virheilmoitukset());
         $this->lisaa_virheilmoitus($muokattava->tulosta_virheilmoitukset());
         $this->toteuta_nayta_kokonaisuuslomake($palauteolio);
         $palauteolio->set_virhekoodi(Palaute::$VIRHEKOODI_YLEINEN);
         $ilmoitus .= Tekstit::$ilm_kokon_muokkaustallennus_eiok;
       } else {
         // Kaikki kunnossa.
         $ilmoitus = " ";
         /* Poistetaan kokonaisuuden lukitus: */
         $lukon_tila = Kokonaisuusolio::$LUKITUS_OFF;
         $lukituksen_avaus = $muokattava->aseta_kokonaisuuden_lukitus($parametriolio->get_omaid(), $lukon_tila);
         /* Ilmoitus, ellei lukitus jostakin syystä onnistunut: */
         if ($lukituksen_avaus != Kokonaisuusolio::$OPERAATIO_ONNISTUI) {
           $ilmoitus .= " " . Tekstit::$virheilm_kokonaisuuden_lukituksen_avaus_eiok . $muokattava->tulosta_virheilmoitukset();
           $virhekoodi = Palaute::$VIRHEKOODI_LUKITUS_KOKONAISUUDET;
         } else {
           $ilmoitus = Tekstit::$ilm_kokon_muokkaustallennus_ok;
           //Aktiivisuusmerkintä:
           $aktiivisuuspalaute = paivita_aktiivisuus($omaid, $this->get_tietokantaolio(), time(), Aktiivisuus::$KOKONAISUUDEN_MUUTOSTEN_TALLENNUS);
           if (!$aktiivisuuspalaute) {
             $this->lisaa_virheilmoitus(Tekstit::$virheilm_aktiivisuuden_tallennus_eiok);
           } else {
             $onnistuminen = Palaute::$VIRHEKOODI_KAIKKI_OK;
           }
         }
         // Huom: täällä hämäävästi käyttöön tulee uusi palauteolio, jolloin
         // esim aiemmat virhekoodin asetukset eivät voimassa.
         if ($parametriolio->tallennuskesken) {
           $parametriolio->uusi = false;
           $this->toteuta_nayta_kokonaisuuslomake($palauteolio);
         } else {
           // Otetaan selville, tuleekö käyttäjä koosteesta vai
           // kokonaisuuksista ja näytetään vastaava juttu:
           $parametriolio = $this->get_parametriolio();
           $elem_id = $parametriolio->elementti_id;
           $elemryhma_id = $parametriolio->elemryhma_id;
           // Tarkistetaan, mistä ollaan tulossa ja minne menossa:
           $koostekontrolleri = new Koostekontrolleri($this->get_tietokantaolio(), $parametriolio);
           if ($elemryhma_id != Elementtiryhma::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
             $koostekontrolleri->toteuta_nayta_elementtiryhma($palauteolio);
             $palauteolio->set_muokatun_id($elem_id);
           } else {
             if ($elem_id != Elementti::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
               $koostekontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
               $palauteolio->set_muokatun_id($elem_id);
             } else {
               $this->toteuta_nayta($palauteolio);
               $palauteolio->set_muokatun_id($muutettavan_kokon_id);
             }
           }
         }
         // Tämän pitää olla vasta täällä (ks. ylempi kommentti).
         $palauteolio->set_virhekoodi(Palaute::$VIRHEKOODI_KAIKKI_OK);
         // Lisätään mahdollinen lukitusvirhekoodi
         if ($virhekoodi != Palaute::$VIRHEKOODI_KAIKKI_OK) {
           $palauteolio->set_virhekoodi($virhekoodi);
           $ilmoitus .= Tekstit::$ilm_kokon_muokkaustallennus_eiok . ": " . $virhekoodi;
         }
       }
     } else {
       $this->lisaa_virheilmoitus(Tekstit::$ilm_kokon_ei_loytynyt);
     }
   } else {
     // Kun sessio loppunut tai muuten väärä muokkaaja:
     $this->lisaa_virheilmoitus(Tekstit::$virheilm_kokon_muok_ei_valtuuksia);
     $this->toteuta_nayta($palauteolio);
   }
   $palauteolio->set_ilmoitus($ilmoitus . "<br/>" . $this->tulosta_virheilmoitukset());
   return $palauteolio;
 }
Beispiel #3
0
/**
 * 
 * @param Palaute $palauteolio
 * @param Parametrit $parametriolio
 * @param Koostekontrolleri $koostekontrolleri
 * @param Tehtavakontrolleri $tehtavakontrolleri
 * @param Ratkaisukontrolleri $ratkaisukontrolleri
 * @param Kokonaisuuskontrolleri $kokonaisuuskontrolleri
 */
function nayta_urlin_mukaan(&$palauteolio, &$parametriolio, &$koostekontrolleri, &$tehtavakontrolleri, &$ratkaisukontrolleri, &$kokonaisuuskontrolleri)
{
  $palauteolio->set_oma(Yleiset_arvot::$toimintaa_ei_maaritelty);
  $palauteolio->set_naytto_urlin_mukaan(true);
  // Mietittävää: kielen, oppiaineen ja tason määritykset voisi laittaa
  // toteuta-metodeiden sisälle, jottei niitä tarvita roskaamaan urlia.
  // Lähinnä koosteiden kohdalla pitää
  // miettiä, koska tällä hetkellä kaikki näkyy kaikille, eli siis
  // niiden näkyvyyttä ei ole rajoitettu kielen, oppiaineen tai tason
  // perusteella. Mahdollisesti kielen perusteella näin voisi tehdäkin,
  // vaikka muut jättäisi ennalleen.
  // Huomaa myös, että urlissa voi olla pelkästään kielen, aineen ja
  // tason arvot, jolloin pitäisi osata näyttää ensimmäinen vastaava
  // kokonaisuus.
  // Otetaan kuitenkin parametrinolion arvo mukaan [, jos se on jokin muu
  // oletus "kokonaisuus"] (esim kun urlin perusteella tullaan):
  //if($parametriolio->naytettava != Palaute::$NAYTETTAVA_OLIOTYYPPI_KOKONAISUUS){
  $palauteolio->set_naytettava_oliotyyppi(Oliotyyppi::muunna_palauteolion_arvoksi($parametriolio->naytettava));
  //}
  // Alla pitäisi riittää palauteolion arvo. Se ohjaa nykyisin
  // näytettävää oliota. Muu-arvo (vähän kuin ei-määr) viittaa siihen,
  // ettei url määritä näytettävää oliota, joten pitää "arvata" se muuten.
  if ($palauteolio->get_naytettava_oliotyyppi() != Palaute::$NAYTETTAVA_OLIOTYYPPI_MUU) {
    if ($palauteolio->get_naytettava_oliotyyppi() === Palaute::$NAYTETTAVA_OLIOTYYPPI_TEHTAVA) {
      $tehtavakontrolleri->toteuta_nayta_tehtavat($palauteolio);
    } else {
      if ($palauteolio->get_naytettava_oliotyyppi() === Palaute::$NAYTETTAVA_OLIOTYYPPI_RATKAISU) {
        $ratkaisukontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
      } else {
        if ($palauteolio->get_naytettava_oliotyyppi() === Palaute::$NAYTETTAVA_OLIOTYYPPI_KOOSTE) {
          // Haetaan kooste kieltä, tasoa ja oppiainetta varten:
          $kooste = $koostekontrolleri->get_olio();
          if ($kooste->olio_loytyi_tietokannasta) {
            $kieli = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_kieli);
            $oppiaine = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_oppiaine);
            $taso = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_taso);
            // Kokonaisuusarvot ohjaavat eniten sovellusta:
            aseta_kieli_taso_ja_oppiaine($kieli, $oppiaine, $taso, $parametriolio);
            Kielet::kaanna($kieli);
            $koostekontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
          } else {
            $koostekontrolleri->toteuta_nayta_koosteet($palauteolio);
            $palauteolio->set_ilmoitus(Tekstit::$kooste_koostetta_ei_ole_tai_ei_voida_nayttaa);
          }
        } else {
          if ($palauteolio->get_naytettava_oliotyyppi() === Palaute::$NAYTETTAVA_OLIOTYYPPI_KOOSTE_TULOSTUS) {
            $koostekontrolleri->toteuta_nayta_tulostus($palauteolio);
          } else {
            if ($palauteolio->get_naytettava_oliotyyppi() === Palaute::$NAYTETTAVA_OLIOTYYPPI_KOOSTE_ELEMRYHMA) {
              // Haetaan kooste kieltä, tasoa ja oppiainetta varten:
              $kooste = $koostekontrolleri->get_olio();
              if ($kooste->olio_loytyi_tietokannasta) {
                $kieli = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_kieli);
                $oppiaine = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_oppiaine);
                $taso = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_taso);
                // Kokonaisuusarvot ohjaavat eniten sovellusta:
                aseta_kieli_taso_ja_oppiaine($kieli, $oppiaine, $taso, $parametriolio);
                Kielet::kaanna($kieli);
                $koostekontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
              } else {
                $koostekontrolleri->toteuta_nayta_koosteet($palauteolio);
                $palauteolio->set_ilmoitus(Tekstit::$kooste_koostetta_ei_ole_tai_ei_voida_nayttaa);
              }
            } else {
              // default:
              $kokonaisuuskontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
            }
          }
        }
      }
    }
    //======================================================================
    //======================================================================
    // Kun näytettävää oliota ei urlissa, tarkistetaan mahdolliset
    // id-arvot. Jos jokin määritelty, mennään sinne sitten!
  } else {
    // Tarkistetaan, onko kooste-id:tä:
    if ($parametriolio->kooste_id != Kooste::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY || $parametriolio->elemryhma_id != Elementtiryhma::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
      $nayta_kooste = true;
      if ($parametriolio->elemryhma_id != Elementtiryhma::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
        $nayta_kooste = false;
      }
      // Haetaan kooste kieltä, tasoa ja oppiainetta varten:
      // Huomaa, että ei välttämättä Kooste-olio!
      $kooste = $koostekontrolleri->get_olio();
      if ($kooste instanceof Kooste && $kooste->olio_loytyi_tietokannasta) {
        $kieli = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_kieli);
        $oppiaine = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_oppiaine);
        $taso = $kooste->get_arvo(Kooste::$sarakenimi_taso);
        // Kokonaisuusarvot ohjaavat eniten sovellusta:
        aseta_kieli_taso_ja_oppiaine($kieli, $oppiaine, $taso, $parametriolio);
        Kielet::kaanna($kieli);
        // NÄytetään joko kooste tai elementtiryhmä:
        if ($nayta_kooste) {
          $koostekontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
        } else {
          $koostekontrolleri->toteuta_nayta_elementtiryhma($palauteolio);
        }
      } else {
        $koostekontrolleri->toteuta_nayta_koosteet($palauteolio);
        $palauteolio->set_ilmoitus(Tekstit::$kooste_koostetta_ei_ole_tai_ei_voida_nayttaa);
      }
      // Huomaa järjestys: ensin tarkistetaan ratkaisu, sitten teht ja
      // vasta lopuksi kokonaisuus (jonka id tahtoo kummitella muistissa).
    } else {
      if ($parametriolio->id_teht != Tehtava::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
        // Näytetään yksi tehtävä:
        $tehtavakontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
      } else {
        if ($parametriolio->id_ratk != Ratkaisu::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
          $ratkaisukontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
        } else {
          if ($parametriolio->id_kokon != Kokonaisuusolio::$kokon_ei_maaritelty) {
            $kokonaisuuskontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
            // Ellei näytettävää oliota, viedään oppiaineen mukaisesti:
          } else {
            if ($parametriolio->oppiaine_kokon != Kokonaisuusolio::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
              $kokonaisuuskontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
            } else {
              $kokonaisuuskontrolleri->toteuta_nayta($palauteolio);
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
Beispiel #4
0
 /**
 * Hakee elementtiryhmän elementit ja palauttaa ne xml-muodossa.
 * @param type $omaid
 * @param Koostekontrolleri $koostekontrolleri
 */
 function hae_elementtiryhman_elementit($omaid, $koostekontrolleri, $koodaus)
 {
   $nyk_kooste = $koostekontrolleri->get_olio();
   $parametriolio = $koostekontrolleri->get_parametriolio();
   $tietokantaolio = $koostekontrolleri->get_tietokantaolio();
   // Haetaan elementtiryhmä:
   $elemryhma = new Elementtiryhma($parametriolio->elemryhma_id, $tietokantaolio);
   if ($elemryhma->olio_loytyi_tietokannasta) {
     $elementit = $elemryhma->hae_elementit();
     $viittausoliot_ok = array();
     $elementit_ok = array();
     $divi_mukaan = false;
     $all_elements = false;
     return muotoile_elemryhmaelem_xml($elemryhma, $koostekontrolleri, $nyk_kooste, $omaid, $elementit, $divi_mukaan, $all_elements, $viittausoliot_ok, $elementit_ok, $koodaus);
   } else {
     return "Error in ajax_kyselyt.php/hae_elementtiryhman_elementit()";
   }
 }
 /**
 * Toteuttaa ratkaisun muokkauksen perumisen.
 * @param Palaute $palauteolio
 */
 function toteuta_peru_ratkaisun_muokkaus(&$palauteolio)
 {
   // Otetaan selville, tuleekö käyttäjä koosteesta vai
   // kokonaisuuksista ja näytetään vastaava juttu:
   $parametriolio = $this->get_parametriolio();
   $tietokantaolio = $this->get_tietokantaolio();
   $elem_id = $parametriolio->elementti_id;
   if ($elem_id != Elementti::$MUUTTUJAA_EI_MAARITELTY) {
     $elem = new Elementti($elem_id, $tietokantaolio);
     if ($elem->olio_loytyi_tietokannasta) {
       $parametriolio->kooste_id = $elem->get_arvo(Elementti::$sarakenimi_kooste_id);
     }
     $koostekontr = new Koostekontrolleri($this->get_tietokantaolio(), $parametriolio);
     $koostekontr->toteuta_nayta($palauteolio);
     // JOtta palataan varmasti samaan elementtiin:
     $palauteolio->set_muokatun_id($parametriolio->elementti_id);
   } else {
     $this->toteuta_nayta($palauteolio);
     // JOtta palataan varmasti samaan :
     $palauteolio->set_muokatun_id($parametriolio->id_ratk);
   }
   $palauteolio->set_ilmoitus(Tekstit::$ratkaisu_ilm_muokkaus_peruttu);
 }