Пример #1
0
function validateForm(&$errors)
{
  global $username, $password, $rep_password;
  if (!validateRequiredField($username)) {
    $errors['username'][] = 'Username required.';
  } else {
    if (!validateLength($username, 4)) {
      $errors['username'][] = 'Username must be 4 characters long.';
    }
  }
  if (!validateRequiredField($password)) {
    $errors['password'][] = 'Password required.';
  } else {
    if (!validateLength($password, 6)) {
      $errors['password'][] = 'Password must be 6 characters long.';
    }
  }
  if (!validateRequiredField($rep_password)) {
    $errors['rep_password'][] = 'Repeated password required.';
  } else {
    if (!validateLength($rep_password, 6)) {
      $errors['rep_password'][] = 'Repeated password must be 6 characters long.';
    }
  }
  return !empty($errors);
}
Пример #2
0
function validateForm(&$errors)
{
  global $numbers;
  if (!validateRequiredField($numbers)) {
    $errors['numbers'][] = 'Enter first number';
  }
  return !empty($errors);
}
Пример #3
0
function validateForm(&$errors)
{
  global $firstNum, $secondNum, $operation;
  if (!validateRequiredField($firstNum)) {
    $errors['firstNum'][] = 'Enter first number';
  }
  if (!validateRequiredField($secondNum)) {
    $errors['secondNum'][] = 'Enter second number';
  }
  return !empty($errors);
}