Пример #1
0
function datansisalto_e3($e3_ehdotuskansio, $dfile, $otunnus, $toimituspaiva)
{
  global $yhtiorow, $kukarow;
  $laskuquery = "SELECT *\n         FROM lasku\n         WHERE yhtio = '{$kukarow['yhtio']}'\n         AND tunnus = '{$otunnus}'";
  $lasku_result = pupe_query($laskuquery);
  $laskurow = mysql_fetch_array($lasku_result);
  $lines = file($e3_ehdotuskansio . "/" . $dfile);
  foreach ($lines as $line) {
    $tuoteno = pupesoft_cleanstring(substr($line, 12, 17));
    $varasto = pupesoft_cleanstring(substr($line, 30, 3));
    $tuotenimi = pupesoft_cleanstring(substr($line, 33, 34));
    $kpl = pupesoft_cleannumber(substr($line, 68, 7));
    //$hinta   = pupesoft_cleannumber(substr($line, 91, 13));
    //$hinta   = $hinta / 10000;
    $tuote_query = "SELECT tuote.try,\n          tuote.osasto,\n          tuote.tuoteno,\n          tuote.nimitys,\n          tuote.yksikko,\n          tuotepaikat.hyllyalue,\n          tuotepaikat.hyllynro,\n          tuotepaikat.hyllytaso,\n          tuotepaikat.hyllyvali\n          FROM tuote\n          LEFT JOIN tuotepaikat ON (tuotepaikat.yhtio = tuote.yhtio and tuotepaikat.tuoteno = tuote.tuoteno)\n          WHERE tuote.yhtio = '{$kukarow['yhtio']}'\n          AND tuote.tuoteno = '{$tuoteno}'\n          ORDER BY tuotepaikat.oletus DESC\n          LIMIT 1";
    $tuote_result = pupe_query($tuote_query);
    $tuote_row = mysql_fetch_array($tuote_result);
    if ($tuote_row['tuoteno'] == '') {
      echo "<br>";
      echo "<font class='error'>" . t("Tiedostosta %s tuotetietoja tuotteelle %s ei löydy tuotehallinnasta. Tuotetta ei lisätty ostoehdotukseen.", "", $file, $tuoteno) . "</font>";
      echo "<br>";
    } else {
      list($hinta, $netto, $ale, ) = alehinta_osto($laskurow, $tuote_row, $kpl);
      $insert_query = "INSERT INTO tilausrivi SET\n            yhtio   = '{$kukarow['yhtio']}',\n            tyyppi  = 'O',\n            toimaika = '{$toimituspaiva}',\n            otunnus  = '{$otunnus}',\n            tuoteno  = '{$tuoteno}',\n            try    = '{$tuote_row['try']}',\n            osasto  = '{$tuote_row['osasto']}',\n            nimitys  = '{$tuote_row['nimitys']}',\n            tilkpl  = '{$kpl}',\n            yksikko  = '{$tuote_row['yksikko']}',\n            varattu  = '{$kpl}',\n            hinta   = '{$hinta}',\n            netto   = '{$netto}',\n            ale1   = '{$ale['ale1']}',\n            ale2   = '{$ale['ale2']}',\n            ale3   = '{$ale['ale3']}',\n            laatija  = 'E3',\n            laadittu = now(),\n            hyllyalue = '{$tuote_row['hyllyalue']}',\n            hyllynro = '{$tuote_row['hyllynro']}',\n            hyllytaso = '{$tuote_row['hyllytaso']}',\n            hyllyvali = '{$tuote_row['hyllyvali']}'";
      $insertdata = pupe_query($insert_query);
    }
  }
  echo "<br>";
  echo "<font class='message'>" . t("Ostoehdotus %s siirretty ostotilaukseksi %s.", "", $filunloppu, $otunnus) . "</font>";
  echo "<br><br>";
  // Siirretään done kansioon
  rename($e3_ehdotuskansio . "/" . $dfile, $e3_ehdotuskansio . "/done/" . $dfile);
}
Пример #2
0
 }
 if ($toim == "RESEPTI") {
   echo "<td align='left'>{$tuoterow['yksikko']}</td>";
   $worksheet->writeString($excelrivi, $excelsarake++, $tuoterow["yksikko"], $style);
   foreach ($resepti_kentat as $resepti_kentta) {
     echo "<td>{$prow[$resepti_kentta["selite"]]}</td>";
     $worksheet->writeString($excelrivi, $excelsarake++, $prow[$resepti_kentta["selite"]], $style);
   }
   $query = "SELECT\n           tuotteen_toimittajat.liitostunnus,\n           toimi.oletus_valkoodi,\n           toimi.ytunnus,\n           if(jarjestys = 0, 9999, jarjestys) sorttaus\n           FROM tuotteen_toimittajat\n           LEFT JOIN toimi\n           ON (toimi.yhtio = tuotteen_toimittajat.yhtio\n           AND toimi.tunnus         = tuotteen_toimittajat.liitostunnus)\n           WHERE tuotteen_toimittajat.yhtio = '{$kukarow["yhtio"]}'\n           AND tuotteen_toimittajat.tuoteno = '{$tuoterow["tuoteno"]}'\n           ORDER BY sorttaus\n           LIMIT 1";
   $ttrow = pupe_query($query);
   $ttrow = mysql_fetch_assoc($ttrow);
   $query = "SELECT kurssi\n           FROM valuu\n           WHERE yhtio = '{$kukarow['yhtio']}'\n           AND nimi  = '{$ttrow['oletus_valkoodi']}'\n           ORDER BY tunnus DESC\n           LIMIT 1";
   $valuurow = pupe_query($query);
   $valuurow = mysql_fetch_assoc($valuurow);
   $params = array('liitostunnus' => $ttrow['liitostunnus'], 'valkoodi' => $ttrow['oletus_valkoodi'], 'ytunnus' => $ttrow['ytunnus'], 'vienti_kurssi' => $valuurow['kurssi']);
   $ostohintatiedot = alehinta_osto($params, $tuoterow, 1, '', '', array());
   $ostohinta = hintapyoristys(hinta_kuluineen($tuoterow['tuoteno'], $ostohintatiedot[0]));
   $valuutta = $ostohintatiedot[3];
   echo "<td align='right'>{$ostohinta} {$valuutta}</td>";
   $worksheet->writeString($excelrivi, $excelsarake++, "{$ostohinta} {$valuutta}", $style);
 }
 if ($toim != "VSUUNNITTELU") {
   echo "<td align='right'>" . (double) $tuoterow["kehahin"] . "</td>";
   echo "<td align='right'>" . round($lapsiyht, 6) . "</td>";
   $worksheet->writeNumber($excelrivi, $excelsarake++, $tuoterow["kehahin"], $style);
   $worksheet->writeNumber($excelrivi, $excelsarake++, round($lapsiyht, 6), $style);
 }
 if ($toim == "PERHE") {
   if (isset($prow['ohita_kerays']) and trim($prow['ohita_kerays']) != '') {
     $chk_ohita_kerays = t("Kyllä");
   } else {
Пример #3
0
   $query = "SELECT nimi, kurssi, tunnus\n         FROM valuu\n         WHERE yhtio = '{$kukarow['yhtio']}'\n         AND nimi  = '{$ttrow['valuutta']}'\n         ORDER BY jarjestys";
   $vresult = pupe_query($query);
   if (mysql_num_rows($vresult) == 1) {
     $valtrow = mysql_fetch_assoc($vresult);
   }
 }
 if (!isset($valtrow)) {
   $valtrow['kurssi'] = 1;
 }
 // alehinta_ostoa varten tehdään pieni kikka ja käännetään kurssi
 // tämä siksi että toimittajan valuuttaa katsotaan funkkarissa ns kotivaluuttana vs oikea kotivaluutta
 $valtrow['kurssi'] = 1 / $valtrow['kurssi'];
 // Hetaan kaikki ostohinnat yhtiön oletusvaluutassa
 $laskurow = array('liitostunnus' => $ttrow['toimittaja'], 'valkoodi' => $yhtiorow["valkoodi"], 'vienti_kurssi' => $valtrow['kurssi'], 'ytunnus' => $ttrow['ytunnus']);
 // Haetaan ostohinta
 list($ostohinta, $netto, $alennus, $valuutta) = alehinta_osto($laskurow, array("tuoteno" => $row['tuoteno']), 1, '', '', '');
 // kerrotaan ostohinta tuotekertoimella, jotta saadaan yhden kpl ostohinta
 $ostohinta = $ostohinta * $ttrow['tuotekerroin'];
 $alennukset = 1;
 $ostohinta_netto = $ostohinta;
 // lisätään kuluprosentti hintaan jos sitä käytetään saapumisellakin
 if (in_array($yhtiorow['jalkilaskenta_kuluperuste'], array('KP', 'VS', 'PX'))) {
   $ostohinta_netto = $ostohinta_netto * (1 + $ttrow['oletus_kulupros'] / 100);
 }
 // Nolla tai pienempi on virhe, laitetaan ne vikaks
 if ($ostohinta <= 0) {
   $ostohinta = 0;
   $ostohinta_netto = 9999999;
   $netto = "N";
 }
 // Jos ei ole nettohinta, niin lasketaan alennukset
Пример #4
0
 // Haetaan tuotteet ketjukohtaisesti
 $_tuotteet = $vastaavat->tuotteet($ketju);
 foreach ($_tuotteet as $_tuoteno_arr) {
   if ($_tuoteno_arr['tuoteno'] != $row['tuoteno']) {
     if ($i == 6) {
       break;
     }
     $vastaava_saldo = saldo_funktio($_tuoteno_arr['tuoteno'], $varastot_yhtiot, $varastot, $paikoittain, $lisa, $row['yhtio']);
     $vastaava_myydy_kappaleet = myydyt_kappaleet($row['yhtio'], $_tuoteno_arr['tuoteno'], $apvm, $lpvm, $lisa, $ei_vienteja_lisa, $ei_asiakkaan_myynteja_lisa);
     $tuotteen_toimittajat = hae_tuotteen_toimittajat($_tuoteno_arr['tuoteno']);
     $trow = hae_tuote($_tuoteno_arr['tuoteno']);
     $ostohinta = "";
     $tuotteen_toimittajat_string = "";
     foreach ($tuotteen_toimittajat as $tuotteen_toimittaja) {
       $laskurow_temp = array('liitostunnus' => $tuotteen_toimittaja['liitostunnus'], 'valkoodi' => $tuotteen_toimittaja['valkoodi'], 'vienti_kurssi' => $tuotteen_toimittaja['kurssi'], 'ytunnus' => $tuotteen_toimittaja['ytunnus']);
       list($ostohinta_temp, $netto, $alennus, ) = alehinta_osto($laskurow_temp, $trow, 1, '', '', '');
       if (empty($netto)) {
         $ostohinta_temp = $ostohinta_temp * generoi_alekentta_php($alennus, 'O', 'kerto', 'EI');
       }
       $ostohinta .= sprintf('%.2f', $ostohinta_temp) . ' / ';
       $tuotteen_toimittajat_string .= $tuotteen_toimittaja['toimittajan_nimi'] . ' / ';
     }
     $ostohinta = substr($ostohinta, 0, -3);
     $tuotteen_toimittajat_string = substr($tuotteen_toimittajat_string, 0, -3);
     $vastaava_ennp_myynti = kappaleet_tila_myynti($_tuoteno_arr['tuoteno'], $row['yhtio'], $lisavarattu, $varastosiirtolisa, $ei_vienteja_lisa, $ei_asiakkaan_myynteja_lisa);
     $vastaava_ennp_osto = kappaleet_tila_osto($_tuoteno_arr['tuoteno'], $row['yhtio'], $lisavarattu, $varastolisa);
     $vastaava_ennp = $vastaava_ennp_myynti + $vastaava_ennp_osto;
     if ($valitut["SARAKE{$_x}"] != '') {
       //tuoteno
       $rivi .= "\"{$_tuoteno_arr['tuoteno']}\"\t";
       $worksheet->write($excelrivi, $excelsarake, $_tuoteno_arr["tuoteno"]);
Пример #5
0
function xf02($tanaan, $xf02loppulause)
{
  global $path_xf02, $yhtiorow, $tuoterajaukset, $toimirajaus;
  echo "TULOSTETAAN xf02...\n";
  $valuuttaQ = "SELECT nimi, kurssi\n        FROM valuu\n        WHERE yhtio = '{$yhtiorow['yhtio']}'";
  $resaluutta = pupe_query($valuuttaQ);
  $valuutat = array();
  while ($valurow = mysql_fetch_assoc($resaluutta)) {
    $valuutat[$valurow["nimi"]] = $valurow["kurssi"];
  }
  $kyselyxfo2 = "SELECT tuote.tuoteno,\n         tuote.tuotekorkeus,\n         tuote.tuoteleveys,\n         tuote.tuotesyvyys,\n         tuote.nimitys,\n         tuote.status,\n         tuote.suoratoimitus,\n         tuote.epakurantti25pvm epakura,\n         tuote.ostoehdotus,\n         (\n          SELECT korv.tuoteno\n          FROM korvaavat AS korv\n          WHERE korv.yhtio = tuote.yhtio\n          AND korv.id   = korvaavat.id\n          ORDER BY if(korv.jarjestys = 0, 9999, korv.jarjestys), korv.tuoteno\n          LIMIT 1\n         ) korvaavatuoteno,\n         round((abc_aputaulu.summa / abc_aputaulu.kpl),4) as KAhinta,\n         round(tuote.tuotemassa,3) tuotemassa,\n         round(((tuote.tuotekorkeus * tuote.tuoteleveys * tuote.tuotesyvyys)/1000000000),4) as tilavuus\n         FROM tuote use index (tuoteno_index)\n         LEFT JOIN abc_aputaulu use index (yhtio_tyyppi_tuoteno) ON (abc_aputaulu.yhtio=tuote.yhtio AND abc_aputaulu.tyyppi='TM' AND tuote.tuoteno=abc_aputaulu.tuoteno)\n         LEFT JOIN korvaavat ON (korvaavat.yhtio = tuote.yhtio AND korvaavat.tuoteno = tuote.tuoteno)\n         WHERE tuote.yhtio = '{$yhtiorow['yhtio']}' {$tuoterajaukset}\n         GROUP BY tuote.tuoteno, tuote.tuotekorkeus, tuote.tuoteleveys, tuote.tuotesyvyys, tuote.nimitys, tuote.status, tuote.suoratoimitus, tuote.epakurantti25pvm, tuote.ostoehdotus, korvaavatuoteno\n         HAVING (korvaavatuoteno = tuote.tuoteno OR korvaavatuoteno is null)\n         ORDER BY 1";
  $rests = pupe_query($kyselyxfo2);
  $rows = mysql_num_rows($rests);
  $fp = fopen($path_xf02, 'w+');
  while ($xf02 = mysql_fetch_assoc($rests)) {
    $query = "SELECT\n       toimi.ytunnus,\n       toimi.tunnus,\n       tuotteen_toimittajat.valuutta,\n       toimi.toimittajanro,\n       tuotteen_toimittajat.ostohinta,\n       ROUND(tuotteen_toimittajat.pakkauskoko, 0) ostokpl,\n       toimi.tyyppi\n       FROM tuotteen_toimittajat use index (yhtio_tuoteno)\n       JOIN toimi on (toimi.yhtio = tuotteen_toimittajat.yhtio AND tuotteen_toimittajat.liitostunnus = toimi.tunnus {$toimirajaus})\n       WHERE tuotteen_toimittajat.yhtio = '{$yhtiorow['yhtio']}'\n       AND tuotteen_toimittajat.tuoteno = '{$xf02['tuoteno']}'\n       ORDER BY if(tuotteen_toimittajat.jarjestys = 0, 9999, tuotteen_toimittajat.jarjestys), tuotteen_toimittajat.tunnus\n       LIMIT 1";
    $rest_toimittajista = pupe_query($query);
    $toim_row = mysql_fetch_assoc($rest_toimittajista);
    if ($toim_row['toimittajanro'] == '' or $toim_row['tyyppi'] == 'P') {
      continue;
    }
    // Hetaan ostohinta
    $laskurow = array();
    $laskurow["liitostunnus"] = $toim_row["tunnus"];
    $laskurow["valkoodi"] = $toim_row["valuutta"];
    $laskurow["vienti_kurssi"] = (isset($valuutat[$toim_row["valuutta"]]) and $valuutat[$toim_row["valuutta"]] > 0) ? $valuutat[$toim_row["valuutta"]] : 1;
    $laskurow["ytunnus"] = $toim_row["ytunnus"];
    $tuote_row = array();
    $tuote_row["tuoteno"] = $xf02["tuoteno"];
    list($hinta, $netto, $ale, $valuutta) = alehinta_osto($laskurow, $tuote_row, 1, "", "", "");
    // Muutetaan valuuttahinta euroiksi.
    if (trim(strtoupper($valuutta)) != trim(strtoupper($yhtiorow["valkoodi"]))) {
      $hinta = $hinta * $laskurow["vienti_kurssi"];
    }
    $alennukset = generoi_alekentta_php($ale, 'O', 'kerto');
    $ostonetto = sprintf("%01.4f", round($hinta * $alennukset, 4));
    $tilavuus = $xf02['tilavuus'];
    if ($tilavuus > 99) {
      $tilavuus = '9999999';
    } else {
      $tilavuus = $tilavuus * 1000;
      $tilavuus = str_replace('.', '', $tilavuus);
    }
    $KA_myynti_hinta = $xf02['KAhinta'];
    if ($KA_myynti_hinta == '') {
      if ($ostonetto == 999999999) {
        $KA_myynti_hinta = 999999999;
      } else {
        $KA_myynti_hinta = sprintf("%.4f", $ostonetto * 1.3);
      }
    }
    if ($xf02['status'] == 'T') {
      $tuotestatus = 'M';
      //tehdastoimitustuotteet
    } elseif ($xf02['ostoehdotus'] == 'E') {
      $tuotestatus = 'D';
      //ostoehdotus=no tuotteet tänne
    } else {
      $tuotestatus = 'R';
    }
    if ($toim_row['ostokpl'] == '0') {
      $toim_row['ostokpl'] = '1';
    }
    $out = sprintf("%-8.8s", $toim_row['toimittajanro']);
    //XVNDR
    $out .= sprintf("%-18.18s", $xf02['tuoteno']);
    //XITEM
    $out .= sprintf("%-3.3s", "001");
    //XWHSE
    $out .= sprintf("%013.13s", str_replace('.', '', $ostonetto));
    //XPCHP
    $out .= sprintf("%013.13s", str_replace('.', '', $KA_myynti_hinta));
    //XSLSP
    $out .= sprintf("%07.7s", $toim_row['ostokpl']);
    //XPACK
    $out .= sprintf("%07.7s", "1");
    //XMINQ
    $out .= sprintf("%07.7s", str_replace('.', '', $xf02['tuotemassa']));
    //XWGHT
    $out .= sprintf("%07.7s", $tilavuus);
    //XVOLM
    $out .= sprintf("%-35.35s", trim($xf02['nimitys']));
    //XNAME
    $out .= sprintf("%-2.2s", "");
    //XUOMS
    $out .= sprintf("%-1.1s", $tuotestatus);
    //XDWO
    $out .= sprintf("%-18.18s", "");
    //XSEQ#
    $out .= sprintf("%-1.1s", "");
    //XDELET
    if (!fwrite($fp, $out . "\n")) {
      echo "Failed writing row.\n";
      die;
    }
  }
  if (!fwrite($fp, $xf02loppulause . "\n")) {
    echo "Failed writing row.\n";
    die;
  }
  fclose($fp);
}
Пример #6
0
      if (mysql_num_rows($res) == 1) {
        $laskuloytyi = 1;
      }
    }
  }
  if ($laskuloytyi == 1) {
    $laskurow = mysql_fetch_assoc($res);
    $tilausnro = $laskurow['tunnus'];
    if ($laskurow['alatila'] == 'X') {
      $error = t("Tilaus") . ' ' . $tilausnro . ' ' . t("ei ole sopiva") . "!";
      $tee = 'etsi';
    } else {
      $query = "SELECT * FROM tuote WHERE yhtio = '{$kukarow['yhtio']}' AND tuoteno = '{$tuoteno}'";
      $result = pupe_query($query);
      $trow = mysql_fetch_assoc($result);
      list($hinta, , , ) = alehinta_osto($laskurow, $trow, $kpl);
      //pidetään kaikki muuttujat tallessa
      $muut_siirrettavat = $asn_rivi . "!¡!" . $toimittaja . "!¡!" . $tilausnro . "!¡!" . $tuoteno . "!¡!" . $tilaajanrivinro . "!¡!" . $kpl . "!¡!" . $valitse . "!¡!" . $kolli . "!¡!" . $toimittajanumero . "!¡!" . $asn_numero . "!¡!" . $toimipaikka;
      $rivinotunnus = $tilausnro;
      $toimaika = date('Y') . "-" . date('m') . "-" . date('d');
      echo t("Tee uusi rivi") . ":<br>";
      require 'tilauskasittely/syotarivi_ostotilaus.inc';
      require 'inc/footer.inc';
      exit;
    }
  } else {
    $error = t("Ostotilausta") . ' ' . $tilausnro . ' ' . t("ei löydy") . "!";
    $tee = 'etsi';
  }
}
//poistetaan rivi, näytetään lista
Пример #7
0
 echo "</tr>";
 echo "<tr>";
 echo "<td>";
 foreach ($ttrow as $tt_rivi) {
   echo "{$tt_rivi["toim_tuoteno"]}<br>";
 }
 echo "</td>";
 echo "<td valign='top' align='right' style='font-weight:bold;'>" . hintapyoristys($tuoterow["myyntihinta"]) . " {$yhtiorow['valkoodi']}{$valuuttalisa}</td>";
 echo "<td valign='top' align='right'>" . hintapyoristys($tuoterow["nettohinta"]) . "/" . hintapyoristys($tuoterow["myymalahinta"]) . "</td>";
 echo "<td valign='top' align='right'>";
 foreach ($ttrow as $tt_rivi) {
   $query = "SELECT *\n        FROM valuu\n        WHERE yhtio = '{$kukarow['yhtio']}'\n        AND nimi  = '{$tt_rivi['oletus_valkoodi']}'\n        ORDER BY tunnus DESC\n        LIMIT 1";
   $kurssi_chk_res = pupe_query($query);
   $kurssi_chk_row = mysql_fetch_assoc($kurssi_chk_res);
   $_laskurow = array('liitostunnus' => $tt_rivi['liitostunnus'], 'valkoodi' => $tt_rivi['oletus_valkoodi'], 'ytunnus' => $tt_rivi['ytunnus'], 'vienti_kurssi' => $kurssi_chk_row['kurssi']);
   list($_hinta, $_netto, $_ale, $_valuutta) = alehinta_osto($_laskurow, $tuoterow, 1, '', '', array());
   echo "<span style='font-weight:bold;'>", hintapyoristys(hinta_kuluineen($tuoterow['tuoteno'], $_hinta)), " {$_valuutta}</span> / ";
   foreach ($_ale as $key => $val) {
     if (substr($key, 3, 1) > $yhtiorow['oston_alekentat']) {
       continue;
     }
     echo "{$val}% ";
   }
   echo "<br />";
 }
 echo "</td>";
 echo "<td valign='top' align='right' style='font-weight:bold;'>{$tuoterow['kehahin']}";
 if ($tuoterow["myyntihinta_maara"] != 0) {
   echo " {$tuoterow['yksikko']}<br>";
   echo hintapyoristys($tuoterow["kehahin"] * $tuoterow["myyntihinta_maara"], 6, TRUE);
   echo " {$tuoterow['myyntihinta_maara']} {$tuoterow['yksikko']}";