Exemplo n.º 1
0
 public function getEquipments()
 {
   $items = ClassSoldier2Equipment::sqlGetSoldierEquipments($this->id);
   if ($items && is_array($items) && count($items) > 0) {
     $array = false;
     foreach ($items as $key => $item) {
       if ($item['returned'] == '1') {
         continue;
       }
       $array[$key] = $item;
     }
     if ($array) {
       return $array;
     }
   }
   return false;
 }
Exemplo n.º 2
0
 protected function equipmentReturn()
 {
   // ladowanie klasy
   $item = new ClassSoldier2Equipment(ClassTools::getValue('id_soldier2equipments'));
   // sprawdza czy klasa zostala poprawnie zaladowana
   if (!$item->load_class) {
     $this->alerts['danger'] = "Wyposażenie żołnierza nie istnieje.";
     return;
   }
   $item->id_soldier = ClassTools::getValue('id_soldier');
   $item->id_equipment = ClassTools::getValue('id_equipment');
   $item->description_return = ClassTools::getValue('form_description_return');
   $item->date_return = ClassTools::getValue('form_date');
   $item->id_user = ClassAuth::getCurrentUserId();
   // komunikaty bledu
   if (!$item->equipmentReturn()) {
     $this->alerts['danger'] = $item->errors;
     return;
   }
   // komunikat
   $this->alerts['success'] = "Poprawnie zwrócono wyposazenie żołnierza.";
   // czyszczeie zmiennych wyswietlania
   $this->tpl_values = '';
   $_POST = array();
   return;
 }