Esempio n. 1
0
 /**
 *
 * @return type
 * Pri volbe lokalizace vrati skupiny (call from a class lokalizace -> action_setLoc() )
 *
 * honDivide ->
 * osevPostup -> ID osevniho postupus
 * osevIsUser -> zda je osevni postup uzivatelsky
 * c_plodina -> jednotlive plodiny osevniho postupu
 * cp_pb -> hodnota Cp za osevni postup
 * zvo -> ZVO odpovidajici lokalizaci
 * zvoAll
 */
 public function action_getSkupiny()
 {
   $this->STOP_PROPAGATION = true;
   $skupinaCont = [];
   $skupiny = $this->doctrine->entityManager->getRepository('Skupina')->findBy(array('id_lokalizace' => $this->idLocation), array('skupina_cislo' => 'ASC'));
   foreach ($skupiny as $key => $skupina) {
     if ($skupina->getModelPostup()) {
       $name = $skupina->getModelPostup()->getNazev();
       $idOsev = $skupina->getModelPostup()->getId();
       $isUser = false;
       $vypocet = new vypocetControl();
       $vypocet->request['osevPostup'] = $skupina->getModelPostup()->getId();
       $vypocet->request['zvo'] = $skupina->getZvoOblast();
       $vypocetRes = $vypocet->action_solveOsevPostup();
     } elseif ($skupina->getUzivPostup()) {
       $name = $skupina->getUzivPostup()->getNazev();
       $idOsev = $skupina->getUzivPostup()->getId();
       $isUser = true;
       $vypocet = new vypocetControl();
       $vypocet->request['osevPostup'] = $skupina->getUzivPostup()->getId();
       $vypocetRes = $vypocet->action_solveUserOsevPostup();
     } else {
       $name = null;
       $idOsev = null;
       $isUser = null;
       $vypocetRes['c_plodina'] = false;
       $vypocetRes['c_osev'] = null;
       $zvo = null;
     }
     /**
     * nastaveni zvo pro skupinu, zvo je definovano pokud je vybran osevni postup jinak se urci z vyberu
     * ZVO default = null
     */
     if ($skupina->getZvoOblast()) {
       $zvo = $skupina->getZvoOblast();
     } else {
       $osev = new osevControl();
       $osev->request['skupina'] = $skupina->getSkupina();
       $zvoOsev = $osev->action_getZvoBySkupina();
       $zvo = $zvoOsev['zvo'];
     }
     $proper = ['skupina' => $skupina->getSkupina(), 'honDivide' => $skupina->getDeleniHon(), 'osevPostup' => ["nazev" => $name, "id" => $idOsev], 'osevIsUser' => $isUser, 'c_plodina' => $vypocetRes['c_plodina'], 'cp_pb' => $vypocetRes['c_osev'], 'zvo' => $zvo];
     array_push($skupinaCont, $proper);
   }
   return ['skupiny' => $skupinaCont, "success" => true, "msg" => "OK"];
 }
Esempio n. 2
0
 /**
 * 
 * @param type $osevPostup - id osevni postup
 * @param type $user_osev - uzivatelsky osevni postup ano/ne
 * @param type $zvo - id zvo
 * @param type $nameOsev - nazev osevniho postupu
 * @return string
 */
 private function renderOsevTable($osevPostup, $user_osev, $zvo, $nameOsev)
 {
   $osev = new osevControl();
   // TODO ID ZVO; $osev->request['zvo']
   $osev->request['zvo'] = $zvo;
   $osev->request['user_osev'] = $user_osev;
   $osev->request['osevPostup'] = $osevPostup;
   //$vypocet->request['zvo'];
   $res = $osev->action_getOsevPostupPlodiny();
   if ($res['success']) {
     $body = '';
     for ($i = 0; $i < count($res['osevPostupPlodiny']); $i++) {
       $body .= "<tr><td>" . ($i + 1) . ".</td>";
       $body .= "<td>" . $res['osevPostupPlodiny'][$i]['plodina'] . "</td>";
       $body .= "<td>" . $res['osevPostupPlodiny'][$i]['agrotech'] . "</td>";
       $body .= "<td>" . date_format(date_create($res['osevPostupPlodiny'][$i]['priprava']), "d.m.Y") . "</td>";
       $body .= "<td>" . date_format(date_create($res['osevPostupPlodiny'][$i]['seti']), "d.m.Y") . "</td>";
       $body .= "<td>" . date_format(date_create($res['osevPostupPlodiny'][$i]['sklizen']), "d.m.Y") . "</td>";
       $body .= "<td>" . date_format(date_create($res['osevPostupPlodiny'][$i]['orba']), "d.m.Y") . "</td>";
       $body .= "<td>" . round($res['osevPostupPlodiny'][$i]['c'], 4) . "</td></tr>";
     }
     $title = '<div>Název OP: ' . $nameOsev . '</div>' . '<div>Faktor ochranného vlivu vegetace (C) zvoleného OP: <b>' . round($res['c_osev'], 3) . '</b></div>';
     $head = '<tr>
       <th></th>
        <th>Plodina</th>
        <th>Agrotechnika</th>
        <th>Příprava půdy</th>
        <th>Setí/Sázení</th>
        <th>Sklizeň</th>
        <th>Podmíntka/Orba</th>
        <th>Faktor C</th>
       </tr>';
     $sub = '<small><small>Osevní postup ID: ' . $osevPostup . '; ZVO: ' . $zvo . '</small></small>';
     return $title . '<table class="customTable">' . $head . $body . '</table>' . $sub;
   } else {
     return '<i style="color:red;">Interní chyba</i>';
   }
 }