Example #1
0
 public function fields()
 {
   echo '<form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" method="POST">';
   $form = new Form();
   echo "<h4>Titel</h4>" . $form->field("text", "title", $this->entryPlace->getResultRow("title"), 60, 60, "fieldClass") . "<br />";
   echo "<h4>Beskrivning</h4>" . $form->textArea("description", $this->entryPlace->getResultRow("description"), 60, 20, "fieldClass") . "<br />";
   echo "<h4>Bild</h4><br />";
   echo "<h3>N&ouml;dv&auml;ndiga f&auml;lt</h3>";
   echo $form->checkBox("requiredTitle", $this->entryPlace->getResultRow("requiredTitle"), "fieldClass") . "Titel<br />\n";
   echo $form->checkBox("requiredDescription", $this->entryPlace->getResultRow("requiredDescription"), "fieldClass") . "Beskriving<br />\n";
   echo $form->checkBox("requiredText", $this->entryPlace->getResultRow("requiredText"), "fieldClass") . "Text<br />\n";
   echo $form->checkBox("requiredImage", $this->entryPlace->getResultRow("requiredImage"), "fieldClass") . "Bild<br />\n";
   echo $form->checkBox("requiredComments", $this->entryPlace->getResultRow("requiredComments"), "fieldClass") . "Kommentarer<br />\n";
   echo $form->checkBox("requiredRate", $this->entryPlace->getResultRow("requiredRate"), "fieldClass") . "Betyg<br />\n";
   echo $form->hiddenField("entryPlaceTitle", $this->entryPlaceTitle);
   if ($this->entryPlace->getNumRows() < 1) {
     echo $form->submitButton("fieldClass", "Skapa");
   } else {
     echo $form->submitButton("fieldClass", "Uppdatera");
   }
   echo '<hr size="1"/></form>';
 }
Example #2
0
 private function showForm($use_fckeditor = false, $require_email = false, $ask_website = false, $hidden = false, $editor_height = false)
 {
   global $CFG;
   $form = new Form('comments_' . $this->i, false, false, $this->class . '_form');
   $CFG->o_method_suppress = true;
   $form->hiddenInput('p_id');
   $CFG->o_method_suppress = true;
   $form->hiddenInput('url', false, $this->url);
   $CFG->o_method_suppress = true;
   $form->hiddenInput('record_id', false, $this->record_id);
   if (is_array($this->pass_vars)) {
     foreach ($this->pass_vars as $var => $val) {
       $CFG->o_method_suppress = true;
       $form->HTML('<input type="hidden" name="' . $var . '" value="' . $val . '" />');
     }
   }
   if ($CFG->backstage_mode) {
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form->HTML('<input type="hidden" name="current_url" value="' . $CFG->url . '" />');
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form->HTML('<input type="hidden" name="action" value="' . $CFG->action . '" />');
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form->HTML('<input type="hidden" name="is_tab" value="' . $CFG->is_tab . '" />');
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form->HTML('<input type="hidden" name="id" value="' . $CFG->id . '" />');
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form->HTML('<input type="hidden" name="return_to_self" value="1" />');
   }
   if (!User::isLoggedIn()) {
     $require_email = $require_email ? 'email' : false;
     $form->textInput('name', $CFG->comments_name_label, true);
     $form->textInput('email', $CFG->comments_email_label, $require_email);
     if ($ask_website) {
       $form->textInput('website', $CFG->comments_website_label);
     }
   } else {
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form->hiddenInput('user_id', false, User::$info['id']);
   }
   if ($use_fckeditor) {
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form->textEditor($hidden ? 'comments1' : 'comments', $CFG->comments_comments_label, true, false, false, false, false, true, false, $editor_height);
   } else {
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form->textArea($hidden ? 'comments1' : 'comments', $CFG->comments_comments_label, true);
   }
   $CFG->o_method_suppress = true;
   $form->submitButton('submit', $CFG->comments_submit, false, 'button');
   $form->display();
 }
Example #3
0
 	<span class="boldGrey">Jag vill teckna en provprenumeration (3 nr - alla med cd!) f&ouml;r ynkliga 99:-</span>
  <br /><br />
 En provprenumeration g&aring;r endast att teckna av personer som ej tidigare prenumererat och som inte bor p&aring; en adress tillh&ouml;rande en tidigare prenumerant. Notera &auml;ven att provprenumeration enbart g&auml;ller till adresser i Sverige.<br /><br />
	 <span class="boldGrey">Fyll i nedanst&aring;ende formul&auml;r och klicka p&aring; "Provprenumeration".</span>
	<br /><br />
	 <form action="subscription_action.php" method="POST">
	 <?php 
    $form = new Form();
    echo "<strong>Namn</strong><br />" . $form->textField("name", $_GET['name'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Personnummer</strong><br />" . $form->textField("personal_number", $_GET['personal_number'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>E-post</strong><br />" . $form->textField("email", $_GET['email'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Adress</strong><br />" . $form->textField("adress", $_GET['adress'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>C/o</strong><br />" . $form->textField("co", $_GET['co'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Ort</strong><br />" . $form->textField("city", $_GET['city'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Postnummer</strong><br />" . $form->textField("zip", $_GET['zip'], "field") . "<br /><br />";
    echo '<input type="hidden" value="1" name="type"/>';
    echo '<input type="hidden" value="' . $PrenFromNumber . '" name="PrenFromNumber"/>';
    ?>
   <br /><strong>OBS!</strong><br />
  Samtliga f&auml;lt i formul&auml;ret f&ouml;rrutom "C/o" &auml;r obligatoriska.<br />
  Innan du klickar p&aring; "Provprenumeration", var v&auml;nlig och kontrollera att alla uppgifter &auml;r r&auml;ttstavade och korrekta!<br /><br />
   <?php 
    echo $form->submitButton("", "Provprenumeration");
  }
}
?>

 </form>
 </div>
 <?php 
include "footer.php";
Example #4
0
$download->show_errors();
$download->show_messages();
$download->selectInput('currency', 'Currency', 1, false, false, 'currencies', array('currency'));
$download->submitButton('Download', 'Download Withdrawals CSV');
$download->display();
$CFG->form_legend = 'Account For Widtdrawals From Escrows';
$withdraw = new Form('withdraw', false, false, 'form1');
$withdraw->verify();
if ($_REQUEST['withdraw'] && !is_array($withdraw->errors)) {
  if ($withdraw->info['currency'] > 0 && $withdraw->info['amount'] > 0) {
    db_start_transaction();
    $currency_info = DB::getRecord('currencies', $withdraw->info['currency'], 0, 1, false, false, false, 1);
    if (!$currency_info) {
      $withdraw->errors[] = 'Invalid currency.';
    } elseif (!($currency_info[strtolower($currency_info['currency']) . '_escrow'] - $withdraw->info['amount'] > 0)) {
      $withdraw->errors[] = 'Balance too low to satisfy withdrawal.';
    } else {
      $status = DB::getRecord('status', 1, 0, 1, false, false, false, 1);
      $sql = 'UPDATE status SET ' . strtolower($currency_info['currency']) . '_escrow = ' . strtolower($currency_info['currency']) . '_escrow - ' . $withdraw->info['amount'] . ' WHERE id = 1';
      db_query($sql);
      $withdraw->messages[] = $withdraw->info['amount'] . ' subtracted from ' . $currency_info['currency'];
    }
    db_commit();
  }
}
$withdraw->show_errors();
$withdraw->show_messages();
$withdraw->selectInput('currency', 'Currency', 1, false, false, 'currencies', array('currency'));
$withdraw->textInput('amount', 'Amount', 1);
$withdraw->submitButton('Withdraw', 'Withdraw');
$withdraw->display();
Example #5
0
  function show_filters()
  {
    global $CFG;
    if ($this->inset_id > 0 || $CFG->is_form_inset) {
      return false;
    }
    if (is_array($this->filters) || $this->mode == 'graph' || $this->mode == 'graph_line' || $this->mode == 'graph_pie') {
      $form_filters = new Form('form_filters' . $this->i, false, 'GET', 'form_filters', false);
      $form_filters->show_errors();
      $filter_results = $this->filter_results ? $this->filter_results : array();
      $form_filters_info = $form_filters->info ? $form_filters->info : array();
      $form_filters->info = array_merge($filter_results, $form_filters_info);
      if (is_array($this->filters)) {
        foreach ($this->filters as $filter) {
          $name = $filter['field_name'];
          $caption = !empty($filter['caption']) ? $caption : $name;
          $value = $this->filter_results[$name] ? $this->filter_results[$name] : $filter['value'];
          if ($filter['type'] != 'radio' && $filter['type'] != 'start_date' && $filter['type'] != 'end_date' && $group) {
            $form_filters->endGroup();
            $group = false;
          }
          switch ($filter['type']) {
            case 'per_page':
              $options_array = is_array($filter['options_array']) ? $filter['options_array'] : array(10 => 10, 30 => 30, 50 => 50);
              $caption = !empty($filter['caption']) ? $filter['caption'] : $CFG->results_per_page_text;
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterPerPage';
              $form_filters->selectInput('per_page', $caption, false, $this->rows_per_page, $options_array, false, false, false, false, $filter['class']);
              break;
            case 'search':
              $search_i = $search_i > 0 ? $search_i + 1 : 1;
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterSearch';
              $form_filters->textInput('search' . '|' . $search_i, $filter['caption'], false, $value, false, false, $filter['class']);
              foreach ($filter['subtable_fields'] as $s_field => $s_subtable) {
                $s_subtable = $s_subtable && $s_subtable != $s_field ? $s_subtable : $this->table;
                $CFG->o_method_suppress = true;
                $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="search_fields' . $this->i . '[' . $s_field . '|' . $search_i . ']" value="' . $s_subtable . '" />');
                $CFG->o_method_suppress = false;
              }
              break;
            case 'autocomplete':
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterAutocomplete';
              $form_filters->autoComplete($name, $filter['caption'], false, $value, false, $filter['options_array'], $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], false, false, $filter['class']);
              break;
            case 'tokenizer':
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterTokenizer';
              $form_filters->autoComplete($name, $filter['caption'], false, $value, false, $filter['options_array'], $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], false, false, $filter['class'], false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 1);
              break;
            case 'cats':
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterCats';
              //$form_filters->fauxSelect('catsel',$filter['caption'],0,false,false,false,$filter['subtable'],$filter['subtable_fields'],false,$filter['class'],false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,$filter['concat_char'],1);
              $form_filters->catSelect($filter['subtable'], $filter['caption'], 0, $filter['class'], false, false, false, $filter['subtable_fields'], $filter['concat_char'], false, false, 1);
              break;
            case 'first_letter':
              $range = range('A', 'Z');
              $HTML = '';
              foreach ($range as $l) {
                $HTML .= Link::url($this->link_url, $l, 'fl' . $this->i . '=' . $l . '&fl_field' . $this->i . '=' . $name . '&fl_subtable' . $this->i . '=' . $filter['subtable'] . '&is_tab=' . $this->is_tab, false, false, 'content');
              }
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterFirstLetter';
              $form_filters->HTML($HTML);
              break;
            case 'select':
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterSelect';
              $form_filters->selectInput($name, $filter['caption'], false, $value, $filter['options_array'], $filter['use_enum_values'] && !$filter['subtable'] ? $this->table : $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], $filter['f_id'], false, $filter['class'], false, false, $filter['f_id_field'], false, $filter['depends_on'], false, false, false, false, false, $filter['level'], $filter['use_enum_values']);
              break;
            case 'checkbox':
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterCheckbox';
              $form_filters->checkBox($name, $filter['caption'], false, false, $filter['class'], false, false, $value);
              break;
            case 'radio':
              if (!$group) {
                $CFG->o_method_suppress = true;
                $form_filters->startGroup();
              }
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterRadio';
              $form_filters->radioInput($name, $filter['caption'], false, $value, false, $filter['class'], false, false, $filter['checked']);
              if (!$group) {
                $group = true;
              } else {
                $CFG->o_method_suppress = true;
                $form_filters->endGroup();
                $group = false;
              }
              break;
            case 'start_date':
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterDateStart';
              $form_filters->dateWidget($name, $filter['caption'], false, $filter['time'], $filter['ampm'], $filter['req_start'], $filter['req_end'], $value, false, false, $filter['class'], $filter['format']);
              $form_filters->dateWidget($name, $CFG->grid_until_label, false, $filter['time'], $filter['ampm'], $filter['req_start'], $filter['req_end'], $value, $filter['link_to'], false, $filter['class'], $filter['format'], false, false, true);
              break;
            case 'month':
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterMonth';
              $form_filters->selectInput($name . '_month', $filter['caption'], false, $value, String::getMonthNames($filter['language']));
              $CFG->o_method_suppress = true;
              $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="month_fields[]" value="' . $name . '_month" />');
              break;
            case 'year':
              $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
              $CFG->o_method_name = 'filterYear';
              $back_to = $filter['back_to'] ? $filter['back_to'] : 1975;
              $years = range(date('Y'), $back_to);
              $years = array_combine($years, $years);
              $form_filters->selectInput($name . '_year', $filter['caption'], false, $value, $years);
              $CFG->o_method_suppress = true;
              $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="year_fields[]" value="' . $name . '_year" />');
              break;
          }
        }
      }
      if ($this->mode == 'graph' || $this->mode == 'graph_line' || $this->mode == 'graph_pie') {
        $CFG->o_method_suppress = true;
        $form_filters->selectInput('graph_value_column', $CFG->value_column_label, false, false, $this->value_columns);
        $CFG->o_method_suppress = true;
        $form_filters->selectInput('graph_name_column', $CFG->name_column_label, false, false, $this->name_columns);
        if ($this->mode != 'graph_pie') {
          $CFG->o_method_suppress = true;
          $form_filters->selectInput('graph_x_axis', $CFG->x_axis, false, false, $this->x_columns);
          $CFG->o_method_suppress = true;
          $form_filters->checkBox('graph_combine', $CFG->combine_label, false);
        }
      }
      if ($group) {
        $form_filters->endGroup();
      }
      $CFG->o_method_suppress = true;
      $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="mode" value="' . $this->mode . '" />');
      $CFG->o_method_suppress = true;
      $form_filters->HTML('<div class="clear"></div>');
      $CFG->o_method_suppress = true;
      $form_filters->submitButton('submit', $CFG->filter_submit_text, false, 'not_method');
      $CFG->o_method_suppress = true;
      $form_filters->resetButton($CFG->grid_default_reset, false, 'not_method');
      echo '
			<div class="grid_filters area">
				<div class="box_tl"></div>
				<div class="box_tr"></div>
				<div class="box_bl"></div>
				<div class="box_br"></div>
				<div class="t_shadow"></div>
				<div class="r_shadow"></div>
				<div class="b_shadow"></div>
				<div class="l_shadow"></div>
				<div class="box_b"></div>
				<div class="box_t"></div>
				<div class="contain">';
      $form_filters->display();
      echo '</div></div>';
    }
  }
Example #6
0
      $disable->HTML('<img class="qrcode" src="includes/qrcode.php?sec=1&code=otpauth://totp/Backstage2?secret=' . $key . '" />');
      $disable->textInput('token', 'Enter token', true);
      $disable->submitButton('submit', 'Disable 2FA');
      $disable->display();
    }
  }
}
if ($show_form) {
  Messages::display();
  $CFG->form_legend = 'My User Info.';
  $edit = new Form('users_form', false, false, false, 'admin_users', true);
  $edit->verify();
  $edit->show_errors();
  $edit->save();
  $edit->get(User::$info['id']);
  $edit->textInput('user', $CFG->user_username, true, false, false, false, false, false, false, false, 1, $CFG->user_unique_error);
  $edit->passwordInput('pass', $CFG->user_password, true);
  $edit->passwordInput('pass1', $CFG->user_password, true, false, false, false, false, false, 'pass');
  $edit->textInput('first_name', $CFG->user_first_name, true);
  $edit->textInput('last_name', $CFG->user_last_name, true);
  $edit->textInput('phone', $CFG->user_phone);
  $edit->textInput('email', $CFG->user_email);
  $edit->submitButton('submit', $CFG->save_caption);
  $edit->cancelButton($CFG->cancel_button);
  if ($edit->info['verified_authy'] == 'Y') {
    $edit->button('my-account', 'Disable Google 2FA', array('action' => 'disable'));
  } else {
    $edit->button('my-account', 'Enable Google 2FA', array('action' => 'enable'));
  }
  $edit->display();
}
Example #7
0
    db_commit();
    fclose($handle);
    if ($transactions > 0) {
      $upload->messages[] = $transactions . ' new transactions were credited.';
    }
    if ($cancelled > 0) {
      $upload->errors[] = $cancelled . ' transactions could not be credited because of an information mismatch.';
    }
  }
  unlink($CFG->dirroot . $CFG->temp_file_location . $CFG->temp_files[$key]);
  unset($CFG->temp_files);
}
$upload->show_errors();
$upload->show_messages();
$upload->fileInput('deposits', 'Deposits Export File', 1, array('csv'), false, false, false, 1, false, false, false, false, false, 1);
$upload->submitButton('Upload', 'Upload');
$upload->display();
/*
$CFG->form_legend = 'Export Fiat Withdrawals';
$download = new Form('withadrawals',false,false,'form1');
$download->verify();
if ($_REQUEST['withadrawals'] && !is_array($download->errors)) {
	if ($download->info['currency'] > 0) {
		$currency_info = DB::getRecord('currencies',$download->info['currency'],0,1,false,false,false,1);
		if (!$currency_info) {
			$download->errors[] = 'Invalid currency.';
		}
		else {
			$sql = "SELECT * FROM requests WHERE currency = {$download->info['currency']} AND request_status = {$CFG->request_pending_id} AND request_type = {$CFG->request_withdrawal_id}";
			$result = db_query_array($sql);
			if ($result) {
Example #8
0
  echo '</div>';
  echo '<br />';
  echo '<br />';
  if ($query->getResultRow("forms") == 1) {
    echo '<form action="tavlingar_handle.php" method="post">';
    $form = new Form();
    echo "<strong>Namn</strong><br />" . $form->textField("name", $_GET['name'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Personnummer</strong><br />" . $form->textField("personal_number", $_GET['personal_number'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Tel</strong><br />" . $form->textField("tel", $_GET['tel'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>E-post</strong><br />" . $form->textField("email", $_GET['email'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Adress</strong><br />" . $form->textField("adress", $_GET['adress'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>C/o</strong><br />" . $form->textField("co", $_GET['co'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Ort</strong><br />" . $form->textField("city", $_GET['city'], "field") . "<br /><br />";
    echo "<strong>Postnummer</strong><br />" . $form->textField("zip", $_GET['zip'], "field") . "<br /><br />";
    echo '<strong>';
    echo 'Svar';
    echo '</strong>';
    echo '<br />';
    echo '<textarea name="answer" cols="30" rows="5" class="field" >';
    echo $_GET['answer'];
    echo '</textarea>';
    echo '<br />';
    echo '<br />';
    echo '<input type="hidden" name="id" value="' . $_GET['id'] . '" />';
    echo $form->submitButton("", "Svara");
    echo '</form>';
  }
}
echo '</div>';
echo '</div>';
include "footer.php";
Example #9
0
$settings->textInput('pmt_record_link', 'Record Link');
$settings->textInput('pmt_record_include_page', 'Record Include Page');
$settings->textInput('pmt_record_cancel_button', 'Record Cancel Button');
$settings->textInput('pmt_record_button', 'Record Button');
$settings->textInput('pmt_gallery_image', 'Gallery Image');
$settings->textInput('pmt_gallery_multiple', 'Gallery Multiple');
$settings->textInput('pmt_tabs', 'Tabs Control');
$settings->textInput('pmt_tabs_make_tab', 'Tabs Add');
$settings->textInput('pmt_comments', 'Comments Control');
$settings->textInput('pmt_comments_setparams', 'Comments Set Parameters');
$settings->textInput('pmt_calendar', 'Calendar Control');
$settings->textInput('pmt_calendar_add_table', 'Calendar Add Table');
$settings->textInput('pmt_calendar_field', 'Calendar Field');
$settings->textInput('pmt_calendar_placeholder', 'Calendar Placeholder Text');
$settings->textInput('pmt_calendar_autocomplete', 'Calendar Autocomplete Filter');
$settings->textInput('pmt_calendar_tokenizer', 'Calendar Tokenizer Filter');
$settings->textInput('pmt_calendar_checkbox', 'Calendar Checkbox Filter');
$settings->textInput('pmt_calendar_select', 'Calendar Select Filter');
$settings->textInput('pmt_calendar_add_new', 'Calendar Add New Button');
$settings->textInput('pmt_page_map', 'PageMap Control');
$settings->textInput('pmt_page_map_start_area', 'PageMap Start Area');
$settings->textInput('pmt_page_map_end_area', 'PageMap End Area');
$settings->textInput('pmt_filemanager', 'FileManager Control');
$settings->textInput('pmt_filemanager_add_table', 'FileManager Add Table');
$settings->textInput('pmt_redirect', 'Redirect Control');
$settings->textInput('pmt_flowchart', 'FlowChart Control');
$settings->textInput('pmt_excel', 'Excel Uploader Control');
$settings->textInput('pmt_synch', 'Synch Function');
$settings->endFieldset();
$settings->submitButton('submit', 'Set!');
$settings->display();
Example #10
0
  $form->checkBox('one_record', 'Auto First Record?');
  if ($_REQUEST['table'] == 'admin_tabs') {
    $form->checkBox('hidden', 'Hidden?');
    $form->checkBox('is_ctrl_panel', 'Is Control Panel?');
    $form->selectInput('for_group', 'For Group' . false, false, false, false, 'admin_groups', array('name'));
  } elseif ($_REQUEST['table'] == 'admin_pages') {
    if (in_array('icon', $table_fields)) {
      $form->textInput('icon', 'Icon');
    }
  }
  if ($_REQUEST['from_editor']) {
    $next_page_id = $_REQUEST['pm_page_id'];
    $next_page_action = $_REQUEST['pm_action'];
    $form->button(false, $CFG->ok_button, false, false, false, false, 'onclick="saveForm(this,\'pm_editor\',\'index.php?tab_bypass=1&current_url=edit_page&id=' . $next_page_id . '&action=' . $next_page_action . '&is_tab=1\')"');
  } else {
    $form->submitButton('save', $CFG->save_caption);
  }
  $form->button(false, $CFG->cancel_button, false, false, false, false, 'onclick="closePopup(this);"');
  if ($CFG->action == 'form' && $_REQUEST['f_id'] > 0) {
    $form->hiddenInput('f_id', false, $_REQUEST['f_id']);
  }
  if ($CFG->action == 'form' && $_REQUEST['p_id'] > 0) {
    $form->hiddenInput('p_id', false, $_REQUEST['p_id']);
  }
  $form->display();
} elseif ($CFG->action == 'record') {
  $table_fields = DB::getTableFields($_REQUEST['table'], 1);
  if ($_REQUEST['table'] == 'admin_tabs') {
    if (!in_array('hidden', $table_fields)) {
      $sql = "ALTER TABLE admin_tabs ADD admin_tabs.hidden ENUM( 'Y', 'N' ) NOT NULL";
      db_query($sql);
Example #11
0
 function show_filters()
 {
   global $CFG;
   if ($this->inset_id > 0) {
     return false;
   }
   if (is_array($this->filters)) {
     $form_filters = new Form('form_filters', false, 'GET', 'form_filters', false);
     $form_filters->show_errors();
     $form_filters->info = $form_filters->info ? $form_filters->info : $this->filter_results;
     foreach ($this->filters as $filter) {
       $name = $filter['field_name'];
       $caption = !empty($filter['caption']) ? $caption : $name;
       if ($filter['type'] != 'radio' && $filter['type'] != 'start_date' && $filter['type'] != 'end_date' && $group) {
         $form_filters->endGroup();
         $group = false;
       }
       switch ($filter['type']) {
         case 'per_page':
           $options_array = is_array($filter['options_array']) ? $filter['options_array'] : array(10 => 10, 30 => 30, 50 => 50);
           $caption = !empty($filter['caption']) ? $filter['caption'] : $CFG->results_per_page_text;
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterPerPage';
           $form_filters->selectInput('per_page', $caption, false, $this->rows_per_page, $options_array, false, false, false, false, $filter['class']);
           break;
         case 'search':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterSearch';
           $form_filters->textInput('search', $filter['caption'], false, false, false, false, $filter['class']);
           foreach ($filter['subtable_fields'] as $s_field => $s_subtable) {
             $s_subtable = $s_subtable && $s_subtable != $s_field ? $s_subtable : $this->table;
             $CFG->o_method_suppress = true;
             $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="search_fields[' . $s_field . ']" value="' . $s_subtable . '" />');
           }
           break;
         case 'autocomplete':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterAutocomplete';
           $form_filters->autoComplete($name, $filter['caption'], false, $filter['value'], false, $filter['options_array'], $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], false, false, $filter['class']);
           $CFG->o_method_suppress = true;
           $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="subtables[' . $name . '][subtable]" value="' . $filter['subtable'] . '" />');
           $CFG->o_method_suppress = true;
           $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="subtables[' . $name . '][subtable_fields]" value="' . implode('|', $filter['subtable_fields']) . '" />');
           $CFG->o_method_suppress = true;
           $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="subtables[' . $name . '][f_id_field]" value="' . $filter['f_id_field'] . '" />');
           break;
         case 'tokenizer':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterTokenizer';
           $form_filters->autoComplete($name, $filter['caption'], false, $filter['value'], false, $filter['options_array'], $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], false, false, $filter['class'], false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 1);
           break;
         case 'cats':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterCats';
           $form_filters->catSelect($filter['subtable'], $filter['caption'], 0, $filter['class'], false, false, false, $filter['subtable_fields'], $filter['concat_char']);
           break;
         case 'first_letter':
           $range = range('A', 'Z');
           $HTML = '';
           foreach ($range as $l) {
             $HTML .= Link::url($this->link_url, $l, 'fl=' . $l . '&fl_field=' . $name . '&fl_subtable=' . $filter['subtable'] . '&is_tab=' . $this->is_tab, false, false, 'content');
           }
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterFirstLetter';
           $form_filters->HTML($HTML);
           break;
         case 'select':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterSelect';
           $form_filters->selectInput($name, $filter['caption'], false, false, $filter['options_array'], $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], false, false, $filter['class'], false, false, $filter['f_id_field'], false, $filter['depends_on']);
           $CFG->o_method_suppress = true;
           $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="subtables[' . $name . '][subtable]" value="' . $filter['subtable'] . '" />');
           $CFG->o_method_suppress = true;
           $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="subtables[' . $name . '][subtable_fields]" value="' . implode('|', $filter['subtable_fields']) . '" />');
           $CFG->o_method_suppress = true;
           $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="subtables[' . $name . '][f_id_field]" value="' . $filter['f_id_field'] . '" />');
           break;
         case 'checkbox':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterCheckbox';
           $form_filters->checkBox($name, $filter['caption'], false, false, $filter['class'], false, false, $filter['checked']);
           break;
         case 'radio':
           if (!$group) {
             $CFG->o_method_suppress = true;
             $form_filters->startGroup();
           }
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterRadio';
           $form_filters->radioInput($name, $filter['caption'], false, $filter['value'], false, $filter['class'], false, false, $filter['checked']);
           if (!$group) {
             $group = true;
           } else {
             $CFG->o_method_suppress = true;
             $form_filters->endGroup();
             $group = false;
           }
           break;
         case 'start_date':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterDateStart';
           $form_filters->dateWidget($name, $filter['caption'], false, $filter['time'], $filter['ampm'], $filter['req_start'], $filter['req_end'], $filter['value'], false, false, $filter['class'], $filter['format']);
           break;
         case 'end_date':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterDateEnd';
           $form_filters->dateWidget($name, $filter['caption'], false, $filter['time'], $filter['ampm'], $filter['req_start'], $filter['req_end'], $filter['value'], $filter['link_to'], false, $filter['class'], $filter['format'], false, false, true);
           break;
         case 'month':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterMonth';
           $form_filters->selectInput($name . '_month', $filter['caption'], false, false, String::getMonthNames($filter['language']));
           $CFG->o_method_suppress = true;
           $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="month_fields[]" value="' . $name . '_month" />');
           break;
         case 'year':
           $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
           $CFG->o_method_name = 'filterYear';
           $back_to = $filter['back_to'] ? $filter['back_to'] : 1975;
           $years = range(date('Y'), $back_to);
           $years = array_combine($years, $years);
           $form_filters->selectInput($name . '_year', $filter['caption'], false, false, $years);
           $CFG->o_method_suppress = true;
           $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="year_fields[]" value="' . $name . '_year" />');
           break;
       }
     }
     if ($group) {
       $form_filters->endGroup();
     }
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form_filters->HTML('<input type="hidden" name="mode" value="' . $this->mode . '" />');
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form_filters->submitButton('submit', $CFG->filter_submit_text, false, 'not_method');
     $CFG->o_method_suppress = true;
     $form_filters->resetButton('Reset', false, 'not_method');
     $form_filters->display();
   }
 }
 /**
 * Shows all the displaystyles 
 * This will be the first that will show up
 */
 public function showAllStyles($showStyles)
 {
   echo "<h3>Choose one of the styles below</h3>";
   $form = new Form();
   echo '<form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" method="get">';
   foreach ($showStyles as $key => $val) {
     echo $val->showDescription();
     echo "<br /><br/>";
   }
   echo "<br />";
   echo '<select name="lang">';
   foreach (Settings::$langs as $l) {
     echo '<option value="' . $l . '">' . $l . '</option>';
   }
   echo '</select>';
   echo '<br/>';
   echo $form->submitButton("button", "Create");
   echo '</form>';
 }
 public function submitButton($submitLabel, $imgPath = null, $attributes = null)
 {
   if ($this->defaultState()) {
     parent::submitButton($submitLabel, $imgPath, $attributes);
   }
 }
Example #14
0
 public function listEmails()
 {
   echo '<form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" method="POST">';
   $form = new Form();
   $q = new Query("emails");
   $q->makeQuery("*", "email", "DESC", 0);
   echo '<table><th align="left">E-mail</th><th>Ta bort</th>' . "\n";
   while ($row = mysql_fetch_object($q->getResult())) {
     echo '<tr><td align="left"><input name="emails[]" checked="checked" type="checkbox" value="' . $row->email . '"/>' . $row->email . '</td><td><a href="?entry=' . $this->entry_id . '&category=' . $this->category_id . '&action=delete&email=' . $row->email . '">Ta bort</a></td></tr>' . "\n";
   }
   echo '</table><br />';
   echo $form->hiddenField("category", $this->category_id);
   echo $form->hiddenField("entry", $this->entry_id);
   echo $form->submitButton("myClass", "Skicka");
   echo '</form>';
 }
Example #15
0
  $l_form->info['token'] = preg_replace("/[^0-9]/", "", $l_form->info['token']);
  $l_form->textInput('token', 'Enter token');
  $l_form->submitButton('submit', 'Verify Token');
  $l_form->display();
  echo '</div><div class="clear"></div></div>';
} else {
  if ($_REQUEST['loginform']) {
    Errors::display();
    Messages::display();
  }
  $logos = DB::getFiles('settings_files', 1, 'logo', 1);
  $logo_img = $logos ? 'uploads/' . $logos[0]['name'] . '_logo.png' : 'images/logo.png';
  echo '<div class="login_box">
			<div class="login_logo"><img src="' . $logo_img . '" title="Logo" alt="Logo" /></div>
			<div class="logform">
	';
  $l_form = new Form('loginform');
  $l_form->info['user'] = ereg_replace("[^0-9a-zA-Z!@#\$%&*?\\.\\-\\_]", "", $l_form->info['user']);
  $l_form->info['pass'] = ereg_replace("[^0-9a-zA-Z!@#\$%&*?\\.\\-\\_]", "", $l_form->info['pass']);
  $l_form->textInput('user', $CFG->user_username, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, true);
  $l_form->passwordInput('pass', $CFG->user_password);
  $l_form->submitButton('submit', 'Log In');
  $l_form->hiddenInput('bs_db_name', false, $_REQUEST['bs_db_name']);
  $l_form->display();
  echo '</div><div class="clear"></div></div>';
}
if (!$CFG->bypass || $CFG->url == 'edit_page' && !$_REQUEST['tab_bypass']) {
  echo '
	<div class="credits" id="credits"><div>&copy; 2011 <a href="http://www.organic.com.pa">Organic Technologies</a>. Derechos reservados.</div></div>
	</body></html>';
}
 public function __construct($ID, $parent, $showStyle)
 {
   $this->showStyle = $showStyle;
   $this->ID = $ID;
   $this->parent = $parent;
   $this->MDB = new MatruschkaDB($ID);
   $this->MGUI = new MatruschkaGUI();
   if ($this->debug) {
     echo "ID: " . $this->ID;
     echo "<br />";
     echo "showStyle: " . $this->showStyle;
     echo "<br />";
     echo "parent: " . $this->parent;
     echo "<br />";
     echo "action: " . $_POST['action'];
   }
   if ($_POST['action'] == 'Create') {
     $this->MDB->create();
     $this->showStyle = null;
     if ($this->parent) {
       $this->ID = $this->parent;
       $this->parent = null;
     }
   }
   if ($_GET['action'] == 'Remove') {
     $this->MDB->delete();
   }
   if ($_POST['action'] == 'Update') {
     $this->MDB->update();
   }
   //Om man ska skapa en helt ny. Inne på förstasidan.
   if (!$this->ID && !$this->showStyle && !$this->parent) {
     $this->createNew();
   } elseif ($this->ID) {
     $this->modifyExisting();
   } elseif (!$this->ID && !$parent && $this->showStyle) {
     $this->createNewNoID();
   } else {
     if ($this->parent) {
       $this->createChild();
     }
   }
   // visa sökväg
   if ($this->ID || $this->parent) {
     $this->MGUI->path($this->ID, $this->parent);
   }
   //Set language
   if ($_POST['lang'] != "") {
     $this->lang = $_POST['lang'];
   } elseif ($ID) {
     $this->lang = $this->matruschka->lang;
   } else {
     $this->lang = $_GET['lang'];
   }
   // Om man inte är på förstasidan (Nu har allt redan satts upp)
   if ($this->ID || $this->showStyle) {
     $form = new Form();
     echo '<form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" method="POST">';
     $this->MGUI->showFields($this->showStyle, $this->level, $this->parent, $this->lang, $this->ID);
     $this->MGUI->showBelongingPlaces($this->matruschka, $this->showStyle, $this->level);
     $this->MGUI->showShowAtPlaces($this->matruschka, $this->showStyle, $this->level);
     if ($this->matruschka) {
       echo $form->submitButton("button", "Update");
     } else {
       echo $form->submitButton("button", "Create");
     }
     echo '</form>';
   }
   // Shows all data
   if (!$this->ID && !$this->showStyle || $this->ID && $this->showStyle->levels - $this->level > 1) {
     $this->MGUI->showTable($this->matruschka, $this->ID, $this->lang, "showTable");
   }
   /*
   * Tillbakaknappen
   */
   $this->MGUI->back($this->matruschka, $this->parent, $this->showStyle);
 }
Example #17
0
echo "<strong>Postnummer</strong><br />" . $form->textField("zip", "", "field") . "<br /><br />";
?>
<strong>Svar</strong><br />
<textarea name="answer" cols="30" rows="2" class="field" ><?php 
echo $_GET['answer'];
?>
</textarea>
<br />
<br />
<input type="hidden" name="redirect" value="admin" />
<input type="hidden" name="id" value="<?php 
echo $_GET['id'];
?>
" />
<?php 
echo $form->submitButton("", "Skapa");
?>
 


</form>
<form action="admin_comp_action.php" method="post">
<h4>Deltagare</h4>
<table cellpadding="3" cellspacing="2" border="0" rules="all">
<th align="left">Namn</th><th align="left">Personnummer</th><th align="left">Tel.</th><th align="left">E-post</th><th align="left">Adress</th><th align="left">C/o</th><th align="left">Postnummer</th><th align="left">Ort</th><th align="left">Svar</th><th>&nbsp;</th>

<?php 
//print_r(mysql_fetch_assoc($result));
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
  $checked;
  if ($row['answerWinner'] == 1) {
Example #18
0
  function show_filters()
  {
    global $CFG;
    if ($this->inset_id > 0) {
      return false;
    }
    if (is_array($this->filters)) {
      $form_filters = new Form('form_filters', false, 'GET', 'form_filters cal', false);
      $form_filters->show_errors();
      foreach ($this->filters as $filter) {
        $name = $filter['field_name'];
        $caption = !empty($filter['caption']) ? $caption : $name;
        if ($filter['type'] != 'radio' && $filter['type'] != 'start_date' && $filter['type'] != 'end_date' && $group) {
          $form_filters->endGroup();
          $group = false;
        }
        switch ($filter['type']) {
          case 'autocomplete':
            $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
            $CFG->o_method_name = 'filterAutocomplete';
            $form_filters->autoComplete($name, $filter['caption'], false, $filter['value'], false, $filter['options_array'], $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], false, false, $filter['class']);
            break;
          case 'tokenizer':
            $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
            $CFG->o_method_name = 'filterTokenizer';
            $row = DB::getRecord($filter['subtable'], $this->record_id, 0, 1);
            if (is_array($filter['subtable_fields'])) {
              foreach ($filter['subtable_fields'] as $field) {
                $row1[] = $row[$field];
              }
              $show = implode(' ', $row1);
            } else {
              $show = implode(' ', $row);
            }
            $filter['value'] = !empty($filter['value']) && $this->mode == 'day' ? $filter['value'] : array($this->record_id => $show);
            $form_filters->autoComplete($name, $filter['caption'], false, $filter['value'], false, $filter['options_array'], $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], false, false, $filter['class'], false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 1);
            break;
          case 'select':
            $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
            $CFG->o_method_name = 'filterSelect';
            $form_filters->selectInput($name, $filter['caption'], false, false, $filter['options_array'], $filter['subtable'], $filter['subtable_fields'], false, false, $filter['class'], false, false, $filter['f_id_field'], false, $filter['depends_on']);
            break;
          case 'checkbox':
            $CFG->o_method_id = $filter['method_id'];
            $CFG->o_method_name = 'filterCheckbox';
            $form_filters->checkBox($name, $filter['caption'], false, false, $filter['class'], false, false, $filter['checked']);
            break;
        }
      }
      if ($group) {
        $form_filters->endGroup();
      }
      $CFG->o_method_suppress = true;
      $form_filters->HTML('
			<input type="hidden" id="cal_mode" name="mode" value="' . $this->mode . '" />
			<input type="hidden" id="cal_y" name="' . 'cal_' . $this->i . '_y' . '" value="' . $this->y . '" />
			<input type="hidden" id="cal_m" name="' . 'cal_' . $this->i . '_m' . '" value="' . $this->m . '" />
			<input type="hidden" id="cal_d" name="' . 'cal_' . $this->i . '_d' . '" value="' . $this->d . '" />
			');
      $CFG->o_method_suppress = true;
      $form_filters->submitButton('submit', $CFG->filter_submit_text, false, 'not_method');
      $CFG->o_method_suppress = true;
      $form_filters->resetButton('Reset', false, 'not_method');
      $form_filters->display();
    }
  }