<article>

	<h1><i>Donacje:</i> Edytuj donację</h1>


<?php 
include_once "src/donacje.php";
include_once "src/banki.php";
include_once "src/organy.php";
if (isset($_POST['edytujdonacje']) && isset($_GET['co'])) {
  if (Donacje::Update($_GET['co'], $_POST['bank']) == 0) {
  }
  print "Pomyślnie zaktualizowano";
}
$b = Donacje::Get($_GET['co']);
?>
	
	
	<form method="post" action="" class="form">
	
		<fieldset>
		
			<div>
				<span class="label">
					Organ:
				</span>
				<div class="podglad"><?php 
echo $b['organ'];
?>
</div>
			</div>
	<article>
		
		<h1>Donacje</h1>

<?php 
include_once "src/donacje.php";
if (isset($_GET['metoda']) && isset($_GET['co']) && strcmp($_GET['metoda'], "usun") == 0) {
  if (!Donacje::Usun($_GET['co'])) {
    print "Usunięto donację";
  } else {
    print "Blad";
  }
}
$tablica = Donacje::GetAll();
if (count($tablica) > 0) {
  ?>

		<table>
			<thead>
				<tr>
					<td>Data</td>
					<td>Organ</td>
					<td>Bank</td>
					<td>Dawca</td>
					<td>Operacje</td>
				</tr>
			</thead>
			
			<tbody>
<?php 
  foreach ($tablica as $t) {
<article>

	<h1><i>Donacje:</i> Dodaj donację</h1>


<?php 
include_once "src/donacje.php";
include_once "src/organy.php";
if (isset($_POST['dodajdonacje'])) {
  switch (Donacje::Dodaj($_POST['organ'], $_POST['dawca'])) {
    case -1:
      print "Nie ma takiego dawcy";
      break;
    case 0:
      print "Pomyślnie dodano";
      break;
    default:
      print "Wystapił błąd";
      break;
  }
}
?>
	
	
	<form method="post" action="" class="form">
	
		<fieldset>
		
			<div>
				<label for="organ">
					Organ: