/**
 * Elektilo en tabellinio por krompago-/kromkosto/rabato-kondicxoj.
 *
 *<pre>
 * .---------.------------------------.
 * | Kondiĉo | [_______] postteksto |
 * '---------'--|    |-------------'
 *       |    |
 *       |    |
 *       '-------'
 *</pre>
 *
 * En la listo aperas la kondiĉo-funkcioj uzeblaj por krompagoj, rabatoj,
 * parttemp-kotizo-sistemoj, aŭ kromkostoj.
 * La sendo-nomo estas "kondicxo".
 *
 * @param eostring $postteksto kio estas skribita apude.
 * @param string  $defauxlto kio estas antaŭelektita - unu
 *               el la identigiloj de la kondicxo-tabelo.
 * @uses tabela_elektilo()
 * @see tabela_ma_kondicxoelektilo()
 */
function tabela_kondicxoelektilo($postteksto = "", $defauxlto = null)
{
  tabela_elektilo_db("Kondic^o", 'kondicxo', 'kondicxoj', 'nomo', 'ID', $defauxlto, '', $postteksto);
}
var_export($_SESSION);
echo "-->\n";
$renk = $_SESSION['renkontigxo']->datoj;
echo "<!-- \$_SESSION = ";
var_export($_SESSION);
echo "-->\n";
eoecho("<h2>Redaktilo por la aktuala renkontig^o</h2>\n");
eoecho("\n<form action='renkontigxo.php' method='post'>\n <h3>G^eneralaj Informoj</h2>\n <table>\n  <tr><th>ID</th><td>{$renk['ID']}</td></tr>\n");
tabelentajpejo("Oficiala nomo", "nomo", $renk['nomo'], 50, "Ekzemplo: <em>49a Internacia Seminario</em>.");
tabelentajpejo("Mallongigo", "mallongigo", $renk['mallongigo'], 10, "La mallongigo estas uzata nur interne de la programo, ekzemple" . " en la maldekstra menuo. Ekzemplo estas <em>IS 2005</em>.");
tabelentajpejo("Temo", "temo", $renk['temo'], 50, "La oficiala temo de la renkontig^o. Ekzemple" . " <em>Religioj, kulturoj kaj vivfilosofioj en la 21a jarcento</em>");
tabelentajpejo("Loko", "loko", $renk['loko'], 50);
eoecho("\n </table>\n\n <h3>Kotizo-informoj</h3>\n <p>La informoj krom la elekto de la kotizosistemo ne plu estas uzataj. \n   Rigardu la pag^on pri ");
ligu("kotizoj.php", "Kotizosistemoj");
eoecho(" por fari s^ang^ojn, kiuj efikas ion.</p>\n <table>\n");
tabela_elektilo_db("Kotizosistemo", 'kotizosistemo', "kotizosistemoj", "nomo", "ID", $renk['kotizosistemo'], "", "Kotizosistemo por uzi por tiu c^i renkontig^o.");
tabelentajpejo("De", "de", $renk['de'], 10, "Unua tago de la renkontig^o, en internacia formato" . " (ISO 8601). Ekzemplo: <em>2005-12-27</em>");
tabelentajpejo("G^is", "gxis", $renk['gxis'], 10, "Lasta tago de la renkontig^o, en internacia formato " . "(ISO 8601). Ekzemplo: <em>2006-01-03</em>");
tabelentajpejo("Unua kategorio", 'plej_frue', $renk['plej_frue'], 10, "Unua tago, kiu ne plu estas en la unua alig^kategorio. C^iuj alig^oj" . " antau^ tiu tago estas ankorau en la plej malmultkosta alig^kategorio." . " Ekzemplo: <em>2005-11-01</em>");
tabelentajpejo("Dua kategorio", 'meze', $renk['meze'], 10, "Unua tago, kiu ne plu estas en la dua alig^kategorio. C^iuj alig^oj" . " ekde tiu tago estas en la plej kosta alig^kategorio (C^e IS nun 20 E^" . " pli ol la antau^aj alig^oj. Ekzemplo: <em>2005-12-20</em>");
tabelentajpejo("Divido por parttempuloj", 'parttemppartoprendivido', $renk['parttemppartoprendivido'], 3, "Divisoro por kalkuli ka kotizon de parttempaj partoprenantoj." . " La kotizo estas" . " <var>tuttempa kotizo</var>*<var>partoprentagoj</var>/<var>divisoro</var>" . " do normale la divisoro estas iom malpli ol la nombro de tagoj entute." . " Ekzemplo: <em>6</em>");
tabelentajpejo("Juna", 'juna', $renk['juna'], 10, "Maksimuma ag^o por la unua ag^kategorio. Tiu valoro nun por IS ne estas " . "uzata, c^ar ni nun havas pli ol nur tri kategorioj. Ekzemplo: <em>20</em>.");
tabelentajpejo("Maljuna", 'maljuna', $renk['maljuna'], 10, "Maksimuma ag^o por la dua ag^kategorio. Tiu valoro nun por IS ne estas " . "uzata, c^ar ni nun havas pli ol nur tri kategorioj. Ekzemplo: <em>26</em>.");
eoecho("\n </table>\n\n <h3>Responduloj</h3>\n <p>\n  Jen pluraj respondeculoj &mdash; kaj nomo kaj kontakta retadreso.\n  Tiuj informoj estas uzataj por sendi diversajn au^tomatajn mesag^ojn\n  al tiuj.\n </p>\n <table>\n");
tabelentajpejo("Admin-respondulo", "adminrespondeculo", $renk['adminrespondeculo'], 20, "");
tabelentajpejo("Admin-retadreso", "adminretadreso", $renk['adminretadreso'], 30);
tabelentajpejo("Sekurkopioj-retadreso", "sekurkopiojretadreso", $renk['sekurkopiojretadreso'], 30);
tabelentajpejo("Invitletero-respondulo", "invitleterorespondeculo", $renk['invitleterorespondeculo'], 20, "");
tabelentajpejo("Invitletero-retadreso", "invitleteroretadreso", $renk['invitleteroretadreso'], 30);
tabelentajpejo("Tema respondulo", 'temarespondulo', $renk['temarespondulo'], 20, "");
tabelentajpejo("Tema retadreso", "temaretadreso", $renk['temaretadreso'], 30);
    eoecho($parta_kotizosumo);
  }
  eoecho("<h2>En unuopaj tabeloj</h2>\n");
  echo "<div class='tabeloj-apudaj'>\n";
  $kotizosistemo->metu_kotizotabelon('partoprenantonombra_cxelo', $cxiuj_datumoj, "Partoprenantonombroj");
  $kotizosistemo->metu_kotizotabelon('simpla_kotizocxelo', $cxiuj_datumoj, "Kotizoj");
  $kotizosistemo->metu_kotizotabelon('partkotiza_cxelo', $cxiuj_datumoj, "Sumoj de (eble parttempaj) kotizoj");
  echo "</div>\n";
  eoecho("<h2>Sumoj</h2>\n");
  echo "<table>\n";
  eoecho("<tr><th>Partoprenantonombro:</th><td>" . $ppnombro . "</td></tr>\n");
  //  eoecho("<tr><th>Sumo de bazaj kotizoj:</th><td>" . $baza_kotizosumo .
  //      "</td></tr>\n");
  eoecho("<tr><th>Sumo de partaj kotizoj:</th><td>" . $parta_kotizosumo . "</td></tr>\n");
  // TODO: kostoj
  echo "</table>\n";
  echo "<hr/>\n";
  eoecho("<h2>Nova kalkulado</h2>");
}
echo "<form action='enspezokalkulado.php' method='POST'>\n";
eoecho("<p>Jen eblas elprovi kotizosistemojn, kalkulante la enspezojn" . "  (kaj estonte ankau^ la elspezojn) por c^iu unuopa" . "  kotizo-kategorio.</p>");
eoecho("<table>\n");
tabela_elektilo_db("Kotizosistemo", 'kotizosistemo', "kotizosistemoj");
tabela_elektilo_db("Kostosistemo", 'kostosistemo', "kostosistemoj");
tabela_elektilo_db("Renkontig^o", 'renkID', "renkontigxo");
eoecho("</table>");
echo "<p>";
butono("kalkulu", "Kalkulu");
echo "</p>";
echo "</form>";
HtmlFino();
    var_export($_POST);
    echo "</pre>";
}
if ($_REQUEST['id']) {
  $kondicxsistemo = new Malaligxkondicxsistemo($_REQUEST['id']);
  eoecho("<h1>Redaktado de malalig^kondic^sistemo " . $kondicxsistemo->datoj['nomo'] . "</h1>\n");
} else {
  eoecho("<h1>Nova malalig^kondic^sistemo</h1>");
}
eoecho("<h2>Bazaj datumoj</h2>");
echo "<form action='malaligxkondicxsistemo.php' method='POST'>\n";
echo "<table>\n";
tabela_kasxilo("ID", "ID", $kondicxsistemo->datoj['ID']);
tabelentajpejo("nomo", 'nomo', $kondicxsistemo->datoj['nomo'], 20);
granda_tabelentajpejo("priskribo", "priskribo", $kondicxsistemo->datoj['priskribo'], 40, 5);
tabela_elektilo_db("alig^kategorisistemo", 'aligxkategorisistemo', 'aligxkategorisistemoj', 'nomo', 'ID', $kondicxsistemo->datoj['aligxkategorisistemo']);
echo "</table>\n";
echo "<p>";
if (!$_REQUEST['id']) {
  butono("kreu", "Kreu");
  echo "</p>\n</form>\n";
} else {
  butono("sxangxu", "S^ang^u");
  butono("kopiu", "Kopiu");
  eoecho("(tiam donu novan nomon!)");
  echo "</p>\n</form>\n";
  echo "<hr/>\n";
  eoecho("<h2>Kondic^oj por la unuopaj malalig^periodoj</h2>");
  echo "<form action='malaligxkondicxsistemo.php' method='POST'>\n";
  tenukasxe("ID", $kondicxsistemo->datoj['ID']);
  $sql = datumbazdemando(array("ID", "nomo", "limdato"), "aligxkategorioj", array("sistemoID = '" . $kondicxsistemo->datoj['aligxkategorisistemo'] . "'"), "", array("order" => "limdato DESC"));
/**
 * montras redaktilon por la parttempajxoj.
 */
function redaktilo_por_parttempsistemoj($sistemo)
{
  eoecho("<h2>Traktado de parttempuloj</h2>");
  echo "<form action='kotizosistemo.php?id=" . $sistemo->datoj['ID'] . "' method='POST'>\n";
  $sql = datumbazdemando('ID', 'parttempkotizosistemoj', array('baza_kotizosistemo' => $sistemo->datoj['ID']), "", array("order" => "por_noktoj ASC"));
  $rez = sql_faru($sql);
  echo "<table>\n";
  eoecho("<tr><th>ID</th><th>noktoj</th><th>faktoro</th><th>kot.-sistemo</th><th>kondic^o</th></tr>\n");
  while ($linio = mysql_fetch_assoc($rez)) {
    $id = $linio['ID'];
    $partsistemo = new Parttempkotizosistemo($id);
    echo "<tr><td>" . $id . "</td><td>";
    simpla_entajpejo("", 'parttempa[' . $id . '][por_noktoj]', $partsistemo->datoj['por_noktoj'], 4);
    echo "</td><td>";
    simpla_entajpejo("", 'parttempa[' . $id . '][faktoro]', $partsistemo->datoj['faktoro'], 4);
    echo "</td><td>";
    elektilo_simpla_db('parttempa[' . $id . '][sub_kotizosistemo]', 'kotizosistemoj', 'nomo', 'ID', $partsistemo->datoj['sub_kotizosistemo']);
    echo "</td><td>";
    simpla_kondicxoelektilo('parttempa[' . $id . '][kondicxo]', $partsistemo->datoj['kondicxo']);
    echo "</td></tr>\n";
  }
  // while
  echo "</table>";
  butono("sxangxu_parttempsistemojn", "S^ang^u");
  echo "</form>\n";
  eoecho("<h3>Nova parttempsistemo</h3>");
  echo "<form action='kotizosistemo.php?id=" . $sistemo->datoj['ID'] . "' method='POST'>\n";
  echo "<table>";
  tabela_kasxilo("en sistemo", 'baza_kotizosistemo', $sistemo->datoj['ID']);
  tabelentajpejo("noktoj", 'por_noktoj', "", 4, "tiom da noktoj oni rajtas resti en tiu tarifo");
  tabelentajpejo("faktoro", 'faktoro', "1", 6, "ni obligas la kotizojn de la elektita sistemo" . " per tiu faktoro.");
  tabela_elektilo_db("uzata kotizosistemo", 'sub_kotizosistemo', 'kotizosistemoj', "nomo", "ID", "", "", "la kotizoj de tiu sistemo estos uzataj.");
  tabela_kondicxoelektilo("Tiu kondic^o aldone devas esti plenumita", 7);
  echo "</table>";
  butono("nova_parttempsistemo", "Nova");
  echo "</form>\n";
  // TODO
  echo "<hr/>\n";
  // -----------------------------------------------------
}