Example #1
0
    $out .= '<a onclick="checkChosenCategory()">LOOOL</a>' . "\n";
    $out .= '</form>' . "\n";
    $out .= '<div style="clear: both; height: 5px;"></div>' . "\n";
    $out .= sex_sense_bright_container_bottom();
  }
} else {
  $options['order'] = 'DESC';
  $options['order_by'] = 'timestamp';
  $options['is_answered'] = 0;
  $options['ignore_no_posts_found_error'] = true;
  $question = sex_sense_fetch_posts($options);
  foreach ($question as $question) {
    $out .= sex_sense_bright_container_top();
    $out .= sex_sense_dark_container_top();
    $out .= '<h3>' . $question['title'] . '</h3>' . "\n";
    $out .= sex_sense_dark_container_bottom();
    $out .= '<p>' . $question['question'];
    $out .= '<br /><a style="cursor: pointer" onclick="sex_sense_confirm_removal(' . $question['id'] . ')">Ta bort</a> <a href="/sex_och_sinne/admin.php?id=' . $question['id'] . '">Svara &raquo;</a>' . "\n";
    $out .= '</p>' . "\n";
    /*foreach ($question['answers'] AS $answer)
    		{
    			$out .= ui_avatar($answer['user_id']);
    	 	$out .= bubble_top();
    	 	$out .= '<h4>' . $answer['username'] . ' svarar:</h4>' . "\n";
    	 	$out .= '<p>' . $answer['answer'] . '</p>' . "\n";
    	 	$out .= bubble_bottom();
    		}*/
    $out .= '<div style="clear: both; height: 5px;"></div>' . "\n";
    $out .= sex_sense_bright_container_bottom();
  }
}
Example #2
0
function sex_sense_new_question_form()
{
  $out .= sex_sense_bright_container_top();
  $out .= sex_sense_dark_container_top();
  $out .= '<h3>Regler</h3>' . "\n";
  $out .= sex_sense_dark_container_bottom();
  $out .= '<p>';
  $out .= 'Man får fråga om allt möjligt, det är bara att fråga på så svarar Entrero, Shedevil eller RoadGunner.';
  $out .= ' Det finns vissa regler för det här och de är egentligen rätt enkla.';
  $out .= '</p>';
  $out .= '<p>';
  $out .= 'Det ska vara seriösa frågor som ställs, och man får inte skriva massor av skräp och spam.';
  $out .= 'Sexperterna besvarar helst inte sådant som redan har besvarats så se gärna efter';
  $out .= 'om frågan inte redan har besvarats i en eller annan form genom att använda sökfunktionen';
  $out .= ' Enkelt, inte sant? :)';
  $out .= '</p>';
  $out .= '<p>';
  $out .= 'Hamsterpaj förbehåller sig rätt att ändra texten i frågorna så att det blir rättstavat och sådant.';
  $out .= ' Och du, <strong>det kan ta ett litet tag ibland innan man får svar på sin fråga</strong>.';
  $out .= '</p>';
  $out .= sex_sense_bright_container_bottom();
  $out .= sex_sense_bright_container_top();
  $out .= sex_sense_dark_container_top();
  $out .= '<h3>Ställ en fråga</h3>' . "\n";
  $out .= sex_sense_dark_container_bottom();
  $out .= '<div id="sex_and_sense_question_form">' . "\n";
  $out .= '<form action="/sex_och_sinne/spara_ny_fraaga.html" method="post">' . "\n";
  $out .= '<textarea style="width: 500px; height: 100px;" name="question"></textarea><br />' . "\n";
  $out .= '<input type="submit" value="Skicka" class="button_60" />' . "\n";
  $out .= '</form>' . "\n";
  $out .= '</div>' . "\n";
  $out .= sex_sense_bright_container_bottom();
  return $out;
}