Example #1
0
    $class = "";
  }
  $sub_nastavenia .= "<li><a href=\"?vyber=nastavenia&sub=ean\"{$class}>EAN kódy</a></li>";
  if ($sub == "uzivatel") {
    $class = " class=\"selected\"";
  } else {
    $class = "";
  }
  $sub_nastavenia .= "<li><a href=\"?vyber=nastavenia&sub=uzivatel\"{$class}>Užívatelia</a></li>";
  if ($vyber == "default_settings") {
    $class = " class=\"selected\"";
  } else {
    $class = "";
  }
  $sub_nastavenia .= check_visibility("default_settings", "<li><a href=\"?vyber=default_settings\"{$class}>Základné nastavenia</a></li>");
  echo check_visibility("nastavenia", "<li><a href=\"\">Nastavenia</a><ul>{$sub_nastavenia}</ul></li>\n");
  echo " \r\n   </ul>\r\n   </div>\n";
}
//die ("Ospravedlňujeme sa, objednávkový systém je na krátku chvíľu v údržbe. Do 30 minút bude opäť v prevádzke<br> Ďakujeme za pochopenie.");
if ($vyber == "" or $vyber == "formular") {
  include_once "include/formular.php";
} else {
  if (!isset($_SESSION["logged"]) or $_SESSION["logged"] != 1) {
    echo "<form action=\"\" method=\"POST\"><br />\n";
    echo "<label for=\"meno\">meno</label><input type=\"text\" value=\"{$all['meno']}\" name=\"meno\"><br />\n";
    echo "<label for=\"druh\">heslo</label><input type=\"password\" value=\"{$all['meno']}\" name=\"heslo\"><br />\n";
    echo "\r\n     <input type=\"submit\" name=\"submit_pass\" value=\"OK\">\n\r\n     </form>\r\n     ";
    die;
  } else {
    if ($vyber != "" and $_SESSION["logged"] == 1) {
      //* funkcia na vyber vhodnej podstranky na zaklade premennej vyber
Example #2
0
function display_all($page, $vyber, $search_name)
{
  echo "<h1>Všetky objednávky</h1>";
  echo "<div class=\"filter_obj clearfix\">";
  echo textfield("filter_by_obj_id", $_SESSION["search_id"], "č. obj:", 5, 4);
  echo select("filter_by_zakaznik", "Filtruj zákazníkov:", "SELECT id, meno FROM uzivatel WHERE skupina=2 AND vymaz=0 ORDER BY meno", $_SESSION["search_zakaznik"], "- všetci -", "", "");
  echo textfield("filter_by_name", $_SESSION["search_name"], "Vyhľadaj podľa mena (min. 3zn):", 10, 10);
  $filtbyst = array("bez_rozpracovanych" => "všetky bez rozpracovaných", "aj_rozpracovane" => "všetky + rozpracované", "iba_prijate" => "iba prijaté", "iba_rozpracovane" => "iba rozpracované");
  echo check_visibility("filter_by_status", select("filter_by_status", "Filtruj objednávky:", "", $_SESSION["search_status"], "", "", "", "NO", $filtbyst));
  echo "</div>";
  echo "<div id=\"list_of_all\">";
  $sec_code = "8975JK.!";
  include_once 'searchbyname.php';
  echo "<strong>kontakt </strong>(J.Vaško): 0904580149";
  echo "</div>";
}
Example #3
0
// get $id from $_POST['id']
if (is_pos_int($_POST['id'])) {
  $id = $_POST['id'];
} else {
  die('Bad id value.');
}
// we only update status
if (isset($_POST['status'])) {
  $status = check_status($_POST['status']);
  $sql = "UPDATE experiments \n    SET status = :status \n    WHERE userid_creator = :userid \n    AND id = :id";
  $req = $bdd->prepare($sql);
  $result = $req->execute(array('status' => $status, 'userid' => $_SESSION['userid'], 'id' => $id));
  // we only update visibility
} elseif (isset($_POST['visibility'])) {
  // will return 'team' in case of wrong visibility
  $visibility = check_visibility($_POST['visibility']);
  $sql = "UPDATE experiments \n    SET visibility = :visibility \n    WHERE userid_creator = :userid \n    AND id = :id";
  $req = $bdd->prepare($sql);
  $result = $req->execute(array('visibility' => $visibility, 'userid' => $_SESSION['userid'], 'id' => $id));
  // or we update date, title, and body
} else {
  // get $title from $_POST['title']
  $title = check_title($_POST['title']);
  // get $body from $_POST['body']
  $body = check_body($_POST['body']);
  // get $date from $_POST['date']
  $date = check_date($_POST['date']);
  // SQL for quicksave
  // we do a usercheck for experiments
  if ($_POST['type'] == 'experiments') {
    $sql = "INSERT INTO revisions(user_id, experiment_id, rev_notes, rev_body, rev_title) VALUES(:userid, :expid, :notes, :body, :title)";
Example #4
0
  $sub_nastavenia .= check_visibility("nastavenia_cp", "<li><a href=\"?vyber=nastavenia_cp\"{$class}>Cenové ponuky</a></li>");
  if ($vyber == "nastavenia_do") {
    $class = " class=\"selected\"";
  } else {
    $class = "";
  }
  $sub_nastavenia .= check_visibility("nastavenia_do", "<li><a href=\"?vyber=nastavenia_do\"{$class}>Naše Objednávky</a></li>");
  if ($vyber == "default_settings") {
    $class = " class=\"selected\"";
  } else {
    $class = "";
  }
  $sub_nastavenia .= check_visibility("default_settings", "<li><a href=\"?vyber=default_settings\"{$class}>Základné nastavenia</a></li>");
  echo check_visibility("nastavenia", "<li><a href=\"\">Nastavenia</a><ul>{$sub_nastavenia}</ul></li>\n");
  $sub_stats .= check_visibility("stats_users", "<li><a href=\"?vyber=stats_users\">Zákazníci</a></li>");
  echo check_visibility("stats", "<li><a href=\"?vyber=stats\">Štatistiky</a><ul>{$sub_stats}</ul></li>\n");
  echo " \r\n   </ul>\r\n   </div>\n";
}
//die ("Ospravedlňujeme sa, objednávkový systém je na krátku chvíľu v údržbe. Do 30 minút bude opäť v prevádzke<br> Ďakujeme za pochopenie.");
if ($vyber == "" or $vyber == "formular" or $vyber == "formular_skrine") {
  //df($vyber);
  if ($vyber == "") {
    $vyber = "formular";
  }
  include_once "include/{$vyber}.php";
} else {
  if (!isset($_SESSION["logged"]) or $_SESSION["logged"] != 1) {
    echo "<form action=\"\" method=\"POST\"><br />\n";
    echo "<label for=\"meno\">meno</label><input type=\"text\" value=\"{$all['meno']}\" name=\"meno\"><br />\n";
    echo "<label for=\"druh\">heslo</label><input type=\"password\" value=\"{$all['meno']}\" name=\"heslo\"><br />\n";
    echo "\r\n     <input type=\"submit\" name=\"submit_pass\" value=\"OK\">\n\r\n     </form>\r\n     ";
Example #5
0
function display_all($page, $vyber, $search_name)
{
  echo "<h1>Všetky objednávky</h1>";
  echo "<div class=\"filter_obj clearfix\">";
  echo textfield("filter_by_obj_id", $_SESSION["search_id"], "č. obj:", 4, 3);
  echo textfield("filter_by_vlastne_cislo_obj", $_SESSION["search_vlastne_cislo_obj"], "zákaznícke č.obj:", 9, 5);
  $filtbyst = array("bez_rozpracovanych" => "Za posledných 30 dní - bez vymazaných", "iba_prijate" => "iba prijaté", "iba_rozpracovane" => "iba rozpracované", "aj_rozpracovane" => "Úplne všetky - aj vymazané");
  echo check_visibility("filter_by_status", select("filter_by_status", "Filtruj objednávky:", "", $_SESSION["search_status"], "", "", "", "NO", $filtbyst));
  echo "</div>";
  echo "<div class=\"filter_obj clearfix\">";
  echo select("filter_by_zakaznik", "Filtruj zákazníkov:", "SELECT id, CONCAT(meno, ', ', doruc_mesto) meno FROM uzivatel WHERE skupina=2 AND vymaz=0 ORDER BY meno", $_SESSION["search_zakaznik"], "", "", "");
  $filter = array("0" => "všetky", "NR" => "áno");
  echo select("filter_by_zakaznik", "Súkromné:", "", $_SESSION["search_zakaznik"], "", "", "", "NO", $filter);
  echo textfield("filter_by_name", $_SESSION["search_name"], "Meno (min. 3zn):", 5, 4);
  $filtbydeliv = array("0" => "všetky", "1" => "do 3 dní", "4" => "štandard");
  echo check_visibility("filter_by_status", select("filter_by_delivery", "Filtruj dodanie:", "", $_SESSION["search_delivery"], "", "", "", "NO", $filtbydeliv));
  echo "</div>";
  echo "<div id=\"list_of_all\">";
  $sec_code = "8975JK.!";
  include_once 'searchbyname.php';
  echo "<strong>kontakt </strong>(J.Vaško): 0904580149";
  echo "</div>";
}
Example #6
0
function display_all($page, $vyber, $search_name)
{
  echo "<h1>Všetky výrobné plány</h1>";
  echo "<div class=\"filter_obj clearfix\">";
  echo textfield("filter_by_vp_id", $_SESSION["search_vp_id"], "č. obj:", 4, 4);
  echo textfield("filter_by_vp_name", $_SESSION["search_vp_name"], "Vyhľadaj podľa mena (min. 3zn):", 10, 10);
  $filtbyst = array("bez_rozpracovanych" => "všetky", "vo_vyrobe" => "vo výrobe", "iba_rozpracovane" => "iba rozpracované", "aj_rozpracovane" => "Úplne všetky - aj vymazané");
  echo check_visibility("filter_by_status", select("filter_by_vp_status", "Stav výr. plánov:", "", $_SESSION["search_vp_status"], "", "", "", "NO", $filtbyst));
  echo "</div>";
  echo "<div id=\"list_of_all\">";
  $sec_code = "8975JK.!";
  include 'searchbyname_vyrobne_plany.php';
  //echo "<strong>kontakt </strong>(J.Vaško): 0904580149";
  echo "</div>";
}
Example #7
0
function display_all($page, $vyber)
{
  echo "<div class=\"confirm_order\">\r\n    <a href=\"?vyber=formular_velkoobchod\">Vložiť novú položku</a>\r\n      </div>";
  echo "<div class=\"filter_obj clearfix\">";
  $filtbyst = array("bez_rozpracovanych" => "všetky bez rozpracovaných", "aj_rozpracovane" => "všetky + rozpracované", "iba_prijate" => "iba prijaté", "iba_rozpracovane" => "iba rozpracované");
  echo check_visibility("filter_by_status", select("filter_by_status_v", "Filtruj objednávky:", "", $_SESSION["search_status"], "", "", "", "NO", $filtbyst));
  echo "</div>";
  echo "<div id=\"list_of_all\">";
  $sec_code = "8975JK.!";
  include_once 'searchbyname_velkoobchod.php';
  echo "</div>";
}