Beispiel #1
0
 public function updateUser(User $user)
 {
   $app = $this->app;
   $em = $this->em;
   $repo = $em->getRepository('Digitools\\eslTools\\Entities\\User');
   $password = $app->request->post('wachtwoord');
   if (isset($password) && trim($password) != '') {
     $hash = password_hash($password, CRYPT_BLOWFISH);
     $user->setPassword($hash);
   }
   $first_name = $app->request->post('voornaam');
   if ($user->getFirstName() != $first_name) {
     $user->setFirstName($first_name);
   }
   $surname = $app->request->post('naam');
   if ($user->getSurname() != $surname) {
     $user->setSurname($surname);
   }
   $postcode_id = $app->request->post('postcode');
   if ($user->getPostcode()->getId() != $postcode_id) {
     $reg_srv = new RegistrationService($em, $app);
     $postcode = $reg_srv->getPostcodeObject($postcode_id);
     $user->setPostcode($postcode);
   }
   $address = $app->request->post('adres');
   if ($user->getAddress() != $address) {
     $user->setAddress($address);
   }
   $em->persist($user);
   $em->flush();
 }
 public function profile_edit_store()
 {
   $app = $this->getApp();
   if ($this->srv->dataIsValid()) {
     $this->srv->updateUser($this->getUser());
     $app->flash('info', 'De wijzigingen in uw profiel zijn bewaard.');
     $app->redirect($app->urlFor('profile_show'));
   } else {
     $reg_srv = new RegistrationService($this->getEntityManager(), $this->getApp());
     $pc = $reg_srv->getPostcodes();
     $app->render('Profile\\profile_edit.html.twig', array('globals' => $this->getGlobals(), 'errors' => $this->srv->getErrors(), 'postcodes' => $pc));
   }
 }